Overzicht opleiding vennootschapsbelasting

Opleiding vennootschapsbelasting 2018

Opfrissing vennootschapsbelasting in 4 avonden: Tielt, Sint-Niklaas & Herentals

Sophie Hugelier - Wim Van Kerchove

Inclusief het gloednieuwe handboek "De grote hervorming van de vennootschapsbelasting" (227 blz. - winkelwaarde 50 euro)

Inhoud:

In vier avondsessies actualiseren wij op een praktische wijze uw kennis van onze vennootschapsbelasting. Ook alle nieuwigheden vanaf 01-01-2018 uit de hervorming van de vennootschapsbelasting komen uitgebreid aan bod.

Met talrijke oefeningen worden nuttige aandachtspunten voor uw beroepspraktijk geïllustreerd. We leggen voortdurend de link naar de boekhouding en naar de vakken op de aangifte vennootschapsbelasting.

Deze opleiding is een ideale opfrissing voor belastingconsulenten, accountants en boekhouders, financieel verantwoordelijken en bedrijfsleiders.

O.m. volgende thema’s komen ter sprake:

 • welke kosten kan de vennootschap aftrekken en welke niet?
 • welke forfaitaire onkostenvergoedingen zijn mogelijk?
 • hoeveel intrestvergoeding kan een bedrijfsleider vragen op zijn RC?
 • in welke situaties moeten er fiscale fiches opgemaakt worden?
 • welke sociale voordelen genieten van een erg gunstig fiscaal regime?
 • autokosten, restaurant – receptiekosten, relatiegeschenken, kledijkosten
 • tegen welke verworpen uitgaven worden vaak fouten gemaakt?
 • waar zitten er opportuniteiten met gespreide taxatie van meerwaarden?
 • is een tax shelter een interessante belegging voor uw vennootschap?
 • welke aandelen kan een vennootschap verkopen met belastingvrije meerwaarde?
 • voordeel van de liquidatiereserve: zet winsten vast tegen het tarief van 10% belasting
 • hoe kunt u genieten van de verlaagde roerende voorheffing?
 • gebruik optimaal alle mogelijke fiscale aftrekbewerkingen
 • notionele interestaftrek of investeringsaftrek?
 • welke investeringen worden fiscaal gestimuleerd?
 • let op met het fiscale aftrekverbod!
 • wanneer past de vennootschap het verlaagde tarief vennootschapsbelasting toe?
 • wanneer kunt u aanslag geheime commissielonen nog oplopen?
 • is voorafbetalen nuttig?
 • welke voorheffingen zijn verrekenbaar en onder welke voorwaarden?

U ontvangt een verzorgde documentatiebundel als nuttig naslagwerk!

Goede raad is goud waard! Als deelnemer krijgt u het gloednieuwe handboek hervorming vennootschapsbelasting” van Hugelier Sophie (winkelwaarde 50 EUR).

Uw professionele docenten:

Sophie Hugelier - licentiaat TEW (KUL, 1997) - adviseur bij FOD Financiën en spreker op talrijke seminaries. Zij is auteur van o.a. Praktijkgids personenbelasting (Practicali), Praktisch personenbelasting & caseboek PB en VenB (uitgeverij Van In).

Wim Van Kerchove - licentiaat Handels- en Financiële wetenschappen (Lessius, 1992) – adviseur bij FOD Financiën. Hij is auteur van o.a. Praktijkgids vennootschapsbelasting (Practicali) en Praktisch vennootschapsbelasting (uitgeverij Van In), e.a.

Deelnameprijs:

€ 700,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 40% (kleine ondernemingen) of 30% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 700,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.