Overzicht opleiding vennootschapsbelasting in vier avonden

Opfrissing vennootschapsbelasting in 4 sessies

Sophie Hugelier - Wim Van Kerchove

Ideaal ter voorbereiding van jaarrekening 2018