Werken met aandelensoorten in bv en nv

 • Hans De Wulf
Donderdag (av) 10/03/2022 - Livestream Dinsdag (vm) 15/03/2022 - Livestream

Inschrijven

Om in te schrijven moet u eerst ingelogd zijn.

Aandelensoorten laten toe om een fijne verdeling van de controle en de winstverdeling tot stand te brengen tussen verschillende groepen van aandeelhouders.

Tijdens dit webinar bespreekt prof. Hans De Wulf de mogelijkheden om te werken met aandelen met verschillende winstrechten en stemrechten in de BV en de NV. Hij geeft weer welke toepassingsgevallen zich in de praktijk aanbieden en welke valkuilen opduiken. Veel aandacht gaat naar de nieuwe wettelijke regeling rond wijziging van soortrechten en de controverses die zij reeds heeft doen ontstaan.

O.a. de volgende vraagstukken worden opgelost:

 • Hoe worden aandelensoorten geregeld binnen het WVV?
 • Welke bepalingen zijn van toepassing voor de verschillende vennootschapsvormen?
 • Wat zijn de formaliteiten om aandelensoorten tot stand te brengen en te wijzigen?
 • Hoe kunt u ongelijke stemrechten toekennen aan verschillende aandelensoorten (aandelen zonder stemrecht, meervoudig stemrecht, voorwaardelijk stemrecht, stemrechten voor sommige beslissingen)?
 • Hoe kunt u ongelijke winstverdelingsrechten toe kennen (aandelen zonder winstrechten, preferentiële winstrechten)?
 • Kan men meervoudig stemrecht/preferente dividenden terug afschaffen? Zo ja, hoe?
 • Is een 75% meerderheid voldoende voor de toekenning van meervoudig stemrecht aan sommige aandelen? Of is voor zulke “splitsing” unanimiteit vereist?
 • Wat zijn de aandachtspunten en valkuilen voor het werken met aandelensoorten?

Dit seminarie is een live webinar. Als deelnemer ontvangt u vooraf een link. Hiermee kunt u op de vastgelegde datum en startuur inloggen en het seminarie live volgen. U kunt de recording ook uitgesteld bekijken of herbekijken.

Tijdens het live webinar kunt u uw persoonlijke vragen voorleggen aan de docent.

Uw professionele docent

Prof. Hans De Wulf. Doctor in de Rechten en Professor verbonden aan U Gent en aan het Instituut voor Financieel Recht. Mede-auteur van het nieuwe WVV als lid van de  4-koppige redactieraad. Docent voor verschillende vakken van het Belgische en Europese vennootschapsrecht.  Auteur van diverse publicaties inzake vennootschapsrecht.

Tijdsindeling

 • Donderdag (av) 10/03/2022 - Livestream

  Docent: Hans De Wulf

  Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

  Livestream

 • Dinsdag (vm) 15/03/2022 - Livestream

  Docent: Hans De Wulf

  Van 9u tot 12u: uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

  Livestream

Deelnameprijs

€ 190,00 (Excl. BTW)

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons registratienummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00.

Attesten

ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants - 3 uren categorie A
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3 uren
NKN - Nationale Kamer van Notarissen - 3 uren (juridisch)

Om het attest permanente vorming te bekomen dient u de aanwezigheidsvragen en de eindtoets tijdens de livestream te beantwoorden! Er wordt géén attest permanente vorming uitgereikt indien u enkel uitgesteld kijkt!