Algemeen overzicht

Fiscale seminaries 2017. Seminaries personenbelasting, vennootschapsbelasting aj 2017, update btw.
Gespecialiseerde opleidingen fiscaliteit in de praktijk.

 1. 05/09/2017

  (av)

  Woonkredieten: last minute opfrissing

  Herentals

 2. 07/09/2017

  (av)

  Woonkredieten: last minute opfrissing

  Tielt

 3. 12/09/2017

  (av)

  Woonkredieten: last minute opfrissing

  Affligem

 4. 12/09/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Herentals 1 (1/4)

  Herentals

 5. 13/09/2017

  (av)

  Woonkredieten: last minute opfrissing

  Sint-Niklaas

 6. 14/09/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Tielt (1/4)

  Tielt

 7. 18/09/2017

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Antwerpen (1/4)

  Antwerpen

 8. 18/09/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Elewijt (1/4)

  Elewijt

 9. 19/09/2017

  (nm)

  Update vastgoedfiscaliteit: special topics

  Gent - Expo

 10. 20/09/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Kortrijk (1/4)

  Kortrijk

 11. 21/09/2017

  (nm)

  Geschillen tussen vennoten: hoe oplossen?

  Hasselt

 12. 21/09/2017

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Sint-Niklaas 1 (1/4)

  Sint-Niklaas

 13. 21/09/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Gent (1/4)

  Gent - Expo

 14. 25/09/2017

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Hasselt (1/4)

  Hasselt

 15. 25/09/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Herentals 2 (1/4)

  Herentals

 16. 26/09/2017

  (av)

  Geschillen tussen vennoten: hoe oplossen?

  Gent - Expo

 17. 26/09/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Sint-Niklaas 2 (1/4)

  Sint-Niklaas

 18. 26/09/2017

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Affligem (1/4)

  Affligem

 19. 27/09/2017

  (nm)

  De nieuwe insolventiewet

  Kortrijk

 20. 28/09/2017

  (nm)

  Update vastgoedfiscaliteit: special topics

  Antwerpen

 21. 28/09/2017

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Oostkamp (1/4)

  Oostkamp

 22. 29/09/2017

  (vm)

  Negatieve rekening-courant: hoe wegwerken?

  Gent - Expo

 23. 02/10/2017

  (nm)

  Negatieve rekening-courant: hoe wegwerken?

  Hasselt

 24. 02/10/2017

  (nm)

  Geschillen tussen vennoten: hoe oplossen?

  Antwerpen

 25. 02/10/2017

  (nm)

  Bijzondere samenwerkingsvormen: btw oplossingen

  Gent - Expo

 26. 03/10/2017

  (av)

  Negatieve rekening-courant: hoe wegwerken?

  Sint-Niklaas

 27. 03/10/2017

  (nm)

  Update vastgoedfiscaliteit: special topics

  Kortrijk

 28. 03/10/2017

  (nm)

  Bijzondere samenwerkingsvormen: btw oplossingen

  Antwerpen

 29. 05/10/2017

  (av)

  De nieuwe insolventiewet

  Herentals

 30. 05/10/2017

  (av)

  Successieplanning in vier avonden (1/4)

  Tielt

 31. 09/10/2017

  (av)

  De nieuwe insolventiewet

  Sint-Niklaas

 32. 12/10/2017

  (av)

  Successieplanning in vier avonden (2/4)

  Tielt

 33. 16/10/2017

  (nm)

  Het nieuwe erfrecht

  Gent - Expo

 34. 17/10/2017

  (nm)

  Het nieuwe erfrecht

  Antwerpen

 35. 19/10/2017

  (av)

  Het nieuwe erfrecht

  Affligem

 36. 19/10/2017

  (av)

  Successieplanning in vier avonden (3/4)

  Tielt

 37. 23/10/2017

  (nm)

  Negatieve rekening-courant: hoe wegwerken?

