De nieuwe CFC regeling vanaf aanslagjaar 2024

 • Pieter-Jan Wouters
Woensdag (vm) 13/03/2024 - Livestream

Inschrijven

Om in te schrijven moet u eerst ingelogd zijn.

Inloggen

Met de programmawet van 22 december 2023 (B.S. 29 december 2023) worden de bestaande CFC regels stevig hervormd (CFC = Controlled Foreign Corporation).

De bedoeling van de gewijzigde CFC-regelgeving is om de niet-uitgekeerde winsten van een buitenlandse dochtervennootschap of vaste inrichting te belasten in België in hoofde van de Belgische aandeelhouder-vennootschap indien de buitenlandse dochtervennootschap of vaste inrichting aldaar te laag of niet wordt belast.

De nieuwe regels zijn al van toepassing vanaf aanslagjaar 2024 (boekjaren die eindigen op of na 31 december 2023).

In de praktijk zal de nieuwe CFC-regeling veel meer bedrijven treffen dan voorheen en zijn ook de aangifteverplichtingen worden verruimd.

Tijdens dit webinar worden o.m. de volgende vragen beantwoord:

 • Welke buitenlandse dochtervennootschappen en vaste inrichtingen zijn geviseerd door de nieuwe CFC regels?
 • Welke uitzonderingsvallen kan de belastingplichtige inroepen?
 • Hoe wordt de niet-uitgekeerde winst van een buitenlandse CFC herberekend à la belge?
 • Waarom zijn de CFC regels beperkt tot passieve inkomsten? Wat moeten we onder passieve inkomsten begrijpen?
 • Hoe kan de daadwerkelijk betaalde buitenlandse belasting van de CFC worden verrekend met de Belgische vennootschapsbelasting? Onder welke voorwaarden?
 • Als de niet-uitgekeerde winst (in België belast onder de CFC regels) nadien effektief wordt uitgekeerd aan de Belgische aandeelhouder, dan ontstaat het risico op dubbele belasting. Hoe kan deze dubbele belasting worden vermeden?
 • Hoe zien de aanslag- en controletermijnen eruit als de CFC regels toepassing vinden?
 • Hoe zien de aangifteverplichtingen en de verruimde rapporteringsvereisten eruit onder de nieuwe regels?

Deze opleiding is een aanrader voor zij die in aanraking komen met vennootschappen die buitenlandse dochters of buitenlandse inrichtingen hebben.

U krijgt tijdens de live webinar de kans om uw eigen vragen te stellen.  Bent u niet in staat om dit webinar live te volgen dan kunt u de opname achteraf nog uitgesteld bekijken.

Uw professionele docent

Pieter-Jan Wouters (master in de Toegepaste Economische Wetenschappen en master in het Fiscaal Recht – Universiteit Antwerpen) is Senior Tax Manager bij EY. Hij ondersteunt en adviseert ondernemingen op het vlak van vennootschapsbelasting en internationale fiscaliteit. Hij is auteur van verschillende fiscale bijdragen (o.a. boeken over fiscale consolidatie, grensoverschrijdende zetelverplaatsingen en innovatiefiscaliteit), is docent bij UCLL Hogeschool en spreker over diverse fiscale topics.

Tijdsindeling

 • Woensdag (vm) 13/03/2024 - Livestream

  Van 9u tot 12u: live uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

  Docent: Pieter-Jan Wouters

  Livestream

Deelnameprijs

€ 200,00 (Excl. BTW)

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons registratienummer is DV.O207764. Kies het thema 'Financiële geletterdheid - fiscaliteit en belastingen'. Het bedrag van de projectaanvraag is € 200,00.

Attesten

ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants - 3 uren categorie A
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3 uren categorie A

Om het attest permanente vorming te bekomen dient u de aanwezigheidsvragen en de eindtoets tijdens de livestream te beantwoorden! Er wordt géén attest permanente vorming uitgereikt indien u enkel uitgesteld kijkt!