Algemeen overzicht

Fiscale seminaries 2017. Seminaries personenbelasting, vennootschapsbelasting aj 2017, update btw.
Gespecialiseerde opleidingen fiscaliteit in de praktijk.

 1. 20/09/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Kortrijk 1 (1/4)

  Kortrijk

 2. 21/09/2017

  (nm)

  Geschillen tussen vennoten: hoe oplossen?

  Hasselt

 3. 21/09/2017

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Sint-Niklaas 1 (1/4)

  Sint-Niklaas

 4. 21/09/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Gent (1/4)

  Gent - Expo

 5. 25/09/2017

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Hasselt (1/4)

  Hasselt

 6. 25/09/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Herentals 2 (1/4)

  Herentals

 7. 26/09/2017

  (av)

  Geschillen tussen vennoten: hoe oplossen?

  Gent - Expo

 8. 26/09/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Sint-Niklaas 2 (1/4)

  Sint-Niklaas

 9. 26/09/2017

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Affligem (1/4)

  Affligem

 10. 27/09/2017

  (nm)

  De nieuwe insolventiewet

  Kortrijk

 11. 28/09/2017

  (nm)

  Update vastgoedfiscaliteit: special topics

  Antwerpen

 12. 28/09/2017

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Oostkamp (1/4)

  Oostkamp

 13. 29/09/2017

  (vm)

  Negatieve rekening-courant: hoe wegwerken?

  Gent - Expo

 14. 02/10/2017

  (nm)

  Negatieve rekening-courant: hoe wegwerken?

  Hasselt

 15. 02/10/2017

  (nm)

  Geschillen tussen vennoten: hoe oplossen?

  Antwerpen

 16. 02/10/2017

  (nm)

  Bijzondere samenwerkingsvormen: btw oplossingen

  Gent - Expo

 17. 03/10/2017

  (av)

  Negatieve rekening-courant: hoe wegwerken?

  Sint-Niklaas

 18. 03/10/2017

  (nm)

  Update vastgoedfiscaliteit: special topics

  Kortrijk

 19. 03/10/2017

  (nm)

  Bijzondere samenwerkingsvormen: btw oplossingen

  Antwerpen

 20. 05/10/2017

  (av)

  De nieuwe insolventiewet

  Herentals

 21. 09/10/2017

  (av)

  De nieuwe insolventiewet

  Sint-Niklaas

 22. 16/10/2017

  (nm)

  Het nieuwe erfrecht

  Gent - Expo

 23. 17/10/2017

  (nm)

  Het nieuwe erfrecht

  Antwerpen

 24. 19/10/2017

  (av)

  Het nieuwe erfrecht

  Affligem

 25. 23/10/2017

  (nm)

  Negatieve rekening-courant: hoe wegwerken?

  Antwerpen

 26. 24/10/2017

  (av)

  Het nieuwe erfrecht

  Tielt

 27. 25/10/2017

  (av)

  Het nieuwe erfrecht

  Sint-Niklaas

 28. 07/11/2017

  (av)

  Successieplanning in vier avonden (1/4)

  Elewijt

 29. 07/11/2017

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (1/6)

  Gent - Expo

 30. 08/11/2017

  (av)

  Grensoverschrijdende transacties: btw praktijkcases

  Sint-Niklaas

 31. 08/11/2017

  (av)

  Btw club 2017-2018 Kortrijk (1/3)

  Kortrijk

 32. 09/11/2017

  (av)

  Btw club 2017-2018 Herentals (1/3)

  Herentals

 33. 10/11/2017

  (vm)

  Optimale kantoororganisatie

  Gent - Expo

 34. 13/11/2017

  (nm)

  Fusies en splitsingen: knelpunten en praktijkervaringen

  Gent - Expo

 35. 13/11/2017

  (nm)

  Btw club 2017-2018 Antwerpen (1/3)

  Antwerpen

 36. 13/11/2017

  (av)

  Btw club 2017-2018 Elewijt (1/3)

  Elewijt

 37. 14/11/2017

  (av)

  Grensoverschrijdende transacties: btw praktijkcases

  Kortrijk

 38. 14/11/2017

  (av)

  Hervorming vennootschapsbelasting

  Gent - Expo

 39. 14/11/2017

  (nm)

