Successieplanning met bijzondere en 'taks-weerbare' clausules

Jos Ruysseveldt

donderdagnamiddag 30 januari 2020 - Van Der Valk Hotel Oostkamp

In testamenten, huwelijks-, aanwas- en schenkingsovereenkomsten

* Verplichte velden

€ 170,00

Inhoud:

Bij een degelijke successieplanning dient er veel aandacht besteed te worden aan de redactie van clausules in de contracten. Tijdens deze studienamiddag krijgt u een praktijkgerichte analyse van frequente contracten tussen partners (al dan niet gehuwd): huwelijks- en samenlevingscontract, aanwascontract, schenkingsakte en testament met hun fiscale implicaties.

Professor Jos Ruysseveldt bespreekt de testamentaire en contractuele bepalingen vanuit een dubbele invalshoek:
- een juridische teneinde de desiderata van de erflater/contractanten zo goed mogelijk in te vullen alsook
- een fiscale teneinde een zo goed mogelijke ‘taks-weerbaarheid’ te bieden.

 1. Testament
  • Bijzondere clausules (o.m.): Bijzondere clausules (o.m.): grootst beschikbaar deel, bewind, strafclausule, alternatief- en keuzelegaat, comaclausule, …
  • Bijzondere testeertechnieken: ‘ik-opa/oma’-testament, fideï-commislegaat, duo-legaat.
    
 2. Huwelijkscontract
  • Bedingen van inbreng, uitsluiting en onttrekking
  • Recht van vooruitmaking en keuzebeding
  • Toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen en verrekenbeding
    
 3. Aanwascontract
  • Enkele bijzondere varianten met vruchtgebruik en lijfrente
  • Aanwas tussen echtgenoten en samenwonende partners
    
 4. Schenkingsakten
  • Voorbehoud, aanwas en terugval van vruchtgebruik
  • Quasi-vruchtgebruik en universaliteit van vruchtgebruik
  • Last tot betaling van een lijfrente (aanwas en terugval)
  • Enkele bijzondere technieken: bewind, fideï-commisschenking, generatie- en erfenissprong
  • Schenkingen tussen echtgenoten en samenwonende partners

Deze opleiding is een aanrader voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers, vermogensplanners, bankbemiddelaars, belastingconsulenten, accountants, boekhouders en advocaten.

Als deelnemer kunt u uw eigen vragen stellen over deze complexe materie.

Uw professionele docent:

Jos Ruysseveldt, advocaat vermogensplanning, alsook professor Fiscale Hogeschool te Brussel en AMS UA te Antwerpen. Hij begeleidt particulieren en professionals op het vlak van vermogensplanning en is een gewaardeerd spreker.

Tijdsindeling:

 • donderdagnamiddag 30/01/2020 - Van Der Valk Hotel Oostkamp

  Vanaf 13u: onthaal met broodjesbuffet
  Van 13u30 tot 16u30: uiteenzetting (met koffiepauze)
  Van 16u30 tot 17u: vraagstelling

  Plaats:

  Van Der Valk Hotel, Kapellestraat 146, 8020 Oostkamp
  (www.hotelbrugge-oostkamp.be - routeplan)

Deelnameprijs:

€ 195,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30
NKN - Nationale Kamer van Notarissen - 3 uren juridisch
FSMA - bank- en beleggingsdiensten - 3 punten

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat Practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

In voorraad