Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Auteur
Isbn
9789464333053
€ 63,60 € 60,00
Op voorraad
 • Gratis verzending

Op 28 februari 2019 heeft de Kamer in Plenaire vergadering het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) goedgekeurd. De Wet van 23 maart 2019 (tot invoering) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd op 4 april 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.Het wetboek van vennootschappen en verenigingen werd gewijzigd door:

 • Wet van 13-04-2019 gepubliceerd op 14-05-2019
 • Wet van 04-02-2020 gepubliceerd op 17-03-2020
 • Wet van 28-04-2020 gepubliceerd op 06-05-2020
 • Wet van 20-07-2020 gepubliceerd op 05-08-2020
 • Arrest van het Grondwettelijke Hof van 15-10-2020 gepubliceerd op 19-11-2020
 • Wet van 20-12-2020 gepubliceerd op 24-12-2020
 • Wet van 27-06-2021 gepubliceerd op 09-07-2021
 • Wet van 12-07-2021 gepubliceerd op 15-07-2021
 • Wet van 20-12-2021 gepubliceerd op 28-12-2021

Het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 29 april 2019 werd op 30 april 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Het koninklijk besluit werd gewijzigd door:

 • Het Koninklijk besluit van 29-09-2021 gepubliceerd op 08-10-2021

Alle hierboven vermelde wijzigingen zijn verwerkt in deze editie.In dit wetboek kan u zowel het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen als het daarbij horende uitvoeringsbesluit raadplegen. Beide worden vergezeld van hun eigen concordantietabel.

De inhoud van deze editie werd bijgewerkt tot en met 15 januari 2022.