  Btw club 2017-2018 Hasselt (1/3)

  Hasselt

 40. 14/11/2017

  (av)

  Successieplanning in vier avonden (2/4)

  Elewijt

 41. 14/11/2017

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (2/6)

  Gent - Expo

 42. 15/11/2017

  (av)

  Btw club 2017-2018 Sint-Niklaas (1/3)

  Sint-Niklaas

 43. 16/11/2017

  (nm)

  Btw club 2017-2018 Oostkamp (1/3)

  Oostkamp

 44. 17/11/2017

  (vm)

  Het nieuwe erfrecht

  Oostkamp

 45. 20/11/2017

  (nm)

  Grensoverschrijdende transacties: btw praktijkcases

  Oostkamp

 46. 20/11/2017

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (1/4)

  Kortrijk

 47. 20/11/2017

  (av)

  Btw club 2017-2018 Tielt (1/3)

  Tielt

 48. 21/11/2017

  (av)

  Kapitaalverminderingen: tips en aandachtspunten

  Sint-Niklaas

 49. 21/11/2017

  (av)

  Btw club 2017-2018 Gent (1/3)

  Gent - Expo

 50. 21/11/2017

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (1/4)

  Antwerpen

 51. 21/11/2017

  (av)

  Successieplanning in vier avonden (3/4)

  Elewijt

 52. 21/11/2017

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (3/6)

  Gent - Expo

 53. 22/11/2017

  (nm)

  Het nieuwe erfrecht

  Hasselt

 54. 24/11/2017

  (nm)

  Update erf- en registratiebelasting

  Antwerpen

 55. 27/11/2017

  (nm)

  Optimale kantoororganisatie

  Antwerpen

 56. 27/11/2017

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (2/4)

  Kortrijk

 57. 28/11/2017

  (av)

  Hervorming vennootschapsbelasting

  Kortrijk

 58. 28/11/2017

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (2/4)

  Antwerpen

 59. 28/11/2017

  (av)

  Successieplanning in vier avonden (4/4)

  Elewijt

 60. 28/11/2017

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (4/6)

  Gent - Expo

 61. 30/11/2017

  (av)

  Hervorming vennootschapsbelasting

  Gent - Expo

 62. 30/11/2017

  (nm)

  Update erf- en registratiebelasting

  Hasselt

 63. 30/11/2017

  (av)

  Successieplanning in vier avonden (1/4)

  Sint-Niklaas

 64. 01/12/2017

  (vm)

  Optimale jaarafsluiting: kan u nog anticiperen op 2018?

  Gent - Expo

 65. 01/12/2017

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (1/6)

  Antwerpen

 66. 04/12/2017

  (av)

  Update erf- en registratiebelasting

  Gent - Expo

 67. 04/12/2017

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (3/4)

  Kortrijk

 68. 05/12/2017

  (nm)

  Hervorming vennootschapsbelasting

  Tielt

 69. 05/12/2017

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (3/4)

  Antwerpen

 70. 06/12/2017

  (av)

  Hervorming vennootschapsbelasting

  Antwerpen

 71. 07/12/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Tielt (2/4)

  Tielt

 72. 07/12/2017

  (av)

  Successieplanning in vier avonden (2/4)

  Sint-Niklaas

 73. 07/12/2017

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Kortrijk 2 (2/4)

  Kortrijk

 74. 08/12/2017

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (2/6)

  Antwerpen

 75. 11/12/2017

  (nm)

  Optimale kantoororganisatie

  Hasselt

 76. 11/12/2017

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Antwerpen (2/4)

  Antwerpen

 77. 11/12/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Elewijt (2/4)

  Elewijt

 78. 11/12/2017

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (4/4)

  Kortrijk

 79. 12/12/2017

  (av)

  Optimale jaarafsluiting: kan u nog anticiperen op 2018?

