Overzicht opfrissing vennootschapsbelasting in vier avonden

Opfrissing vennootschapsbelasting in 4 avonden

Sophie Hugelier - Wim Van Kerchove

Ideaal ter voorbereiding van jaarrekening 2017
Inclusief alle nieuwigheden uit hervorming VenB