Nieuwe UBO-register in de witwaswetgeving

Frank Haemers

maandagavond 18 februari 2019 - De Montil Affligem
donderdagavond 28 februari 2019 - Hotel Shamrock Tielt
woensdagavond 13 maart 2019 - Link 21 Herentals

Hoe pakt u de registratie in het UBO-register best aan?

* Verplichte velden

€ 170,00

Inhoud:

Uiterlijk 31 maart 2019 moeten de uiteindelijke begunstigden (UBO’s) van elke Belgische vennootschap of vzw worden opgenomen in het nieuwe UBO-register. U bent UBO als u meer dan 25% van de aandelen van de vennootschap bezit of als u tot de leiding van de vzw behoort. De bestuurders, zaakvoerders,… van de vennootschappen of vzw’s zijn verantwoordelijk voor de registratie.

U kan de UBO-registratie als mandaathouder (zaakvoerder / bestuurder) van uw vennootschap of vzw zelf doen, u kan een personeelslid mandateren (CFO, intern boekhouder,...). Vanaf 1 januari 2019 kan u ook uw accountant / boekhouder een extern mandaat geven om deze nieuwe administratieve verplichting voor u te voldoen.

Tijdens deze opleiding verneemt u van een specialist Frank Haemers u hoe u in de praktijk de verplichte melding in het UBO-register moet aanpakken:

 • Hoe pakt u het onderzoek van de uiteindelijke begunstigende best aan?
 • Hoe analyseert u complexere structuren inzake stemrechten en eigendom?
 • Hoe diepgaand moet het onderzoek worden gevoerd?
 • Zijn er vrijstellingen voor beursgenoteerde ondernemingen?
 • Wat met vzw's, maatschappen en tijdelijke verenigingen?
 • Welke procedures dient u te voorzien?
 • Wat met de aansprakelijkheid als er iets fout loopt?

De heer Frank Hamers besteed ook uitvoerig aandacht aan het concreet invullen van het UBO-register aan de hand van de werkelijke invulschermen. Zo zal u ook in staat zijn het ubo-register zelf in te vullen:

 • Hoe voeg je een uiteindelijke begunstigde concreet toe?
 • Hoe voeg je een tussenliggende entiteit toe?
 • Hoe wijzig je de samenstelling van een tussenliggende entiteit?
 • Hoe geef je concreet de percentages aandelen en stemrechten in?
 • Hoe corrigeer je eventuele fouten?
 • Hoe gaat het systeem om met inconsistenties?

Ook volgende topics komen ter sprake:

 • Wie wordt beschouwd als een uiteindelijke begunstigde?
 • Welke informatie dient u aan het UBO-register over te maken naargelang van het type uiteindelijke begunstigde waarover het gaat?
 • Wie moet die informatie in naam van de betrokken juridische entiteiten overmaken?
 • Kan de wettelijke vertegenwoordiger een derde mandateren om in zijn plaats het UBO-register in te vullen?
 • Hoe werkt het intern mandaat en hoe werkt het extern mandaat?
 • Volgens welke modaliteiten moet die melding gebeuren?
 • Hoe kunt u zich online verbinden met de applicatie?
 • Wie zal toegang hebben tot de informatie in het UBO-register?
 • Volgens welke modaliteiten zal die toegang plaatsvinden?
 • Welke afwijkingen bestaan er opdat de gegevens in het UBO-register niet of slechts gedeeltelijk toegankelijk zouden zijn?
 • Welke controles zullen uitgeoefend worden?
 • Welke sancties zijn voorzien bij een inbreuk?
 • Wanneer moeten de gegevens geactualiseerd worden?
 • Heeft u nog anonimiteit door te werken met een trust?
 • ...

Deze opleiding is een must voor iedereen die geconfronteerd wordt met de nieuwe meldingsplicht in de UBO-register en elke belastingconsulent, accountant, boekhouder, notaris, vastgoedmakelaar, advocaat, bankier, verzekeraar, gerechtsdeurwaarder die meldingsplichtig is in het kader van de witwaswetgeving. Deze opleiding is ook toegankelijk voor de bedrijfsleiders, CFO's, intern gemandateerden,... die de verplichtingen zelf willen voldoen.

Als deelnemer kunt u uw eigen vraagstukken voorleggen aan de spreker.

Uw professionele docent:

Frank Haemers is jurist, directie-attaché en diensthoofd van de Nederlandstalige juridische dienst van het BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten).

Tijdsindeling:

 • maandagavond 18/02/2019 - De Montil Affligem

  Vanaf 18u: onthaal met broodjes
  Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting (met korte koffiebreak)
  Van 21u30 tot 22u: mogelijkheid tot vraagstelling

  Plaats:

  De Montil, Moortelstraat 8, 1790 Affligem/Essene
  (www.demontil.be - routeplan).

 • donderdagavond 28/02/2019 - Hotel Shamrock Tielt

  Vanaf 18u: onthaal met broodjes
  Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting (met korte koffiebreak)
  Van 21u30 tot 22u: mogelijkheid tot vraagstelling

  Plaats:

  hotel Shamrock, Euromarktlaan 24, 8700 Tielt
  (www.shamrock.be - routeplan).

 • woensdagavond 13/03/2019 - Link 21 Herentals

  Vanaf 18u: onthaal met broodjes
  Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting (met korte koffiebreak)
  Van 21u30 tot 22u: mogelijkheid tot vraagstelling

  Plaats:

  Link21, Welvaartstraat 14-1, bus 13, 2200 Herentals
  (link21.groepvaneyck.be - routeplan).

Deelnameprijs:

€ 195,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 40% (kleine ondernemingen) of 30% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30
NKN - Nationale Kamer van Notarissen - 3 uren juridisch
FSMA - bank- en beleggingsdiensten - 3 punten
FSMA - verzekeringen - 3 punten
BIV - Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - 3u30

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

In voorraad