  Sint-Niklaas

 80. 12/12/2017

  (nm)

  Hervorming vennootschapsbelasting

  Hasselt

 81. 12/12/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Herentals 1 (2/4)

  Herentals

 82. 12/12/2017

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (4/4)

  Antwerpen

 83. 12/12/2017

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (5/6)

  Gent - Expo

 84. 13/12/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Kortrijk 1 (2/4)

  Kortrijk

 85. 14/12/2017

  (vm)

  Het nieuwe vennootschapsrecht

  Hasselt

 86. 14/12/2017

  (av)

  Hervorming vennootschapsbelasting

  Sint-Niklaas

 87. 14/12/2017

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Sint-Niklaas 1 (2/4)

  Sint-Niklaas

 88. 14/12/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Gent (2/4)

  Gent - Expo

 89. 14/12/2017

  (av)

  Successieplanning in vier avonden (3/4)

  Sint-Niklaas

 90. 15/12/2017

  (nm)

  Update erf- en registratiebelasting

  Oostkamp

 91. 15/12/2017

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (3/6)

  Antwerpen

 92. 18/12/2017

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Hasselt (2/4)

  Hasselt

 93. 18/12/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Herentals 2 (2/4)

  Herentals

 94. 19/12/2017

  (vm)

  Het nieuwe vennootschapsrecht

  Gent - Expo

 95. 19/12/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Sint-Niklaas 2 (2/4)

  Sint-Niklaas

 96. 19/12/2017

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Affligem (2/4)

  Affligem

 97. 19/12/2017

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (6/6)

  Gent - Expo

 98. 20/12/2017

  (vm)

  Het nieuwe vennootschapsrecht

  Antwerpen

 99. 21/12/2017

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Oostkamp (2/4)

  Oostkamp

 100. 21/12/2017

  (av)

  Successieplanning in vier avonden (4/4)

  Sint-Niklaas

 101. 22/12/2017

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (4/6)

  Antwerpen

 102. 16/01/2018

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (1/6)

  Hasselt

 103. 19/01/2018

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (5/6)

  Antwerpen

 104. 23/01/2018

  (nm)

  Het nieuwe vennootschapsrecht

  Tielt

 105. 23/01/2018

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (2/6)

  Hasselt

 106. 25/01/2018

  (av)

  Het nieuwe vennootschapsrecht

  Affligem

 107. 26/01/2018

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (6/6)

  Antwerpen

 108. 29/01/2018

  (av)

  Opfrissing vennootschapsbelasting in 4 avonden (1/4)

  Sint-Niklaas

 109. 30/01/2018

  (av)

  Het nieuwe vennootschapsrecht

  Herentals

 110. 30/01/2018

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (3/6)

  Hasselt

 111. 05/02/2018

  (av)

  Opfrissing vennootschapsbelasting in 4 avonden (2/4)

  Sint-Niklaas

 112. 06/02/2018

  (nm)

  Het nieuwe vennootschapsrecht

  Oostkamp

 113. 06/02/2018

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (4/6)

  Hasselt

 114. 07/02/2018

  (av)

  Opfrissing vennootschapsbelasting in 4 avonden (1/4)

  Herentals

 115. 19/02/2018

  (av)

  Opfrissing vennootschapsbelasting in 4 avonden (3/4)

  Sint-Niklaas

 116. 20/02/2018

  (nm)

  Het nieuwe vennootschapsrecht

  Sint-Niklaas

 117. 20/02/2018

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (5/6)

  Hasselt

 118. 21/02/2018

  (av)

  Btw club 2017-2018 Kortrijk (2/3)

  Kortrijk

 119. 21/02/2018

  (av)

  Opfrissing vennootschapsbelasting in 4 avonden (2/4)

  Herentals

 120. 22/02/2018

  (av)

  Btw club 2017-2018 Herentals (2/3)

  Herentals

 121. 26/02/2018

  (nm)

  Btw club 2017-2018 Antwerpen (2/3)

  Antwerpen

 122. 26/02/2018

  (av)

  Btw club 2017-2018 Elewijt (2/3)

  Elewijt

 123. 26/02/2018

  (av)

  Opfrissing vennootschapsbelasting in 4 avonden (3/4)

  Sint-Niklaas

 124. 27/02/2018

  (av)

  Het nieuwe vennootschapsrecht

  Leuven

 125. 27/02/2018

  (nm)

  Btw club 2017-2018 Hasselt (2/3)

  Hasselt

 126. 27/02/2018

  (av)

  Btw club 2017-2018 Gent (2/3)

  Gent - Expo

 127. 28/02/2018

  (av)

  Btw club 2017-2018 Sint-Niklaas (2/3)

  Sint-Niklaas

 128. 28/02/2018

  (av)