  Antwerpen

 38. 24/10/2017

  (av)

  Het nieuwe erfrecht

  Tielt

 39. 25/10/2017

  (av)

  Het nieuwe erfrecht

  Sint-Niklaas

 40. 26/10/2017

  (av)

  Successieplanning in vier avonden (4/4)

  Tielt

 41. 07/11/2017

  (av)

  Successieplanning in vier avonden (1/4)

  Elewijt

 42. 07/11/2017

  (nm)

  Notarieel boekhouden in 4 namiddagen (1/4)

  Gent - Expo

 43. 08/11/2017

  (av)

  Grensoverschrijdende transacties: btw praktijkcases

  Sint-Niklaas

 44. 08/11/2017

  (av)

  Btw club 2017-2018 Kortrijk (1/3)

  Kortrijk

 45. 09/11/2017

  (av)

  Btw club 2017-2018 Herentals (1/3)

  Herentals

 46. 10/11/2017

  (vm)

  Optimale kantoororganisatie

  Gent - Expo

 47. 13/11/2017

  (nm)

  Fusies en splitsingen: knelpunten en praktijkervaringen

  Gent - Expo

 48. 13/11/2017

  (nm)

  Btw club 2017-2018 Antwerpen (1/3)

  Antwerpen

 49. 13/11/2017

  (av)

  Btw club 2017-2018 Elewijt (1/3)

  Elewijt

 50. 14/11/2017

  (av)

  Grensoverschrijdende transacties: btw praktijkcases

  Kortrijk

 51. 14/11/2017

  (nm)

  Btw club 2017-2018 Hasselt (1/3)

  Hasselt

 52. 14/11/2017

  (av)

  Successieplanning in vier avonden (2/4)

  Elewijt

 53. 14/11/2017

  (nm)

  Notarieel boekhouden in 4 namiddagen (2/4)

  Gent - Expo

 54. 15/11/2017

  (av)

  Btw club 2017-2018 Sint-Niklaas (1/3)

  Sint-Niklaas

 55. 16/11/2017

  (nm)

  Btw club 2017-2018 Oostkamp (1/3)

  Oostkamp

 56. 17/11/2017

  (vm)

  Het nieuwe erfrecht

  Oostkamp

 57. 20/11/2017

  (nm)

  Grensoverschrijdende transacties: btw praktijkcases

  Oostkamp

 58. 20/11/2017

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (1/4)

  Kortrijk

 59. 21/11/2017

  (av)

  Btw club 2017-2018 Gent (1/3)

  Gent - Expo

 60. 21/11/2017

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (1/4)

  Antwerpen

 61. 21/11/2017

  (av)

  Successieplanning in vier avonden (3/4)

  Elewijt

 62. 21/11/2017

  (nm)

  Notarieel boekhouden in 4 namiddagen (3/4)

  Gent - Expo

 63. 22/11/2017

  (nm)

  Het nieuwe erfrecht

  Hasselt

 64. 27/11/2017

  (av)

  Fiscale rulingpraktijk en rechtspraak: update

  Herentals

 65. 27/11/2017

  (nm)

  Optimale kantoororganisatie

  Antwerpen

 66. 27/11/2017

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (2/4)

  Kortrijk

 67. 28/11/2017

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (2/4)

  Antwerpen

 68. 28/11/2017

  (av)

  Successieplanning in vier avonden (4/4)

  Elewijt

 69. 28/11/2017

  (nm)

  Notarieel boekhouden in 4 namiddagen (4/4)

  Gent - Expo

 70. 30/11/2017

  (av)

  Fiscale rulingpraktijk en rechtspraak: update

  Tielt

 71. 30/11/2017

  (av)

  Successieplanning in vier avonden (1/4)

  Sint-Niklaas

 72. 01/12/2017

  (vm)

  Optimale jaarafsluiting: kan u nog anticiperen op 2018?

