Gemengde en gedeeltelijke belastingplichtigen: btw-aftrekregeling

 • Gilles Tack
Vrijdag (vm) 24/03/2023 - Livestream Maandag (av) 27/03/2023 - Livestream

Wat moet u nu doen om uw btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik veilig te stellen?

Inschrijven

Om in te schrijven moet u eerst ingelogd zijn.

Vele zelfstandigen en vennootschappen verrichten zowel vrijgestelde activiteiten als activiteiten waarover btw wordt aangerekend en verkrijgen daardoor het statuut van gemengde btw-belastingplichtige. Dit doet zich niet alleen voor in de sociale, culturele en sportieve sector maar ook bij de verhuur van vastgoed, in de financiële sector, de medische sector, ed.

Ook vele vzw’s zijn gemengde btw-belastingplichtige. Soms worden vzw’s zelfs gedeeltelijke btw-belastingplichtige als ze zowel gratis handelingen als belastbare handelingen stellen.

Gemengde btw-plichtigen moeten hun btw-aftrek beperken. hetzij aan de hand van een algemeen verhoudingsgetal, hetzij via de methode van het werkelijk gebruik.

In het Belgisch Staatsblad van 10.11.2022 verscheen een nieuw KB nr. 3 over hoe de methode van het werkelijk gebruik concreet moet worden toegepast vanaf 1 januari 2023. Nieuw is ook de sanctie in geval er geen voorafgaandelijke kennisgeving van het werkelijk gebruik is gebeurd vóór de laatste dag van het eerste aangiftetijdvak. De belastingplichtige kan dan het recht op aftrek niet uitoefenen volgens het werkelijk gebruik van de goederen en diensten daarvan vóór 1 januari van het volgend kalenderjaar. Hij kan dat dan ten vroegste vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar op voorwaarde dat hij aan zijn verplichting tot voorafgaande kennisgeving voldoet vóór de laatste dag van het eerste aangiftetijdvak van het volgende jaar.

 Tijdens dit webinar worden alle btw-regels voor gemengde en gedeeltelijke belastingplichtigen toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.

O.a. volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat is het verschil tussen gemengde btw-plichten en gedeeltelijke btw-plichtigen?
 • Welk aftreksysteem mag/moet worden toegepast?
 • Wanneer is het algemeen/bijzonder verhoudingsgetal van toepassing? Vrije keuze?
 • Welke omzetten worden meegerekend in de verhoudingsgetallen?
 • Hoe kan een bijzonder verhoudingsgetal vastgesteld worden?
 • Op welke vlakken verschillen het algemeen en het bijzonder verhoudingsgetal?
 • Wanneer kiest u voor welke methode? Heeft u überhaupt een keuze? Kan de fiscus de methode van werkelijk gebruik opleggen?
 • Op welke wijze moet de elektronische aanvraag voor het werkelijk gebruik plaatsvinden in 2023?
 • Kan u tijdens het lopend jaar opteren voor een andere methode?
 • Welke actie moet u ondernemen als u reeds het werkelijk gebruik toepast?
 • Is een kostendelende vereniging beter dan een btw-eenheid? Hoe keuze maken?
 • Hoe verlopen intracommunautaire aankopen van goederen en diensten door vzw's?
 • Welke btw regels dient u te respecteren bij gratis handelingen, lidgelden, giften, leningen, sponsoring, reclame, subsidies, werkingstoelagen?

Dit seminarie is een live webinar.  Als deelnemer ontvangt u vooraf een link. Hiermee kunt u op de vastgelegde datum en startuur inloggen en het seminarie live volgen. U kunt de recording ook uitgesteld bekijken.

Tijdens het webinar kunt u uw persoonlijk vraagstuk voorleggen aan de sprekers.  

Uw professionele docent

Gilles Tack is zelfstandig btw-consultant met meer dan 12 jaar ervaring. Hij is een docent bij de hogeschool Gent en gastspreker bij diverse opleidingsinstituten.

Tijdsindeling

 • Vrijdag (vm) 24/03/2023 - Livestream

  Van 9u tot 12u : uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

  Docent: Gilles Tack

  Livestream

 • Maandag (av) 27/03/2023 - Livestream

  Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

  Docent: Gilles Tack

  Livestream

Deelnameprijs

€ 195,00 (Excl. BTW)

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (20% als grote onderneming) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Kies het thema 'Financiële geletterdheid - fiscaliteit en belastingen'. Het bedrag van de projectaanvraag is 195 euro.

Attesten

ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants - 3 uren categorie A
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3 uren

Om het attest permanente vorming te bekomen dient u de aanwezigheidsvragen en de eindtoets tijdens de livestream te beantwoorden! Er wordt géén attest permanente vorming uitgereikt indien u enkel uitgesteld kijkt!