Vergroening autofiscaliteit: wat wijzigt er concreet?

  Inclusief rekentool voordelen en aftrek autofiscaliteit (op basis van de nieuwe wetgeving) !

  Inschrijven

  Om in te schrijven moet u eerst ingelogd zijn.

  De autofiscaliteit wijzigt ingrijpend in de personenbelasting en in de vennootschapsbelasting. De vergroening ervan wordt gefaseerd ingevoerd vanaf 2023. Daarbij zal de aanschafdatum van de wagen determinerend zijn voor de mate van fiscale aftrekbaarheid. Hoog tijd om u hierover te informeren.

  Komen o.a. ter sprake:

  • Hoe evolueert de fiscale aftrekbaarheid van autokosten zowel in de personenbelasting als de vennootschapsbelasting in functie van de aanschafdatum?
  • In welke mate zijn de na 1 juli 2023 verworven personenwagens met verbrandingsmotor nog fiscaal aftrekbaar?
  • Blijft de bestaande aftrekregeling behouden voor bedrijfswagens die vóór 1 juli 2023 zijn aangekocht, geleased of gehuurd?
  • Blijven emissievrije voertuigen 100 % aftrekbaar?
  • Via welke overgangsmaatregelen wordt de aftrekbaarheid van hybride personenwagens afgebouwd?
  • Hoe zien de uitdoofscenario’s eruit?
  • Kunt u de gunstige aftrekbaarheid behouden na het lichten van de aankoopoptie op het einde van een lease – of rentingcontract?
  • Hoe worden investeringen in emissievrije nieuwe vrachtwagens aangemoedigd?
  • Komen er stimuli voor wie een emissievrije lichte vrachtwagen aanschaft?
  • Welke verhoogde kostenaftrek genieten zelfstandigen en vennootschappen als zij publieke oplaadstations voor elektrische wagens laten installeren?
  • Welke belastingvermindering krijgen particulieren die in hun woning een nieuw laadstation voor elektrische wagens laten installeren?
  • Is er investeringsaftrek mogelijk op nieuwe laadstations voor emissievrije wagens?
  • Wat wijzigt er aan de solidariteitsbijdrage (zgn. CO2 taks) die de werkgever aan de RSZ verschuldigd is voor bedrijfswagens?
  • Hoe moeten werkgevers en bedrijven specifiek rapporteren aan de FOD Financiën?
  • Welke CO2-uitstootnorm is bepalend: NEDC2 of WLTP?
  • Hoeveel bedraagt de aftrek van voertuigen waarvoor bij de DIV géén CO2-uitstootgehalte beschikbaar is?
  • Is een eigen bijdrage voor het persoonlijk gebruik van het voertuig interesssanter dan het voordeel van alle aard laten belasten in de personenbelasting?
  • Welke belastingheffingen voor bedrijfswagens komen er in de rechtspersonenbelasting?
  • Welke wijzigingen worden ingevoerd aan het mobiliteitsbudget?

  U ontvangt een volledig uitgeschreven digitale syllabus waarbij alle nieuwe regelingen worden geïllustreerd met uitgewerkte voorbeelden.

  Deze opleiding is een aanrader voor elke belastingconsulent, accountant, boekhouder, financieel verantwoordelijke, die met autofiscaliteit te maken krijgt.

  Dit seminarie is een live webinar. Als deelnemer ontvangt u vooraf een link. Hiermee kunt u op de vastgelegde datum en startuur inloggen en het seminarie live volgen. U kunt de recording of fragmenten daaruit achteraf ook nog eens uitgesteld bekijken.

  Tijdsindeling

   Deelnameprijs

   € 195,00 (Excl. BTW)

   Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons registratienummer is DV.O207764. Kies het thema 'Financiële geletterdheid - fiscaliteit en belastingen'. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00.

   Attesten

   ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants - 3 uren categorie A
   IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3 uren

   Om het attest permanente vorming te bekomen dient u de aanwezigheidsvragen en de eindtoets tijdens de livestream te beantwoorden! Er wordt géén attest permanente vorming uitgereikt indien u enkel uitgesteld kijkt!