Private onroerende leasing versus gesplitste aankoop

Philippe Salens

donderdagnamiddag 21 november 2019 - Salons Denotter Zedelgem
dinsdagavond 26 november 2019 - Hotel Shamrock Tielt
donderdagavond 28 november 2019 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

* Verplichte velden

€ 170,00

Inhoud:

Fiscaal optimale vastgoedverwerving blijft een complex vraagstuk. Er zijn immers vele mogelijkheden en alternatieven. In dit multidisciplinaire seminarie belicht vastgoedspecialist Philippe Salens alle fiscale aspecten die verbonden zijn aan de verwerving van vastgoed d.m.v. de private onroerende leasing dan wel via de gesplitste aankoop.

Tijdens het eerste deel van het seminarie wordt de private onroerende leasing gewikt en gewogen. We gaan na in welke omstandigheden een ondernemer met een werkvennootschap deze figuur kan aanwenden om op een fiscaal interessante manier een onroerend goed te verwerven.

 • Hoe werkt de private onroerende leasing?
 • Waarop moet u letten bij de opmaak van deze overeenkomst?
 • Wat zijn de voordelen en de nadelen?

In het tweede deel bespreken wij het alternatief van de gesplitste aankoop, waarbij een werkvennootschap een tijdelijk onroerend zakelijk recht (vruchtgebruik, recht van erfpacht of opstal) verwerft en de vennoot de bezwaarde eigendom (blote eigendom, tréfonds of grond). U krijgt tips and tricks. Ook de actuele stand van zaken van de rechtspraak en de wet van 22 april 2019 inzake de belastingvrijstelling voor de overdracht van erfpacht (BS, 29/4/2019) komen aan bod.

Als conclusie schetsen we de omstandigheden waarin u best opteert voor een private onroerende leasing en de omstandigheden waarin het onroerend goed best gesplitst wordt verworven. We plaatsen tevens de caveats verbonden aan beide verkrijgingswijzen tegenover elkaar.

Deze opleiding is een aanrader voor elke professional die advies geeft inzake vastgoedverwerving.

U krijgt de kans om uw vragen voor te leggen aan de docent tijdens het seminarie.

Uw professionele docent:

Philippe Salens is Senior Counselor EY Tax Consultants. Hij is tevens programmadirecteur Vermogens- en successieplanning en docent vennootschapsbelasting aan de Brugge Business School en auteur van diverse publicaties in de vakliteratuur. Vastgoed is één van zijn specialiteiten.

Tijdsindeling:

 • donderdagnamiddag 21/11/2019 - Salons Denotter Zedelgem

  Vanaf 13u: onthaal met broodjesbuffet
  Van 13u30 u tot 16u30: uiteenzetting (met koffiepauze)
  Van 16u30 tot 17u: mogelijkheid tot vraagstelling

  Plaats:

  Salons Denotter, Torhoutsesteenweg 76, 8210 Zedelgem.

 • dinsdagavond 26/11/2019 - Hotel Shamrock Tielt

  Vanaf 18u: onthaal met broodjesbuffet
  Van 18u30 u tot 21u30: uiteenzetting (met koffiepauze)
  Van 21u30 tot 22u: mogelijkheid tot vraagstelling

  Plaats:

  hotel Shamrock, Euromarktlaan 24, 8700 Tielt
  (www.shamrock.be - routeplan).

 • donderdagavond 28/11/2019 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

  Vanaf 18u: onthaal met broodjesbuffet
  Van 18u30 u tot 21u30: uiteenzetting (met koffiepauze)
  Van 21u30 tot 22u: mogelijkheid tot vraagstelling

  Plaats:

  hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
  (www.serwir.be - routeplan)

Deelnameprijs:

€ 195,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 40% (kleine ondernemingen) of 30% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30
BIV - Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - 3u30

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

In voorraad