Btw in de zorgsector: wat wijzigt er vanaf 1 januari 2022?

 • Tim Van Sant
Maandag (av) 06/12/2021 - Livestream Donderdag (vm) 09/12/2021 - Livestream

Inschrijven

Om in te schrijven moet u eerst ingelogd zijn.

Op vandaag zijn bepaalde (para)medische beroepen vrijgesteld van het aanrekenen van BTW op hun erelonen. Denk maar aan geneesheren, tandartsen, kinesisten, diëtisten… Enkel de louter esthetische ingrepen zijn aan BTW onderworpen. De wet van 11 juli 2021 (B.S. 20 juli 2021) brengt hier verandering in.

De federale wetgever past art. 44 W.BTW aan zodat het in overeenstemming is met de vaste rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof.

Vanaf 01 januari 2022 zijn alle vormen van medische verzorging zonder therapeutisch doel onderworpen aan btw, ook als ze verstrekt worden door een gereglementeerde medische of paramedische beroepsbeoefenaar. Enkel therapeutische behandelingen en ingrepen blijven nog van BTW vrijgesteld. Een kinesitherapeut die een cliënt adviseert omtrent sportprestaties bijvoorbeeld, zal voortaan ook onder het BTW regime vallen.

Vanaf 01 januari 2022 zal voor de paramedische beroepen niet langer gekeken worden naar de eventuele erkenning, maar wel naar de aard van de behandeling. Alle beoefenaars kunnen vrijstelling van btw krijgen, als ze over de noodzakelijke kwalificaties beschikken om verzorging te verlenen waarvan het kwaliteitsniveau voldoende hoog is om soortgelijk te zijn aan de verzorging die wordt geboden door een gereglementeerd beroep. De vrijstelling is dus niet meer beperkt tot gereglementeerde zorgbeoefenaars. Zo hoeven chiropractors en osteopaten geen btw aan te rekenen, als ze over de juiste kwalificaties beschikken.

Welke behandelingen er nu specifiek in de btw-sfeer zullen terechtkomen en welke niet, zal btw-specialist Tim Van Sant u duidelijk uitleggen tijdens dit webinar.

Zo krijgt u o.m. een antwoord op volgende vragen:

 • heeft elke zelfstandige zorgverstrekker vanaf 1 januari 2022 een btw-nummer nodig?
 • wordt een preventiearts bij Kind&Gezin voortaan btw-plichtig?
 • speelt het psychologische aspect in hoofde van de patiënt mee om het therapeutisch karakter te bepalen?
 • een diëtist die een speciaal dieet voorschrijft met het oog op de bekliming van de Mont Ventoux: voortaan met btw?
 • als mijn niet-therapeutische behandelingen onder de omzetdrempel van € 25.000 blijven, blijf ik dan volledig buiten schot?
 • zijn er gevolgen voor de ziekenhuizen?
 • in welke mate zijn de tandartsen en orthodontisten geïmpacteerd?
 • moeten vroedkundigen voortaan btw rekenen op de babymassages die ze uitvoeren?
 • thuiszorgprestaties na een esthetische ingreep door zelfstandige verpleegkundigen: aan btw onderworpen?

Dit seminarie is een live webinar.  Als deelnemer ontvangt u vooraf een link. Hiermee kunt u op de vastgelegde datum en startuur inloggen en het seminarie live volgen. U kunt de recording ook uitgesteld bekijken.

Tijdens het webinar kunt u uw persoonlijk btw-vraagstuk voorleggen aan de spreker.

Uw professionele docent

Tim Van Sant is licentiaat in de rechten (KUL-1997) en bijzondere licentiaat in het ondernemingsrecht (UA - 2002). Hij is als btw-expert werkzaam bij PwC.

Tijdsindeling

 • Maandag (av) 06/12/2021 - Livestream

  Docent: Tim Van Sant

  Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

  Livestream

 • Donderdag (vm) 09/12/2021 - Livestream

  Docent: Tim Van Sant

  Van 13u30 tot 16u30: uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

  Livestream

Deelnameprijs

€ 195,00 (Excl. BTW)

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons registratienummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00.

Attesten

ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants - 3 uren categorie A
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3 uren

Om het attest permanente vorming te bekomen dient u de aanwezigheidsvragen en de eindtoets tijdens de livestream te beantwoorden! Er wordt géén attest permanente vorming uitgereikt indien u enkel uitgesteld kijkt!