  Opfrissing vennootschapsbelasting in 4 avonden (3/4)

  Herentals

 129. 01/03/2018

  (nm)

  Btw club 2017-2018 Oostkamp (2/3)

  Oostkamp

 130. 05/03/2018

  (av)

  Btw club 2017-2018 Tielt (2/3)

  Tielt

 131. 06/03/2018

  (nm)

  Behaal uw certificaat notarieel boekhouden (6/6)

  Hasselt

 132. 07/03/2018

  (av)

  Opfrissing vennootschapsbelasting in 4 avonden (4/4)

  Herentals

 133. 08/03/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Tielt (3/4)

  Tielt

 134. 08/03/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Kortrijk 2 (3/4)

  Kortrijk

 135. 12/03/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Antwerpen (3/4)

  Antwerpen

 136. 12/03/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Elewijt (3/4)

  Elewijt

 137. 13/03/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Herentals 1 (3/4)

  Herentals

 138. 14/03/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Kortrijk 1 (3/4)

  Kortrijk

 139. 15/03/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Sint-Niklaas 1 (3/4)

  Sint-Niklaas

 140. 15/03/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Gent (3/4)

  Gent - Expo

 141. 19/03/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Hasselt (3/4)

  Hasselt

 142. 19/03/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Herentals 2 (3/4)

  Herentals

 143. 20/03/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Sint-Niklaas 2 (3/4)

  Sint-Niklaas

 144. 20/03/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Affligem (3/4)

  Affligem

 145. 22/03/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Oostkamp (3/4)

  Oostkamp

 146. 02/05/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (1/4)

  Kortrijk

 147. 09/05/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (2/4)

  Kortrijk

 148. 16/05/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (3/4)

  Kortrijk

 149. 17/05/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (1/4)

  Sint-Niklaas

 150. 23/05/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (4/4)

  Kortrijk

 151. 24/05/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (2/4)

  Sint-Niklaas

 152. 29/05/2018

  (av)

  Btw club 2017-2018 Gent (3/3)

  Gent - Expo

 153. 30/05/2018

  (av)

  Btw club 2017-2018 Kortrijk (3/3)

  Kortrijk

 154. 31/05/2018

  (av)

  Btw club 2017-2018 Herentals (3/3)

  Herentals

 155. 31/05/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (3/4)

  Sint-Niklaas

 156. 04/06/2018

  (nm)

  Btw club 2017-2018 Antwerpen (3/3)

  Antwerpen

 157. 04/06/2018

  (av)

  Btw club 2017-2018 Elewijt (3/3)

  Elewijt

 158. 05/06/2018

  (nm)

  Btw club 2017-2018 Hasselt (3/3)

  Hasselt

 159. 06/06/2018

  (av)

  Btw club 2017-2018 Sint-Niklaas (3/3)

  Sint-Niklaas

 160. 06/06/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (1/4)

  Herentals

 161. 07/06/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Tielt (4/4)

  Tielt

 162. 07/06/2018

  (nm)

  Btw club 2017-2018 Oostkamp (3/3)

  Oostkamp

 163. 07/06/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (4/4)

  Sint-Niklaas

 164. 11/06/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Antwerpen (4/4)

  Antwerpen

 165. 11/06/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Elewijt (4/4)

  Elewijt

 166. 11/06/2018

  (av)

  Btw club 2017-2018 Tielt (3/3)

  Tielt

 167. 12/06/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Herentals 1 (4/4)

  Herentals

 168. 13/06/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Kortrijk 1 (4/4)

  Kortrijk

 169. 13/06/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (2/4)

  Herentals

 170. 14/06/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Sint-Niklaas 1 (4/4)

  Sint-Niklaas

 171. 14/06/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Gent (4/4)

  Gent - Expo

 172. 18/06/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Hasselt (4/4)

  Hasselt

 173. 18/06/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Herentals 2 (4/4)

  Herentals

 174. 19/06/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Sint-Niklaas 2 (4/4)

  Sint-Niklaas

 175. 19/06/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Affligem (4/4)

  Affligem

 176. 20/06/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (3/4)

  Herentals

 177. 21/06/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Oostkamp (4/4)

  Oostkamp

 178. 27/06/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (4/4)

  Herentals

 179. 28/06/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Kortrijk 2 (4/4)

  Kortrijk