Samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector

Tim Van Sant

maandagavond 23 september 2019 - Van Der Valk Hotel Oostkamp
woensdagavond 25 september 2019 - Link 21 Herentals
donderdagavond 26 september 2019 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

Nieuwe standpunten van de btw-administratie!

* Verplichte velden

€ 170,00

Inhoud:

Prestaties van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en medische verzorging door ziekenhuizen en psychiatrische instellingen zijn vrijgesteld van de btw. Steeds frequenter werken (para)medici samen, waarbij ze bepaalde kosten delen (vb. gemeenschappelijk kabinet met secretariaat) of soms zelfs inkomsten poolen. Deze samenwerkingen tussen (para)medici kunnen tot btw-problemen leiden als de associatie zelf btw moet aanrekenen op haar ondersteunende prestaties voor de leden van het samenwerkingsverband.

Sinds de aanpassing door de wetgever van de btw-vrijstelling voor kostendelende verenigingen, ontstond er in de sector van de (para)medische beroepen heel wat onrust.

Nu verduidelijkt de btw-administratie in een nieuwe circulaire haar standpunt over een aantal belangrijke praktische vragen voor de btw-behandeling van diverse vormen van samenwerkingsverbanden in de medische sector. U moet bestaande samenwerkingsvormen aftoetsen aan de nieuwe circulaire. De nieuwe regels moeten in elk geval toegepast worden vanaf 1 januari 2020.

De nieuwe circulaire bespreekt zowel associaties zonder rechtspersoonlijkheid (maatschap of feitelijke vereniging) als associaties onder de vorm van een aparte rechtspersoon. Telkens wordt de regeling in detail besproken.

Komen o.a. ter sprake:

 • Wat zijn de verschillende vormen van samenwerking in de (para)medische sector?
 • Wanneer int een arts zijn eigen ereloon, of wanneer is het ereloon van het samenwerkingsverband?
 • Wat met de inkomsten die niet door de associatie gepoold worden?
 • Wanneer beoefenaars van een (para)medisch beroep richten een associatie oprichten die zowel kosten als inkomsten 'poolt'. Kan deze associatie optreden als zelfstandige groepering van personen?
 • Een (para)medische praktijk (bvba) stelt andere (para)medische beroepsbeoefenaars (niet-aandeelhouders) tewerk in zijn praktijk. Alle honoraria worden ontvangen door de praktijk. Wat zijn de btw-consequenties?
 • Een artsenassociatie is werkzaam binnen een erkend ziekenhuis. Het ziekenhuis ontvangt de erelonen van de artsen (leden van de artsenassociatie) in hun naam en voor hun rekening. Het ziekenhuis houdt evenwel een gedeelte van de erelonen. Btw-gevolgen?
 • Hoe moeten de kosten in een samenwerkingsverband verdeeld worden zodat er geen bijkomende btw verschuldigd wordt op de doorrekening van de kosten aan de leden?
 • Mogen de inkomsten uit de globaal medische dossiers gelijk verdeeld worden over de verschillende artsen?
 • Verhuur van medische infrastructuur door ziekenhuizen : mét of zonder btw ?
 • Verhuur van een uitgeruste praktijkruimte aan andere (para)medische beroepsbeoefenaars: mét of zonder btw?
 • Kan een samenwerkingsverband kosten verdelen onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen?
 • Kunnen huisartsen in opleiding deel uitmaken van een samenwerkingsverband die de vrijstelling voor kostendelende verenigingen toepast?
 • Stagiairs die werken 'onder het ontvangstbewijs-getuigschrift' van hun stagemeester ((para)medisch beroepsbeoefenaar): is er btw verschuldigd over de vergoedingen van de stagemeester aan de stagiairs?
 • Feitelijke vereniging versus maatschap : afzonderlijke btw-belastingplichtige of niet?
 • ….

U krijgt de kans om uw eigen vragen aan de docent voor te leggen tijdens het seminarie.

Uw professionele docent:

Tim Van Sant is licentiaat in de rechten (KUL-1997) en bijzondere licentiaat in het ondernemingsrecht (UA - 2002). Hij is btw-expert en advocaat-vennoot bij PwC Legal.

Tijdsindeling:

 • maandagavond 23/09/2019 - Van Der Valk Hotel Oostkamp

  Vanaf 18u: onthaal met broodjes
  Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting (met koffiepauze)
  Van 21u30 tot 22u: vraagstelling

  Plaats:

  Van Der Valk Hotel, Kapellestraat 146, 8020 Oostkamp
  (www.hotelbrugge-oostkamp.be - routeplan)

 • woensdagavond 25/09/2019 - Link 21 Herentals

  Vanaf 18u: onthaal met broodjes
  Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting (met koffiepauze)
  Van 21u30 tot 22u: vraagstelling

  Plaats:

  Link21, Welvaartstraat 14-1, bus 13, 2200 Herentals
  (link21.groepvaneyck.be - routeplan).

 • donderdagavond 26/09/2019 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

  Vanaf 18u: onthaal met broodjes
  Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting (met koffiepauze)
  Van 21u30 tot 22u: vraagstelling

  Plaats:

  hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
  (www.serwir.be - routeplan)

Deelnameprijs:

€ 195,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 40% (kleine ondernemingen) of 30% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

In voorraad