Overzicht opleiding successieplanning

Opleiding successieplanning

Successieplanning voor cijferberoepen in vier avonden in Gent

Anne Meyus - Lars Everaert

Leer een eerstelijnsadvies in successieplanning te geven.
Met ruime aandacht aan de modernisering van het erfrecht!

Inhoud:

Vaak wordt u als belastingconsulent, accountant, boekhouder of bankier geconfronteerd met de vraag van uw klant naar een adequate successieplanning. Met deze opleiding gedurende 4 avonden bezorgen wij u een bagage waarmee u aan uw klanten een “eerstelijnsadvies in successieplanning” kunt verstrekken.

Het vraagstuk van successieplanning omvat twee elementen:

 • hoe kan men, in meer of in min, afwijken van de wettelijke verervingsregels?
 • hoe kan de fiscale impact zo laag mogelijk worden gehouden?

Het antwoord op de vraag naar een bevredigende opvolgingsregeling vergt een onderzoek op twee niveaus. De opvolgingsregeling moet vooreerst rekening houden met een aantal essentiële regels van het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht alsook het registratie- en successierecht. Nadien bespreken wij zes verschillende planningstechnieken.

Tijdens de uitzettingen verwerken de sprekers ook de nieuwigheden uit de modernisering van het erfrecht.

1ste avond (docente: Anne Meyus)

 • erfrecht
  • de regels van he erfrecht: orde, graad, plaatsvervulling, kloving
  • waaruit is de nalatenschap samengesteld?
  • hoe beïnvloedt het huwelijks of samenlevingsvermogensrecht de samenstelling van de nalatenschap?
  • wie erft?
  • de reserve
  • inbreng en inkorting
 • successierechten / erfbelasting in de 3 gewesten
  • tarieven, verminderingen en vrijstellingen
  • bijzondere tarieven (o.m. familiale ondernemingen)
  • de fictiebepalingen
 • principes van successieplanning
  • de grenzen van het burgerlijk recht
  • fiscaal misbruik
 • 1e planningstechniek: huwelijk of samenwoning
  • huwelijks- en samenlevingsvermogensrecht
  • huwelijkscontracten
  • huwelijksvoordelen via de samenstelling of via de vereffening en verdeling van het huwelijksvermogensstelsel
  • samenlevingscontract

2de avond (docente: Anne Meyus)

 • 2e planningstechniek: testament
  • vorm, soorten legaten
  • bijzondere testeertechnieken: “verdeel en heers”-testament, “ik-opa”-testament, duo-legaat, restlegaat
 • 3e planningstechniek: schenking
  • vorm, inhoud
  • voorwaarden en lasten: vruchtgebruik, vervreemdingsverbod, uitsluiting, bewind, …
  • bijzondere schenkingstechnieken: restschenking, tussen echtgenoten, levensverzekeringscontracten, bancaire tegoeden, vastgoed, …
  • schenkingsrechten / schenkbelasting in de drie gewesten
 • 4e planningstechniek: aanwascontract
  • begrip, vorm, inhoud
  • fiscale aspecten
  • tussen echtgenoten

3de avond (docent: Lars Everaert)

 • 5e planningstechniek: levensverzekeringscontracten
  • begrip, soorten
  • verzekeren versus beleggen
  • verzekeringspolissen tussen echtgenoten
  • verzekeringspolissen en erfgenamen
  • planningstechnieken met levensverzekeringen
 • 6e planningstechniek: controlevehikels
  • burgerlijke maatschap: begrip, werking, fiscale aspecten, voor- en nadelen
  • private stichting: begrip, werking, certificering, fiscale aspecten, voor- en nadelen
 • zorgvolmacht: vorm, inhoud en nut

4de avond (docent: Lars Everaert)

 • overdracht van familiale ondernemingen: bij leven of bij overlijden, voorwaarden, fiscale aspecten
 • overdracht van vastgoed: schenking, legaat, ouderlijke boedelverdeling, vennootschap
 • buitenlands vermogen: toepasselijk recht? Fiscale aspecten?
 • hervorming van het erfrecht: overzicht

Uw professionele docenten:

Anne Meyus, gespecialiseerd in juridisch en fiscaal vermogensadvies. Zij is auteur van diverse uitgaven inzake vermogensplanning.  Zij begeleidt particulieren en professionals op het vlak van vermogens- en successieplanning.

Jan Devos, gespecialiseerd in juridisch en fiscaal vermogensadvies. Hij begeleidt particulieren en professionals op het vlak van vermogens- en successieplanning. Als lector is hij verbonden aan de Hogeschool Gent en aan CVO Leerstad, waar hij zich toelegt op fiscale vakken, waaronder vermogensplanning, personen- en vennootschapsbelasting.

Deelnameprijs:

€ 700,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 40% (kleine ondernemingen) of 30% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 700,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 14u (4 x 3u30)
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 14u (4 x 3u30)
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 14u (4 x 3u30)
OVB - Orde van Vlaamse Balies - 12 punten juridisch (individuele aanvraag)
NKN - Nationale Kamer van Notarissen - 12u (4 x 3u)
FSMA - bank- en beleggingsdiensten - 12 punten bank
FSMA - verzekeringen - 3 punten verzekeringen