Video: Nieuwe verslaggeving vanaf 2020

Gislenus Bats

Video on demand + rekentool uitkeringstesten + 31 voorbeeldverslagen !!

* Verplichte velden

€ 170,00

Inhoud:

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) zorgt ervoor dat er in vele van onze vennootschappen sinds 1 januari 2020 een pak (nieuwe) verslagen moeten opgemaakt worden. Denk maar aan de dubbele uitkeringstest, de statutenwijzigingen, de verhogingen of verminderingen van inbreng, de uitkoopregeling, e.d. De naleving van de regelgeving wordt des te belangrijker gezien de hieraan verbonden risico’s.

In deze online opleiding maken wij u wegwijs in de specifieke nieuwe verslaggeving in het WVV aan de hand van voorbeeldmodellen die u nadien zelf kunt aanpassen en moduleren. U ontvangt ook een rekentool voor de uitkeringstesten en 31 voorbeeldverslagen volledig aangepast aan het nieuwe vennootschapsrecht.

We behandelen de te maken verslagen bij onderstaande gebeurtenissen:

 • Oprichting: financieel plan met toereikend aanvangsvermogen
 • Gewone algemene vergadering van de aandeelhouders (jaarvergadering): notulen A.V.
 • Bijzondere algemene vergadering met goedkeuring van tussentijds dividend
 • Buitengewone algemene vergadering met statutenwijziging en wijziging van het voorwerp
 • Verhoging van de inbreng door middel van inbreng in geld, inbreng in natura
 • Uitkering van dividenden, tantièmes en eerdere inbrengen: “balanstest” en “liquiditeitstest”: hoe aantonen dat de vennootschap haar schulden kan blijven betalen?
 • Hoe een vermindering van de inbreng inplannen en uitvoeren?
 • Verslaggeving m.b.t. belangen van vermogensrechtelijke aard
 • Inkoop van eigen aandelen
 • Verslaggeving bij de nieuwe fusie- en splitsingsmogelijkheden: het verrichtingsvoorstel en het controleverslag van de commissaris
 • Ontbinding en vereffening van de vennootschap
  - Ontbinding van de vennootschap in één akte
  - Ontbinding met aanstelling van vereffenaar
  - Sluiting van vereffening

Deze opleiding is nuttig voor elke belastingconsulent, accountant, boekhouder, financieel verantwoordelijke, die begaan is met de oprichting, het leven en het einde van een vennootschap.

U kan een zorgvuldig samengestelde documentatiebundel, inclusief modelverslaggeving en rekentool downloaden.

Uw professionele docent:

Gislenus Bats - Ere-bedrijfsrevisor en EMS professor met oneindig veel ervaring - een zeer gewaardeerd auteur en docent bij EHSAL & EMS alsook spreker bij talrijke professionele seminaries.

Tijdsindeling:

 • Video on Demand
  U kan deze opleiding volgen wanneer u wenst

   

  Video en documentatie downloaden:

  Onmiddellijk na uw inschrijving kan u de link van de video en bijhorende documentatie vinden in uw account:
  inloggen (rechtsboven) => login en paswoord van inschrijving => downloads

Deelnameprijs:

€ 170,00 (excl. btw), inclusief documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons registratienummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 170,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties:

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30
NKN - Nationale Kamer van Notarissen - 3 uren juridisch

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat Practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

In voorraad