Video: Aangifte personenbelasting AJ 2020

Sophie Hugelier

Wim Van Kerchove

Inclusief praktijkgids personenbelasting AJ 2020 (winkelwaarde = 90 EUR) !

* Verplichte velden

€ 200,00

Inhoud:

Met dit online seminarie maken wij u wegwijs in de nieuwe aangifte personenbelasting voor het aanslagjaar 2020.

Onze gedreven vakdocenten focussen op de inhoudelijke nieuwigheden uit de fiscale aangifte en geven u bruikbare informatie waarmee u het aangifteformulier optimaal kunt invullen. Vaksgewijs worden de actuele ontwikkelingen in wetgeving, parlementaire vragen, administratieve standpunten en rechtspraak gewikt en gewogen.

Volgende onderwerpen komen ter sprake tijdens de uiteenzetting:

 • Geen volledig rijksinwonerschap
 • Fiscaal co-ouderschap: wat is van belang?
 • Overdracht van erfpacht of opstal op gebouw: wanneer vrijgesteld?
 • Aangifte buitenlandse onroerende inkomsten
 • Vrijgestelde inkomsten als ambulancier/brandweerman vanwege verschillende schuldenaars
 • Voordelen van verbonden buitenlandse vennootschappen
 • Bijzonder kostenforfait burgemeester en schepenen in combinatie met andere bezoldigingen
 • Belastingberekening pensioenen en vervangingsinkomsten: wat is gewijzigd?
 • Belastingtarief van 10% ipv 16,5% op pensioenkapitalen
 • PB-vrijstelling op dividenden
 • FBB op Franse dividenden: moet u die verrekening vorderen?
 • Interesten op buitenlandse spaarboekjes: vrijstellen?
 • Aftrek van onderhoudsuitkeringen aan buitenlanders: welke voorwaarden?
 • Vlaamse geïntegreerde woonbonus: wat blijft interessant om te adviseren?
 • Belastingverminderingen: welke regimes zijn uitgedoofd?
 • Belastingvermindering voor startende vennootschappen en groeibedrijven: wat is gewijzigd?
 • Belastingvermindering rechtsbijstandverzekering
 • Belastingvermindering VAPW
 • VAA en marktconforme vergoedingen: geldt dan nog een forfaitaire raming?
 • Winsten en baten:
  • Wanneer is waardevermindering op vorderingen aftrekbaar?
  • Wanneer is voorziening voor risico’s en kosten vrijgesteld?
  • Vrijstelling sociaal passief ingevolge eenheidsstatuut
  • Autokosten: welke CO2 uitstoot?
 • Relevante rechtspraak

Als deelnemer ontvangt u het onmisbare handboek Praktijkgids personenbelasting AJ 2020 (winkelwaarde 90 EUR/boek – 980 blz).

Uw professionele docenten:

Sophie Hugelier - licentiaat TEW (KUL, 1997)docent personen- en vennootschapsbelasting. Zij is auteur van o.a. Praktijkgids personenbelasting (Practicali) “Woonkredieten: praktijkcases” (Practicali), “caseboek PB en caseboek VenB”  (uitgeverij De Boeck).

Wim Van Kerchove - licentiaat Handels- en Financiële wetenschappen (Lessius, 1992) – docent vennootschapsbelasting. Hij is auteur van o.a. de Praktijkgidsen vennootschapsbelasting en beroepskosten.

Tijdsindeling:

 • Video on Demand
  U kan deze opleiding volgen wanneer u wenst!

   

  Video en documentatie downloaden:

  U kan de link van de video en bijhorende documentatie vinden in uw account:
  mijn account (rechtsboven) -> login en paswoord van inschrijving -> downloads

Deelnameprijs:

€ 200,00 (excl. btw), inclusief documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons registratienummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 200,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties:

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat Practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

In voorraad