Roerende voorheffing: een praktische update

  Inschrijven

  Om in te schrijven moet u eerst ingelogd zijn.

  Inloggen

  Roerende voorheffing is een complexe materie. Vanuit het perspectief van de genieter vormt het een voorschot op later verschuldigde inkomstenbelastingen, dan wel een definitieve (bevrijdende) belasting. Al zal het doorgaans de schuldenaar van de inkomsten zijn die de inhouding en de aangifteverplichting dient te vervullen. Op deze algemene regel bestaan echter heel wat uitzonderingen. Daarnaast is het de vraag welke tarieven van toepassing zijn, wanneer kan worden verzaakt aan roerende voorheffing, of en hoe verschuldigde roerende voorheffing kan worden verrekend, enz.

  De bedoeling van dit online webinar is om de ingewikkelde materie op een toegankelijke en overzichtelijke manier samen te vatten, aan de hand van praktische casussen.

  In eerste instantie wordt – rekening houdend met de hoedanigheid van de genieter van de inkomsten – in kaart gebracht of er roerende voorheffing van toepassing is, welke tarieven gelden en of er desgevallend een vrijstelling of verzaking kan worden geclaimd. Hierbij focussen we ons op een Belgische vennootschap die dividenden, interesten of royalty’s toekent aan een Belgisch natuurlijk persoon, (ii) een natuurlijk persoon in het buitenland, (iii) een binnenlandse vennootschap, (iv) een buitenlandse vennootschap, al dan niet gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER), (v) een vereniging of stichting, al dan niet gevestigd in België, en (vi) een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid (bv. Maatschap of STAK).

  In tweede instantie focussen we ons op een aantal vraagstukken tijdens recente fiscale controles. Onder meer de kwalificatie van “uiteindelijk gerechtigde” komt aan bod, met verwijzing naar Europese en Belgische rechtspraak. Ook de toepassing/toetsing van specifieke en algemene antimisbruikbepalingen en de vrijstelling van roerende voorheffing bij nominatieve obligatieleningen worden onder de loep genomen.

  1. een vennootschap betaalt interesten aan volgend personen:
   • een Belgische nat. persoon,
   • een nat. persoon uit het buitenland,
   • een Belgische vennootschap,
   • een buitenlandse vennootschap in de EER,
   • een buitenlandse vennootschap buiten de EER
   • een Belgische vzw, een stichting, enz. (RPB'ers)
   • een buitenlandse vzw, een stichting, ed)
  2. een vennootschap betaalt dividenden aan volgend personen:
   • een Belgische nat. persoon,
   • een nat. persoon uit het buitenland,
   • een Belgische vennootschap,
   • een buitenlandse vennootschap in de EER,
   • een buitenlandse vennootschap buiten de EER
   • een vzw, een stichting, enz. (RPB'ers)
   • een buitenlandse vzw, een stichting, ed)
  3. een vennootschap betaalt royalties aan volgend personen:
   • een Belgische nat. persoon,
   • een nat. persoon uit het buitenland,
   • een Belgische vennootschap,
   • een buitenlandse vennootschap in de EER,
   • een buitenlandse vennootschap buiten de EER
   • een vzw, een stichting, enz. (RPB'ers)

  Vervolgens worden de "hete hangijzers" toegelicht zoals “beneficial ownership” en de RV vrijstelling van nominatieve obligatieleningen, e.a..

  Deze opleiding is een aanrader voor iedereen die te maken krijgt met roerende voorheffing.

  U krijgt tijdens de live webinar de kans om uw eigen vragen te stellen.  Bent u niet in staat om dit webinar live te volgen dan kunt u de opname achteraf nog uitgesteld bekijken.

  Tijdsindeling

   Deelnameprijs

   € 200,00 (Excl. BTW)

   Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons registratienummer is DV.O207764. Kies het thema 'Financiële geletterdheid - fiscaliteit en belastingen'.  Het bedrag van de projectaanvraag is € 200,00.

   Attesten

   ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants - 3 uren categorie A
   IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3 uren
   FSMA - bank- en beleggingsdiensten - 3 punten

   Om het attest permanente vorming te bekomen dient u de aanwezigheidsvragen en de eindtoets tijdens de livestream te beantwoorden! Er wordt géén attest permanente vorming uitgereikt indien u enkel uitgesteld kijkt!

   De attesten ITAA worden rechtstreeks ingelezen bij het ITAA.
   U dient dus zelf verder niets te ondernemen!