Sociale update 2018

Olaf Deweerdt

dinsdagnamiddag 6 maart 2018 - Holiday Inn Gent - Expo
dinsdagnamiddag 13 maart 2018 - Crowne Plaza Antwerpen

* Verplichte velden

€ 170,00

Inhoud:

Een update sociale wetgeving is een must aangezien de sociale regelgeving momenteel in sneltreinvaart wijzigt. Via deze compacte update van de sociale actualiteit uit de voorbije 12 maanden brengen wij u op de hoogte van nieuwe wetten, KB’s, MB’s, administratieve standpunten en de sociaal-juridische rechtspraak. De docent geeft u mee hoe u de praktijk met deze wijzigingen omgaat. We blikken ook vooruit op hetgeen nog komende is.

O.a. volgende topics komen aan bod:

 • Praktische bespreking van een aantal topics uit de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk, m.n. vereenvoudiging deeltijdse arbeid, glijdende werktijden, vrijwillige overuren
 • Wijzigingen aan het tijdskrediet
 • Wijzigingen aan de studentenarbeid
 • Taxshift in 2018: (verdere) daling van de RSZ-werkgeversbijdrage en aanpassing van de structurele vermindering
 • RSZ-verminderingen: verfijning van de doelgroepvermindering voor jongeren en ouderen
 • Eénheidsstatuut: definitief einde van de sectorale afwijkende opzeggingstermijnen en verdere daling van de bijdragen voor jaarlijkse vakantie
 • Hoe ziet het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) er uit vanaf 1 januari 2018?
 • Nieuwe forfaitaire bedragen voor IT-voordelen
 • Mobiliteitsbudget
 • Verlenging van de innovatiepremie
 • Is de speed pedelec een fiets?

Uiteraard komen ook de sociale topics uit het zomerakkoord aan bod:

 • Verhoging bijdrage aanvullende pensioenen (Wijninckx-bijdrage)
 • Dubbele uitbreiding flexijobs
 • Sociaal- en fiscaalvriendelijke winstpremie
 • Activeringsbijdrage voor werkgevers die oudere werknemers vrijstellen van prestaties
 • Responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers die een vacante betrekking niet bij voorrang toekennen aan een deeltijdse werknemer die hiertoe een aanvraag indiende en een inkomensgarantie-uitkering geniet
 • Nieuwe toegelaten inhoudingen op het loon van de werknemer
 • Vervangingsovereenkomst ook mogelijk bij progressieve werkhervatting?
 • Outplacement en medische ongeschiktheid
 • Onbelast bijverdienen
 • Nieuwe opzeggingstermijnen in het begin van de arbeidsrelatie
 • Uitbreiding van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid
 • Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek: ook voor bachelors
 • Startersjobs voor jongeren

U ontvangt een zorgvuldig samengestelde syllabus.

Uw professionele docent:

Olaf Deweerdt - licentiaat in de rechten (KUL), gediplomeerde in aanvullende studie beleidseconomie (KUL) en gecertificeerde in de leergang pensioenrecht. Hij is juridisch adviseur inzake sociaal en fiscaal recht bij Acerta. Hij is gastdocent aan de Hogeschool Gent en gewaardeerd spreker op seminaries over sociaalrechtelijke thema’s.

Tijdsindeling:

 • dinsdagnamiddag 6/03/2018 - Holiday Inn Gent - Expo

  Vanaf 13u: onthaal met broodjes
  Van 13u30 u tot 16u30: uiteenzetting (met koffiepauze)
  Van 16u30 tot 17u: vraagstelling

  Plaats:

  Holiday Inn Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Sint-Denijs Westrem
  (www.higentexpo.com - routeplan)

 • dinsdagnamiddag 13/03/2018 - Crowne Plaza Antwerpen

  Vanaf 13u: onthaal met broodjes
  Van 13u30 u tot 16u30: uiteenzetting (met koffiepauze)
  Van 16u30 tot 17u: vraagstelling

  Plaats:

  hotel Crowne Plaza, Gerard Le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen
  (www.crowneplaza-antwerpen.be - routeplan).

Deelnameprijs:

€ 195,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 40% (kleine ondernemingen) of 30% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

In voorraad