Praktijkgids Personenbelasting aanslagjaar 2024

Auteur
Isbn
9789464333206
€ 106,00 € 100,00
Op voorraad
  • Gratis verzending

De Praktijkgids personenbelasting maakt u wegwijs doorheen de complexe aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2024. De auteur volgt vaksgewijs de structuur van het nieuwe aangifteformulier en bespreekt op diepgaande wijze alle rubrieken zowel in deel I als in deel II. 

Dit handboek onderscheidt zich door de toegankelijkheid en de volledigheid dankzij:

  • de talrijk uitgewerkte praktijkvoorbeelden
  • de duidelijke structuur het heldere taalgebruik
  • de verwijzingen naar de bronnen
  • de nuttige selectie van rechtspraak ter zake

Deze editie bespreekt het nieuwe aangifteformulier van aanslagjaar 2024 met ruimeaandacht voor alle nieuwigheden uit de fiscale wetgeving, de ministeriële antwoorden op parlementaire vragen, de administratieve circulaires en de relevante rechtspraak.Dankzij de jaarlijkse, grondige herwerking beschikt u over de meest actuele informatie.

De meest opvallende nieuwigheden in deze editie zijn het nieuwe auteursrechtenregime en de rapporteringsplicht voor (huur)vergoedingen inzake onroerende goederen die als werkelijke beroepskost worden ingebracht. 

De Praktijkgids personenbelasting is een op maat geschreven handleiding voorprofessionals, maar ook voor iedereen die het aangifteformulier personenbelastingoptimaal en correct wil invullen. 

Sophie Hugelier is auteur en docente personen- en vennootschapsbelasting.