Grondige opleiding personenbelasting 2019

Opleiding personenbelasting 2019

Nieuwe data nog te bepalen

Bekijk ook onze praktijkgids personenbelasting aj 2019

Inhoud:

Tijdens 4 avonden loodsen wij u op een praktische wijze doorheen onze personenbelasting teneinde uw kennis in deze materie te actualiseren of op te frissen. We werken bewust met concrete cijfervoorbeelden, handige overzichtsschema’s en toepassingen die nuttig zijn voor uw beroepspraktijk. Alle vakken van de aangifte passeren de revue.

De uiteenzettingen zullen focussen op o.a. volgende thema’s:

 • gezinsfiscaliteit : onder welke voorwaarden kunt u personen ten laste nemen?
 • onroerende inkomsten: hoe geeft u deze aan?
 • hoe optimaliseert u een gemeubelde verhuur en een verhuur voor gemengd gebruik?
 • welke inkomsten van werknemers en bedrijfsleiders zijn belastingvrij?
 • hoe vermeldt u de buitenlandse inkomsten in uw aangifte?
 • woningfiscaliteit: hoe vult u leningslasten van woonkredieten in?
 • tegen welke tarieven zijn de roerende inkomsten belastbaar?
 • onder welke voorwaarden zijn auteursinkomsten mogelijk?
 • optimale pensioenopbouw van een zelfstandige: wat is het juiste stappenplan?
 • welke inkomsten riskeren onder de taxatie als toevallige winsten en baten te vallen?
 • hoe vermijdt u de taxatie van meerwaarde bij snelle verkoop van gebouwen en gronden?
 • interne meerwaarden: wat is de stand van zaken?
 • wat zijn de belangrijkste aftrekbare kosten voor zelfstandigen?
 • kan een zelfstandige een voorziening of een waardevermindering aftrekken?
 • fiscale aandachtspunten voor de beoefenaars van een vrij beroep
 • wanneer betaalt een zelfstandige géén meerwaardebelasting?
 • wat bij een uitkoop n.a.v. een echtscheiding door een zelfstandige?

Uw professionele docent:

Tim Galloo - licentiaat in de Handels- en Financiële wetenschappen (Ehsal 1995) - werkt als adviseur bij de FOD Financiën te Brussel. Hij is spreker op talrijke seminaries en co-auteur van de praktijkgids woonkredieten.

Deelnameprijs:

€ 700,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 40% (kleine ondernemingen) of 30% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 700,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 14 uren (4 x 3u30)
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 14 uren (4 x 3u30)
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 14 uren (4 x 3u30)

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.