Aangifte vennootschapsbelasting AJ 2021

  Inclusief Praktijkgids Vennootschapsbelasting AJ 2021 (winkelwaarde 90 euro)!

  Inschrijven

  Om in te schrijven moet u eerst ingelogd zijn.

  Met dit online seminarie maken wij u wegwijs in de nieuwe aangifte vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2021.

  Onze twee gedreven vakdocenten focussen op de inhoudelijke nieuwigheden uit de fiscale aangifte en geven u bruikbare informatie ter voorbereiding. Vaksgewijs worden de actuele ontwikkelingen in wetgeving, parlementaire vragen, administratieve standpunten en rechtspraak geduid.

  Volgende onderwerpen komen ter sprake tijdens de one line uiteenzetting:

  • Gewijzigde afschrijvingsregels voor investeringen vanaf 01-01-2020 : hoe berekenen?
  • Aftrek van bijkomende kosten: op welke wijze kan dit nog?
  • Gewone eenmalige investeringsaftrek : 20% / 8% / 25%
  • Vrijstelling van steunpremies van gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten in kader van covid-pandemie
  • Herkwalificatie interesten in dividenden : begrip ‘rentegevend voorschot’
  • Maximale interestvergoeding op credit R/C ?
  • Receptiekosten gedaan tussen 08.06.2020 en 31.12.2020 voor 100% aftrekbaar
  • Nieuwe tarieven van 25% en 20% in de VenB
  • Mobilisatie van bepaalde vrijgestelde reserves mobiliseren tegen gunsttarief van 15% of 10%: hoe ermee omgaan?
  • Tax shelter vrijstellingspercentages en maximumbedragen
  • Uitkering van liquidatiereserve: hoeveel RV?
  • Vrijstelling verwezenlijkte meerwaarden op aandelen
  • Aftrek% van kosten gebruik personenwagen, auto dubbel gebruik en minibus en brandstof
  • Uitbreiding niet-aftrekbaarheid geldboetes
  • Disconto m.b.t. niet-afschrijfbaar actief
  • Afschaffing 120 % aftrek van bepaalde kosten
  • Opheffing vrijstelling meerwaarden op gronden voor vennootschappen voor huisvesting
  • Afzonderlijke aanslag geheime commissielonen en verdoken meerwinsten niet meer aftrekbaar
  • Exit bepaalde economische vrijstellingen in derde bewerking
  • Aanpassing internationale verliesrekening vaste inrichtingen en onroerend goed
  • Relevante rechtspraak

  U krijgt tijdens de live webinar de kans om uw eigen vragen te stellen aan de docent. Bent u niet in staat om dit webinar live te volgen dan kunt u de opname achteraf ook uitgesteld bekijken

  Als deelnemer ontvangt u het zorgvuldig bijgewerkte handboek Praktijkgids vennootschapsbelasting Aj 2021 (winkelwaarde 90 EUR/boek).

  Tijdsindeling

   Deelnameprijs

   € 200,00 (Excl. BTW)

   Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (20% als grote onderneming) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is 200 euro.

   Attesten

   ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants - 3 uren categorie A
   IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3 uren

   Om het attest permanente vorming te bekomen dient u de aanwezigheidsvragen en de eindtoets tijdens de livestream te beantwoorden! Er wordt géén attest permanente vorming uitgereikt indien u enkel uitgesteld kijkt!