Anti-witwaswetgeving voor cijferberoepen

Frank Haemers

donderdagnamiddag 10 december 2020 - Livestream

Met specifieke aandacht voor de nieuwe interne handleiding en de nieuwe modelformulieren!

* Verplichte velden

€ 195,00

Inhoud:

De anti-witwaswetgeving is een ingrijpende wetgeving voor de kantoororganisatie van iedere cijferberoeper en de relatie met de cliënt. De anti-witwaswetgeving verplicht de cijferberoepers om interne gedragslijnen en procedures op te stellen, interne verantwoordelijken aan te duiden en het personeel permanent op te leiden.

Tijdens dit seminarie gaat de heer Frank Haemers dieper in op de wettelijke verplichtingen, op de nieuwe interne handleiding van het ééngemaakte instituut en op de nieuwe modelformulieren. Zodoende kunt u zich optimaal voorbereiden op een kwaliteitstoetsing.

O.a. volgende vraagstukken komen ter sprake:

 • Op welke wijze moet u uw cliënt identificeren?
 • Wanneer moet u uw cliënt melden?
 • In welke mate heeft de witwaspreventiewet invloed op de interne organisatie van het kantoor?
 • Kan men nog diensten verlenen voor bepaalde cliënten?
 • Wat houdt de meldingsplicht in concreto in?
 • Wat zijn de risico’s als u nalaat de meldingsplicht te doen?
 • Wat zijn uw verplichtingen ten aanzien van het personeel in een kantoor?
 • Hoe moet u zich gedragen ten aanzien van de cliënt na de meldingsplicht?
 • Wat dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
 • Hoe kunt u zich indekken tegen het risico?
 • Vanaf wanneer bent u mededader of medeplichtige aan een witwasmisdrijf?
 • Wat zijn de strafrechtelijke sancties?
 • Kunt u een beroepsverbod opgelegd krijgen?
 • Wat brengt de toekomst? Implementatie van de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn?
 • ...

Deze opleiding is nuttig voor elke belastingconsulent, accountant, boekhouder, advocaat, notaris die de anti-witwaswetgeving moeten respecteren.

Als deelnemer kunt u uw eigen vraagstukken voorleggen aan de spreker.

Uw professionele docent:

Frank Haemers is jurist, directie-attaché en diensthoofd van de Nederlandstalige juridische dienst van het BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten).

Tijdsindeling:

 • donderdagnamiddag 10/12/2020 - Livestream

  Van 13u30 tot 16u30 : uiteenzetting (met korte break)
  Van 16u30 tot 17u: mogelijkheid tot vraagstelling

  Plaats:

  Livestream

Deelnameprijs:

€ 195,00 (excl. btw), inclusief documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons registratienummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties:

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat Practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

In voorraad