Aangifte personenbelasting AJ 2021

 • Sophie Hugelier
 • Wim Van Kerchove
Maandag (nm) 26/04/2021 - Livestream Woensdag (av) 28/04/2021 - Livestream Donderdag (nm) 29/04/2021 - Livestream Vrijdag (nm) 30/04/2021 - Livestream Dinsdag (av) 04/05/2021 - Livestream Donderdag (vm) 06/05/2021 - Livestream Maandag (vm) 10/05/2021 - Livestream Dinsdag (nm) 11/05/2021 - Livestream Maandag (av) 17/05/2021 - Livestream

Inclusief Praktijkgids Personenbelasting AJ 2021 (winkelwaarde 90 euro)!

Inschrijven

Om in te schrijven moet u eerst ingelogd zijn.

Met dit online seminarie maken wij u wegwijs in de nieuwe aangifte personenbelasting voor het aanslagjaar 2021.

Onze gedreven vakdocenten focussen op de inhoudelijke nieuwigheden uit de fiscale aangifte en geven u bruikbare informatie waarmee u het aangifteformulier optimaal kunt invullen. Vaksgewijs worden de actuele ontwikkelingen in wetgeving, parlementaire vragen, administratieve standpunten en rechtspraak gewikt en gewogen.

Volgende onderwerpen komen ter sprake tijdens de uiteenzetting:

 • Welke fiscale grensbedragen voor aj. 2021 zijn bevroren op het niveau van aj. 2020?
 • Hoe ziet de aangepaste berekening eruit voor nettobestaansmiddelen inzake kind ten laste nemen dat bezoldigingen voor studentenarbeid heeft
 • Kost eigen aan de werkgever: forfaitaire (corona)thuiswerkvergoeding. Voorwaarden?
 • Wat zijn de vrijstellingsvoorwaarden voor consumptiecheques en geldt dit ook voor zelfstandige bedrijfsleiders ?
 • Belastingvrijstelling voor extra overuren zonder overwerktoeslag in de cruciale sectoren.
 • Bij een werkhervatting bij de vroegere werkgever zijn voor een bruggepensioneerde de bedrijfstoeslag en eventuele aanvullende vergoedingen die verplicht worden doorbetaald, in principe geen vrijgestelde inkomsten. Welke uitzondering geldt hierop?
 • Looptijdverlengingen leveren in principe geen belastingvoordeel meer op voor de eigen woning. Welke uitzondering is er hierop gekomen?
 • Hogere belastingvoordeel voor kinderopvang en uitbreiding van aftrekbare kosten van kinderopvang
 • Hogere belastingvermindering voor giften
 • Nieuwe belastingvermindering van 20% voor particulieren die inschrijven op nieuwe aandelen op naam tijdens een kapitaalverhoging van kmo’s die door de coronacrisis hun omzet tussen 14 maart en 30 april 2020 met minstens 30 procent zagen dalen.
 • Welke uitbreidingen en aanpassingen zijn gebeurd aan de Vlaamse win-winlening?
 • Volledige aftrekbaarheid voor receptiekosten gedaan of gedragen van 08.06.2020 tem 31.12.2020.
 • Aftrekbaarheid voor beroepsgebruik met personenwagen, auto dubbel gebruik en minibussen door de nieuwe gramformule
 • Welke geldboeten zijn aftrekbaar en welke niet?
 • Wat is er veranderd m.b.t. aftrekbaarheid van verhogingen inzake sociale bijdragen?
 • Hoe worden crisisoverbruggingsrecht en heropstart-overbruggingsrecht belast bij een bedrijfsleider / winstenbehaler/batenbehaler/zelfstandig helper /bezoldiging meewerkende echtgenoot?
 • Wanneer zijn vergoedingen verkregen om hoofd te bieden aan de economische en/of sociale gevolgen van de covid19-pandemie vrijgesteld ?

U krijgt tijdens de live webinar de kans om uw eigen vragen te stellen aan de docent. Bent u niet in staat om dit webinar live te volgen dan kunt u de opname achteraf ook uitgesteld bekijken

Als deelnemer ontvangt u het onmisbare handboek Praktijkgids personenbelasting Aj 2021 (winkelwaarde 90 EUR).

Uw professionele docenten

Sophie Hugelier - licentiaat TEW (KUL, 1997)docent personen- en vennootschapsbelasting. Zij is auteur van o.a. Praktijkgids personenbelasting (Practicali) “Woonkredieten: praktijkcases” (Practicali), “caseboek PB en caseboek VenB”  (uitgeverij De Boeck).

Wim Van Kerchove - licentiaat Handels- en Financiële wetenschappen (Lessius, 1992) – docent vennootschapsbelasting. Hij is auteur van o.a. Praktijkgids vennootschapsbelasting (Practicali) “Praktijkgids beroepskosten” (Practicali), e.a.

Tijdsindeling

 • Woensdag (av) 28/04/2021 - Livestream

  Docenten: Sophie Hugelier en Wim Van Kerchove

  Van 18u tot 21u30: uiteenzetting (met korte break)

  Livestream

 • Donderdag (nm) 29/04/2021 - Livestream

  Docenten: Sophie Hugelier en Wim Van Kerchove

  Van 13u30 tot 17u: uiteenzetting (met korte break)

  Livestream

 • Vrijdag (nm) 30/04/2021 - Livestream

  Docenten: Sophie Hugelier en Wim Van Kerchove

  Van 13u30 tot 17u: uiteenzetting (met korte break)

  Livestream

 • Dinsdag (av) 04/05/2021 - Livestream

  Docenten: Sophie Hugelier en Wim Van Kerchove

  Van 18u tot 21u30: uiteenzetting (met korte break)

  Livestream

 • Donderdag (vm) 06/05/2021 - Livestream

  Docenten: Sophie Hugelier en Wim Van Kerchove

  Van 9u tot 12u30: uiteenzetting (met korte break)

  Livestream

 • Maandag (vm) 10/05/2021 - Livestream

  Docenten: Sophie Hugelier en Wim Van Kerchove

  Van 9u tot 12u30: uiteenzetting (met korte break)

  Livestream

 • Dinsdag (nm) 11/05/2021 - Livestream

  Docenten: Sophie Hugelier en Wim Van Kerchove

  Van 13u30 tot 17u: uiteenzetting (met korte break)

  Livestream

 • Maandag (av) 17/05/2021 - Livestream

  Docenten: Sophie Hugelier en Wim Van Kerchove

  Van 18u tot 21u30: uiteenzetting (met korte break)

  Livestream

Deelnameprijs

€ 200,00 (Excl. BTW)

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (20% als grote onderneming) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is 200 euro.

Attesten

ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants - 3 uren categorie A
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3 uren

Om het attest permanente vorming te bekomen dient u de aanwezigheidsvragen en de eindtoets tijdens de livestream te beantwoorden! Er wordt géén attest permanente vorming uitgereikt indien u enkel uitgesteld kijkt!