  Gent - Expo

 73. 01/12/2017

  (nm)

  Notarieel boekhouden in 4 namiddagen (1/4)

  Antwerpen

 74. 04/12/2017

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (3/4)

  Kortrijk

 75. 05/12/2017

  (av)

  Fiscale rulingpraktijk en rechtspraak: update

  Sint-Niklaas

 76. 05/12/2017

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (3/4)

  Antwerpen

 77. 07/12/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Tielt (2/4)

  Tielt

 78. 07/12/2017

  (av)

  Successieplanning in vier avonden (2/4)

  Sint-Niklaas

 79. 08/12/2017

  (nm)

  Notarieel boekhouden in 4 namiddagen (2/4)

  Antwerpen

 80. 11/12/2017

  (nm)

  Optimale kantoororganisatie

  Hasselt

 81. 11/12/2017

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Antwerpen (2/4)

  Antwerpen

 82. 11/12/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Elewijt (2/4)

  Elewijt

 83. 11/12/2017

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (4/4)

  Kortrijk

 84. 12/12/2017

  (av)

  Optimale jaarafsluiting: kan u nog anticiperen op 2018?

  Sint-Niklaas

 85. 12/12/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Herentals 1 (2/4)

  Herentals

 86. 12/12/2017

  (nm)

  Praktijkopfrissing btw in vier namiddagen (4/4)

  Antwerpen

 87. 13/12/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Kortrijk (2/4)

  Kortrijk

 88. 14/12/2017

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Sint-Niklaas 1 (2/4)

  Sint-Niklaas

 89. 14/12/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Gent (2/4)

  Gent - Expo

 90. 14/12/2017

  (av)

  Successieplanning in vier avonden (3/4)

  Sint-Niklaas

 91. 15/12/2017

  (nm)

  Notarieel boekhouden in 4 namiddagen (3/4)

  Antwerpen

 92. 18/12/2017

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Hasselt (2/4)

  Hasselt

 93. 18/12/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Herentals 2 (2/4)

  Herentals

 94. 19/12/2017

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Sint-Niklaas 2 (2/4)

  Sint-Niklaas

 95. 19/12/2017

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Affligem (2/4)

  Affligem

 96. 21/12/2017

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Oostkamp (2/4)

  Oostkamp

 97. 21/12/2017

  (av)

  Successieplanning in vier avonden (4/4)

  Sint-Niklaas

 98. 22/12/2017

  (nm)

  Notarieel boekhouden in 4 namiddagen (4/4)

  Antwerpen

 99. 16/01/2018

  (nm)

  Notarieel boekhouden in 4 namiddagen (1/4)

  Hasselt

 100. 23/01/2018

  (nm)

  Notarieel boekhouden in 4 namiddagen (2/4)

  Hasselt

 101. 29/01/2018

  (av)

  Opfrissing vennootschapsbelasting in 4 avonden (1/4)

  Sint-Niklaas

 102. 30/01/2018

  (nm)

  Notarieel boekhouden in 4 namiddagen (3/4)

  Hasselt

 103. 05/02/2018

  (av)

  Opfrissing vennootschapsbelasting in 4 avonden (2/4)

  Sint-Niklaas

 104. 06/02/2018

  (nm)

  Notarieel boekhouden in 4 namiddagen (4/4)

  Hasselt

 105. 07/02/2018

  (av)

  Opfrissing vennootschapsbelasting in 4 avonden (1/4)

  Herentals

 106. 19/02/2018

  (av)

  Opfrissing vennootschapsbelasting in 4 avonden (3/4)

  Sint-Niklaas

 107. 21/02/2018

  (av)

  Btw club 2017-2018 Kortrijk (2/3)

  Kortrijk

 108. 21/02/2018

  (av)

  Opfrissing vennootschapsbelasting in 4 avonden (2/4)

  Herentals

 109. 22/02/2018

  (av)

  Btw club 2017-2018 Herentals (2/3)

  Herentals

 110. 26/02/2018

  (nm)

  Btw club 2017-2018 Antwerpen (2/3)

  Antwerpen

 111. 26/02/2018

  (av)

  Btw club 2017-2018 Elewijt (2/3)

  Elewijt

 112. 26/02/2018

  (av)

  Opfrissing vennootschapsbelasting in 4 avonden (3/4)

  Sint-Niklaas

 113. 27/02/2018

  (nm)

  Btw club 2017-2018 Hasselt (2/3)

  Hasselt

 114. 27/02/2018

  (av)

  Btw club 2017-2018 Gent (2/3)

  Gent - Expo

 115. 28/02/2018

  (av)

