Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Meer afbeeldingen

Wetboek van vennootschappen en verenigingen

ISBN nr: 9789463882811
Auteur: Practicali
 •  Gratis verzending
 •  Veilig betalen met:
 •  De boeken kunnen NIET samen met een seminarie besteld worden.
 • Retourneren
€ 50,00
Excl. 6% BTW
53.00
Incl. 6% BTW

In voorraad

Op 28 februari 2019 heeft de Kamer in Plenaire vergadering het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) goedgekeurd. De Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd op 4 april 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Met het WVV tracht de wetgever België opnieuw aantrekkelijker en competitiever te maken als vestigingsland voor binnen- en buitenlandse ondernemingen en maakt men het vennootschapsrecht eenvoudiger en meer flexibel. Een greep uit de nieuwigheden:

 • De beperking van het aantal vennootschapsvormen tot 4 (in hoofdzaak): maatschap, cv, bv en nv;
 • De afschaffing van het kapitaalvereiste in de bv;
 • Invoering van een verscherpt financieel plan waaruit blijkt dat de vennootschap bij oprichting over een toereikend aanvangsvermogen beschikt;
 • Nieuwe regels bij uitkeringen (netto-actieftoets én liquiditeitstoets);
 • De invoering van aandelen met meervoudig stemrecht: zo zal u 90 % van de aandelen in uw bedrijf kunnen schenken aan de kinderen, zelf 10 % behouden en toch de meerderheid van de stemmen behouden (bij beursgenoteerde vennootschappen kan maximaal een dubbel stemrecht gelden);
 • De beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid afhankelijk van de grootte en de omvang van de vennootschap;
 • De mogelijkheid om uit te treden uit de bv lastens het vennootschapsvermogen (zoals nu reeds bij cvba bestaat);
 • De mogelijkheid om een ontslag van een bestuurder in een nv te koppelen aan een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding;
 • Een bestuurder met een belangenconflict mag niet langer deelnemen aan de stemming;
 • De implementering van het verenigingsrecht, naast het vennootschapsrecht, in het nieuwe wetboek.
 •  … 

De inhoud van deze editie werd bijgewerkt tot 4 april 2019.

 •  Gratis verzending
 •  Veilig betalen met:
 •  De boeken kunnen NIET samen met een seminarie besteld worden.
 • Retourneren