Aangifte personenbelasting AJ 2021

  Inclusief Praktijkgids Personenbelasting AJ 2021 (winkelwaarde 90 euro)!

  Inschrijven

  Om in te schrijven moet u eerst ingelogd zijn.

  Met dit online seminarie maken wij u wegwijs in de nieuwe aangifte personenbelasting voor het aanslagjaar 2021.

  Onze gedreven vakdocenten focussen op de inhoudelijke nieuwigheden uit de fiscale aangifte en geven u bruikbare informatie waarmee u het aangifteformulier optimaal kunt invullen. Vaksgewijs worden de actuele ontwikkelingen in wetgeving, parlementaire vragen, administratieve standpunten en rechtspraak gewikt en gewogen.

  Volgende onderwerpen komen ter sprake tijdens de uiteenzetting:

  • Welke fiscale grensbedragen voor aj. 2021 zijn bevroren op het niveau van aj. 2020?
  • Hoe ziet de aangepaste berekening eruit voor nettobestaansmiddelen inzake kind ten laste nemen dat bezoldigingen voor studentenarbeid heeft
  • Kost eigen aan de werkgever: forfaitaire (corona)thuiswerkvergoeding. Voorwaarden?
  • Wat zijn de vrijstellingsvoorwaarden voor consumptiecheques en geldt dit ook voor zelfstandige bedrijfsleiders ?
  • Belastingvrijstelling voor extra overuren zonder overwerktoeslag in de cruciale sectoren.
  • Bij een werkhervatting bij de vroegere werkgever zijn voor een bruggepensioneerde de bedrijfstoeslag en eventuele aanvullende vergoedingen die verplicht worden doorbetaald, in principe geen vrijgestelde inkomsten. Welke uitzondering geldt hierop?
  • Looptijdverlengingen leveren in principe geen belastingvoordeel meer op voor de eigen woning. Welke uitzondering is er hierop gekomen?
  • Hogere belastingvoordeel voor kinderopvang en uitbreiding van aftrekbare kosten van kinderopvang
  • Hogere belastingvermindering voor giften
  • Nieuwe belastingvermindering van 20% voor particulieren die inschrijven op nieuwe aandelen op naam tijdens een kapitaalverhoging van kmo’s die door de coronacrisis hun omzet tussen 14 maart en 30 april 2020 met minstens 30 procent zagen dalen.
  • Welke uitbreidingen en aanpassingen zijn gebeurd aan de Vlaamse win-winlening?
  • Volledige aftrekbaarheid voor receptiekosten gedaan of gedragen van 08.06.2020 tem 31.12.2020.
  • Aftrekbaarheid voor beroepsgebruik met personenwagen, auto dubbel gebruik en minibussen door de nieuwe gramformule
  • Welke geldboeten zijn aftrekbaar en welke niet?
  • Wat is er veranderd m.b.t. aftrekbaarheid van verhogingen inzake sociale bijdragen?
  • Hoe worden crisisoverbruggingsrecht en heropstart-overbruggingsrecht belast bij een bedrijfsleider / winstenbehaler/batenbehaler/zelfstandig helper /bezoldiging meewerkende echtgenoot?
  • Wanneer zijn vergoedingen verkregen om hoofd te bieden aan de economische en/of sociale gevolgen van de covid19-pandemie vrijgesteld ?

  U krijgt tijdens de live webinar de kans om uw eigen vragen te stellen aan de docent. Bent u niet in staat om dit webinar live te volgen dan kunt u de opname achteraf ook uitgesteld bekijken

  Als deelnemer ontvangt u het onmisbare handboek Praktijkgids personenbelasting Aj 2021 (winkelwaarde 90 EUR).

  Tijdsindeling

   Deelnameprijs

   € 200,00 (Excl. BTW)

   Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (20% als grote onderneming) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is 200 euro.

   Attesten

   ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants - 3 uren categorie A
   IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3 uren

   Om het attest permanente vorming te bekomen dient u de aanwezigheidsvragen en de eindtoets tijdens de livestream te beantwoorden! Er wordt géén attest permanente vorming uitgereikt indien u enkel uitgesteld kijkt!