Opfrissing vennootschapsbelasting in 4 sessies

Sophie Hugelier

Wim Van Kerchove

woensdagvoormiddag 20 februari 2019 - Hotel Serwir Sint-Niklaas
woensdagvoormiddag 27 februari 2019 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

Ideaal ter voorbereiding van jaarrekening 2018!

Prijs zoals weergegeven: € 600,00

Inhoud:

In vier voormiddagsessies actualiseren wij op een praktische wijze uw kennis van onze vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2019. We bekijken welke optimalisaties op heden nog mogelijk zijn met een vennootschap opdat de aandeelhouder-bedrijfsleider netto meer overhoudt. Ook alle nieuwigheden uit de hervorming van de vennootschapsbelasting komen ter sprake.

Met talrijke oefeningen worden nuttige aandachtspunten voor uw beroepspraktijk geïllustreerd. We leggen voortdurend de link naar de boekhouding en naar de vakken op de aangifte vennootschapsbelasting. Ook de recente actualiteit en alle nieuwigheden uit de hervorming van de vennootschapsbelasting komen aan bod.

Deze opleiding is een ideale opfrissing voor belastingconsulenten, accountants en boekhouders, financieel verantwoordelijken en bedrijfsleiders. Ook voor bankiers en verzekeraars die zelfstandigen adviseren is deze opleiding nuttig.

O.m. volgende thema’s komen ter sprake:

 • welke kosten kan de vennootschap aftrekken en welk niet?
 • welke forfaitaire onkostenvergoedingen zijn mogelijk?
 • hoeveel intrestvergoeding kan een bedrijfsleider vragen op zijn RC?
 • in welke situaties moeten er fiscale fiches opgemaakt worden?
 • welke sociale voordelen genieten van een erg gunstig fiscaal regime?
 • hoe verloopt de pensioenopbouw via een vennootschap? Kent u de exacte 80% berekening?
 • autokosten, restaurant – receptiekosten, relatiegeschenken, kledijkosten
 • tegen welke verworpen uitgaven worden vaak fouten gemaakt?
 • waar zitten er opportuniteiten met gespreide taxatie van meerwaarden?
 • is een tax shelter een interessante belegging voor uw vennootschap?
 • welke aandelen kan een vennootschap verkopen met belastingvrije meerwaarde?
 • voordeel van de liquidatiereserve: zet winsten vast tegen het tarief van 10% belasting
 • hoe kunt u veilig het vennootschapskapitaal verminderen?
 • is een inkoop van eigen aandelen nog aan te raden?
 • gebruik optimaal alle mogelijke fiscale aftrekbewerkingen
 • notionele interestaftrek of investeringsaftrek?
 • welke investeringen worden fiscaal gestimuleerd?
 • let op met het fiscale aftrekverbod!
 • wanneer past de vennootschap het verlaagde tarief vennootschapsbelasting toe?
 • wanneer kunt u aanslag geheime commissielonen nog oplopen?
 • is voorafbetalen nuttig?
 • welke voorheffingen zijn verrekenbaar en onder welke voorwaarden?

U ontvangt een zeer verzorgde documentatiebundel als nuttig naslagwerk!

Uw professionele docenten:

Sophie Hugelier - licentiaat TEW (KUL, 1997)docent personen- en vennootschapsbelasting. Zij is auteur van o.a. Praktijkgids personenbelasting (Practicali) “Woonkredieten: praktijkcases” (Practicali), “caseboek PB en caseboek VenB”  (uitgeverij De Boeck).

Wim Van Kerchove - licentiaat Handels- en Financiële wetenschappen (Lessius, 1992) – docent vennootschapsbelasting. Hij is auteur van o.a. Praktijkgids vennootschapsbelasting (Practicali) “Praktijkgids beroepskosten” (Practicali), e.a.

Tijdsindeling:

 • woensdagvoormiddag 20/02/2019 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

  Vanaf 8u30: onthaal met koffiekoekjes
  Van 9u tot 12u00: uiteenzetting (met korte koffiepauze)
  Van 12u tot 12u30: vraagstelling

  Plaats:

  hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
  (www.serwir.be - routeplan)

 • woensdagvoormiddag 27/02/2019 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

  Vanaf 8u30: onthaal met koffiekoekjes
  Van 9u tot 12u00: uiteenzetting (met korte koffiepauze)
  Van 12u tot 12u30: vraagstelling

  Plaats:

  hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
  (www.serwir.be - routeplan)

Deelnameprijs:

€ 700,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 40% (kleine ondernemingen) of 30% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 700,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 14 uren (4 x 3u30)
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 14 uren (4 x 3u30)
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 14 uren (4 x 3u30)

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Beschikbaarheid: In voorraad