  Btw club 2017-2018 Sint-Niklaas (2/3)

  Sint-Niklaas

 116. 28/02/2018

  (av)

  Opfrissing vennootschapsbelasting in 4 avonden (3/4)

  Herentals

 117. 01/03/2018

  (nm)

  Btw club 2017-2018 Oostkamp (2/3)

  Oostkamp

 118. 07/03/2018

  (av)

  Opfrissing vennootschapsbelasting in 4 avonden (4/4)

  Herentals

 119. 08/03/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Tielt (3/4)

  Tielt

 120. 12/03/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Antwerpen (3/4)

  Antwerpen

 121. 12/03/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Elewijt (3/4)

  Elewijt

 122. 13/03/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Herentals 1 (3/4)

  Herentals

 123. 14/03/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Kortrijk (3/4)

  Kortrijk

 124. 15/03/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Sint-Niklaas 1 (3/4)

  Sint-Niklaas

 125. 15/03/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Gent (3/4)

  Gent - Expo

 126. 19/03/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Hasselt (3/4)

  Hasselt

 127. 19/03/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Herentals 2 (3/4)

  Herentals

 128. 20/03/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Sint-Niklaas 2 (3/4)

  Sint-Niklaas

 129. 20/03/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Affligem (3/4)

  Affligem

 130. 22/03/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Oostkamp (3/4)

  Oostkamp

 131. 02/05/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (1/4)

  Kortrijk

 132. 09/05/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (2/4)

  Kortrijk

 133. 16/05/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (3/4)

  Kortrijk

 134. 17/05/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (1/4)

  Sint-Niklaas

 135. 23/05/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (4/4)

  Kortrijk

 136. 24/05/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (2/4)

  Sint-Niklaas

 137. 29/05/2018

  (av)

  Btw club 2017-2018 Gent (3/3)

  Gent - Expo

 138. 30/05/2018

  (av)

  Btw club 2017-2018 Kortrijk (3/3)

  Kortrijk

 139. 31/05/2018

  (av)

  Btw club 2017-2018 Herentals (3/3)

  Herentals

 140. 31/05/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (3/4)

  Sint-Niklaas

 141. 04/06/2018

  (nm)

  Btw club 2017-2018 Antwerpen (3/3)

  Antwerpen

 142. 04/06/2018

  (av)

  Btw club 2017-2018 Elewijt (3/3)

  Elewijt

 143. 05/06/2018

  (nm)

  Btw club 2017-2018 Hasselt (3/3)

  Hasselt

 144. 06/06/2018

  (av)

  Btw club 2017-2018 Sint-Niklaas (3/3)

  Sint-Niklaas

 145. 06/06/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (1/4)

  Herentals

 146. 07/06/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Tielt (4/4)

  Tielt

 147. 07/06/2018

  (nm)

  Btw club 2017-2018 Oostkamp (3/3)

  Oostkamp

 148. 07/06/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (4/4)

  Sint-Niklaas

 149. 11/06/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Antwerpen (4/4)

  Antwerpen

 150. 11/06/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Elewijt (4/4)

  Elewijt

 151. 12/06/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Herentals 1 (4/4)

  Herentals

 152. 13/06/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Kortrijk (4/4)

  Kortrijk

 153. 13/06/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (2/4)

  Herentals

 154. 14/06/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Sint-Niklaas 1 (4/4)

  Sint-Niklaas

 155. 14/06/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Gent (4/4)

  Gent - Expo

 156. 18/06/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Hasselt (4/4)

  Hasselt

 157. 18/06/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Herentals 2 (4/4)

  Herentals

 158. 19/06/2018

  (av)

  Fiscale club 2017-2018 Sint-Niklaas 2 (4/4)

  Sint-Niklaas

 159. 19/06/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Affligem (4/4)

  Affligem

 160. 20/06/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (3/4)

  Herentals

 161. 21/06/2018

  (nm)

  Fiscale club 2017-2018 Oostkamp (4/4)

  Oostkamp

 162. 27/06/2018

  (av)

  Opfrissing personenbelasting in 4 avonden (4/4)

  Herentals