Overzicht opleiding vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Aj 2020 & Aj 2021

Opleiding vennootschapsbelasting in 4 sessies

Sophie Hugelier - Wim Van Kerchove

Alle wijzigingen voor de aanslagjaren 2020 en 2021 komen aan bod!

Inhoud:

In vier sessies actualiseren wij op een praktische wijze uw kennis van onze vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2020 en 2021. We bespreken de meest gemaakte fouten en geven aan welke optimalisaties op heden nog mogelijk zijn met een vennootschap.

Met talrijke oefeningen worden nuttige aandachtspunten voor uw beroepspraktijk geïllustreerd. We leggen voortdurend de link naar de boekhouding en naar de vakken op de aangifte vennootschapsbelasting. Alle nieuwigheden voor aanslagjaar 2020 en 2021 komen aan bod.

Deze opleiding is een ideale opfrissing voor belastingconsulenten, accountants en boekhouders, financieel verantwoordelijken en bedrijfsleiders. Ook voor bankiers en verzekeraars die zelfstandigen adviseren is deze opleiding nuttig.

O.m. volgende thema’s komen ter sprake:

 • welke kosten kan de vennootschap aftrekken en welk niet?
 • welke forfaitaire onkostenvergoedingen zijn mogelijk?
 • hoeveel intrestvergoeding kan een bedrijfsleider vragen op zijn RC?
 • in welke situaties moeten er nog fiscale fiches opgemaakt worden?
 • welke sociale voordelen genieten van een erg gunstig fiscaal regime?
 • autokosten, restaurant – receptiekosten, relatiegeschenken, kledijkosten
 • tegen welke verworpen uitgaven worden vaak fouten gemaakt?
 • waar zitten er opportuniteiten met gespreide taxatie van meerwaarden?
 • is een tax shelter nog een interessante belegging voor uw vennootschap?
 • welke aandelen kan een vennootschap verkopen met belastingvrije meerwaarde?
 • de populariteit van de liquidatiereserve
 • het VVPR-bis regime
 • hoe vermindert u best uw vennootschapskapitaal?
 • is een inkoop van eigen aandelen aan te raden?
 • gebruik optimaal alle mogelijke fiscale aftrekbewerkingen
 • notionele interestaftrek of investeringsaftrek?
 • welke investeringen worden fiscaal gestimuleerd?
 • let op met het fiscale aftrekverbod!
 • wanneer past de vennootschap het verlaagde tarief vennootschapsbelasting toe?
 • wanneer kunt u aanslag geheime commissielonen nog oplopen?
 • vermijdt de belastingvermeerdering bij gebrek aan voorafbetalingen!
 • welke voorheffingen zijn verrekenbaar en onder welke voorwaarden?

U ontvangt een zeer verzorgde documentatiebundel als nuttig naslagwerk!

Digitale syllabus:

Practicali bezorgt u de presentatie én documentatie van de opleiding waarvoor u inschreef eveneens digitaal. Vanaf de dag van het seminarie is de documentatie digitaal beschikbaar in "mijn account" onder downloads nadat u bent ingelogd via uw login en paswoord.

Uw professionele docenten:

Sophie Hugelier - licentiaat TEW (KUL, 1997). Zij is professionele docente en auteur van diverse handboeken o.a. “Praktijkgids personenbelasting” (Practicali) en “Woonkredieten: praktische cases” (Practicali).

Wim van Kerchove - licentiaat handels – en financiële wetenschappen (Lessius, 1992) -adviseur bij FOD Financiën. Hij is auteur van “Praktijkgids vennootschapsbelasting (Practicali) en “Praktijkgids beroepskosten (Practicali).

Deelnameprijs:

700,00 EUR voor 4 avonden (excl. btw), inclusief catering, parking én uitgebreide handleiding. Clubleden betalen slechts 600 EUR. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (20% als grote onderneming) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is 700 EUR (600 EUR voor clubleden). Surf naar www.kmoportefeuille.be

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 14 uren (4 x 3u30)
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 14 uren (4 x 3u30)
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 14 uren (4 x 3u30)

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat Practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.