Nieuwe verslaggeving vanaf 2020: modellen & rekentool

Gislenus Bats

maandagavond 2 maart 2020 - Link 21 Herentals (2)
maandagnamiddag 16 maart 2020 - Corda Campus Hasselt

Modeldocumenten en rekentool voor de op te maken verslagen en testen!

* Verplichte velden

€ 170,00

Inhoud:

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) zorgt ervoor dat er in vele van onze vennootschappen sinds 1 januari 2020 een pak (nieuwe) verslagen moeten opgemaakt worden. Denk maar aan de dubbele uitkeringstest, de statutenwijzigingen, de verhogingen of verminderingen van inbreng, de uitkoopregeling, e.d. De naleving van de regelgeving wordt des te belangrijker gezien de hieraan verbonden risico’s.

Met deze opleiding maken wij u wegwijs in de specifieke nieuwe verslaggeving in het WVV aan de hand van voorbeeldmodellen die u nadien zelf kunt aanpassen en moduleren. U ontvangt ook een rekentool voor de uitkeringstesten en het financieel plan.

We behandelen de te maken verslagen bij onderstaande gebeurtenissen:

 • Oprichting: financieel plan met toereikend aanvangsvermogen
 • Gewone algemene vergadering van de aandeelhouders (jaarvergadering): notulen A.V.
 • Bijzondere algemene vergadering met goedkeuring van tussentijds dividend
 • Buitengewone algemene vergadering met statutenwijziging en wijziging van het voorwerp
 • Verhoging van de inbreng door middel van inbreng in geld, inbreng in natura
 • Uitkering van dividenden, tantièmes en eerdere inbrengen: “balanstest” en “liquiditeitstest”: hoe aantonen dat de vennootschap haar schulden kan blijven betalen?
 • Hoe een vermindering van de inbreng inplannen en uitvoeren?
 • Verslaggeving m.b.t. belangen van vermogensrechtelijke aard
 • Inkoop van eigen aandelen
 • Verslaggeving bij de nieuwe fusie- en splitsingsmogelijkheden: het verrichtingsvoorstel en het controleverslag van de commissaris
 • Ontbinding en vereffening van de vennootschap
  - Ontbinding van de vennootschap in één akte
  - Ontbinding met aanstelling van vereffenaar
  - Sluiting van vereffening

Deze opleiding is nuttig voor elke belastingconsulent, accountant, boekhouder, financieel verantwoordelijke, die begaan is met de oprichting, het leven en het einde van een vennootschap.

U krijgt een zorgvuldig samengestelde documentatiebundel, inclusief modelverslaggeving en rekentool. Als deelnemer kunt u uw eigen vraagstukken voorleggen aan de spreker.

Uw professionele docent:

Gislenus Bats - Ere-bedrijfsrevisor en EMS professor met oneindig veel ervaring - een zeer gewaardeerd auteur en docent bij EHSAL & EMS alsook spreker bij talrijke professionele seminaries.

Tijdsindeling:

 • maandagavond 2/03/2020 - Link 21 Herentals (2)

  Vanaf 18u: onthaal met broodjesbuffet
  Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting (met korte koffiebreak)
  Van 21u30 tot 22u: mogelijkheid tot vraagstelling

  Plaats:

  Link 21, Welvaartstraat 14-1, bus 13, 2200 Herentals
  (link21.groepvaneyck.be - routeplan).

 • maandagnamiddag 16/03/2020 - Corda Campus Hasselt

  Vanaf 13u: onthaal met broodjesbuffet
  Van 13u30 tot 16u30: uiteenzetting (met korte koffiebreak)
  Van 16u30 tot 17u: mogelijkheid tot vraagstelling

  Plaats:

  Corda Campus (gebouw 1), Kempische Steenweg 293/16, 3500 Hasselt
  (www.cordacampus.be - routeplan)

Deelnameprijs:

€ 195,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30
NKN - Nationale Kamer van Notarissen - 3 uren juridisch

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat Practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

In voorraad