Vervroegde verliesaftrek en belastingvrije wederopbouwreserve

Sophie Hugelier

Wim Van Kerchove

Inclusief handige rekentool !

* Verplichte velden

€ 120,00

Inhoud:

De meest recente Corona maatregelen inzake verliezen zijn ongetwijfeld de blikvanger van de fiscale zomerwetgeving.

In deel 1 van dit webinar analyseren wij voor u de vervroegde verliesaftrek in de personen- en de vennootschapsbelasting. Hierdoor kunnen vennootschappen en zelfstandigen de aftrek hun verwachte fiscale verliezen van 2020 vervroegen naar 2019 door dit nu in hun belastingaangifte verwerken. Voor vennootschappen met gebroken boekjaren waar de vennootschapsbelasting reeds is gevestigd kunt u een regularisatie aanvragen d.m.v. een bijzonder formulier. Aan de hand van cijfervoorbeelden illustreren wij de werking van dit nieuwe regime uit en duiden wij aan in welke dossiers dit interessant is.

De wetgever stelt wel strenge voorwaarden op het gebied van uitkeringen. Bovendien zijn er sancties voor zij die hun verwacht verlies van 2020 fel overschat hebben. Die sanctie neemt de vorm aan van een belastingvermeerdering in de PB en een bijzondere aanslag in de VenB. Ook de invloed van de tariefdaling in de VenB moet daarin mee verwerkt worden.

De berekeningswijze van de bijzondere aanslag is bijzonder complex. Practicali heeft voor deze berekening een handige rekentool ontwikkeld die wij ter beschikking stellen aan de deelnemers van deze webinar.

Bepaalde vennootschappen zullen moeten kiezen tussen de groepsbijdrage en de vervroegde-verliesaftrek.

In deel 2 van dit webinar leggen wij  de belastingvrije wederopbouwreserve uit die vennootschappen mogen aanleggen voor de aanslagjaren 2022, 2023 of 2024 ten belope van het bedrijfsverlies op de afsluitdatum van het boekjaar in 2020. Ook hier zijn diverse voorwaarden aan gekoppeld.

Tenslotte geven wij een overzicht van alle overige corona maatregelen inzake inkomstenbelastingen.

Uw professionele docenten:

Sophie Hugelier - licentiaat TEW (KUL, 1997)docent personen- en vennootschapsbelasting. Zij is auteur van o.a. Praktijkgids personenbelasting (Practicali) “Woonkredieten: praktijkcases” (Practicali), “caseboek PB en caseboek VenB”  (uitgeverij De Boeck).

Wim Van Kerchove - licentiaat Handels- en Financiële wetenschappen (Lessius, 1992) – docent vennootschapsbelasting. Hij is auteur van o.a. de Praktijkgidsen vennootschapsbelasting en beroepskosten.

Tijdsindeling:

 • Video on Demand
  U kan deze opleiding volgen wanneer u wenst!

   

  Video en documentatie downloaden:

  U kan de link van de video en bijhorende documentatie vinden in uw account:
  mijn account (rechtsboven) -> login en paswoord van inschrijving -> downloads

Deelnameprijs:

€ 120,00 (excl. btw), inclusief documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons registratienummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 120,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties:

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 2 uren
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 2 uren
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 2 uren

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat Practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

In voorraad