Grensoverschrijdende verliesverrekening: praktisch bekeken

  Inschrijven

  Om in te schrijven moet u eerst ingelogd zijn.

  Met de hervormingswet van 25.12.2017 werd het wettelijke kader rond grensoverschrijdende verliesverrekening (zowel de mogelijkheden tot aftrek als de aanrekeningsregels) stevig hervormd, gevolgd door verschillende rondjes reparatiewetgeving in 2021 en 2022. Tijd voor een praktijkgerichte update over de mogelijkheden, moeilijkheden en optimalisaties met betrekking tot de aanwending van buitenlandse verliezen in België.

  Aan de hand van praktische casussen en cijfervoorbeelden worden o.m. de volgende vragen beantwoord tijdens het webinar:

  • Wanneer kunnen Belgische vennootschappen de verliezen van hun buitenlandse inrichtingen aanwenden?
  • Hoe verloopt de interactie tussen de oude regels (vóór de hervorming) en de huidige regels?
  • Hoe interageren de verschillende recapture-regels (onder het WIB92 en de dubbelbelastingverdragen)?
  • Wanneer is een buitenlands verlies definitief en hoe wordt dit bedrag concreet berekend?
  • Welke mogelijkheden voorziet het fiscale consolidatiestelsel op het vlak van “verliesimport”?
  • Voorziet de Belgische wetgeving in mogelijkheden tot “verliesimport” bij grensoverschrijdende fusies en zetelverplaatsingen? En is dit in lijn met de Europese rechtspraak?
  • Hoe verloopt de verwerking (aftrek en aanrekening) in de belastingaangifte?
  • ….

  Eén en ander wordt toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden.

  Deze opleiding is een aanrader voor iedereen die direct of indirect in aanraking komt met vennootschappen die over de grenzen heen actief zijn.

  U krijgt tijdens de live webinar de kans om uw eigen vragen te stellen. Bent u niet in staat om dit webinar live te volgen dan kunt u de opname achteraf nog uitgesteld bekijken.

  Als deelnemer krijgt u de kans om het handboek “grensoverschrijdende verliesverrekening” van de docent aan te kopen bij Intersentia tegen een voordeeltarief (15% korting).

  Tijdsindeling

   Deelnameprijs

   € 195,00 (Excl. BTW)

   Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (20% als grote onderneming) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is 195 euro.

   Attesten

   ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants - 3 uren categorie A
   IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3 uren

   Om het attest permanente vorming te bekomen dient u de aanwezigheidsvragen en de eindtoets tijdens de livestream te beantwoorden! Er wordt géén attest permanente vorming uitgereikt indien u enkel uitgesteld kijkt!