Grondige opleiding personenbelasting 2020

Opleiding personenbelasting 2020

Opfrissing personenbelasting in 4 sessies LIVE (4 avondsessies of 4 namiddagsessies)

Tim Galloo en Sophie Hugelier

Inclusief oefeningensyllabus en praktijkgids personenbelasting AJ 2020!
Interactieve livestream met mogelijkheid tot vraagstelling!

Inhoud:

Tijdens 4 livestream sessies leiden wij u op een praktische wijze doorheen onze personenbelasting teneinde uw kennis in deze materie te actualiseren of op te frissen. We werken bewust met concrete cijfervoorbeelden, handige overzichtsschema’s en oefeningen die nuttig zijn voor uw beroepspraktijk. Alle vakken van de aangifte passeren de revue.

De uiteenzettingen zullen focussen op o.a. volgende thema’s:

 • gezinsfiscaliteit : onder welke voorwaarden kunt u personen ten laste nemen?
 • onroerende inkomsten: hoe geeft u deze aan?
 • hoe optimaliseert u een gemeubelde verhuur en een verhuur voor gemengd gebruik?
 • welke inkomsten van werknemers en bedrijfsleiders zijn belastingvrij?
 • hoe kunt u belastingvrij bijklussen?
 • hoe vermeldt u de buitenlandse inkomsten in uw aangifte?
 • woningfiscaliteit: hoe vult u leningslasten van woonkredieten in?
 • onderhoudsgelden: wanneer aftrekbaar en wanneer belastbaar?
 • tegen welke tarieven zijn de roerende inkomsten belastbaar?
 • onder welke voorwaarden zijn auteursinkomsten mogelijk?
 • welke zijn de voornaamste belastingverminderingen?
 • optimale pensioenopbouw van een zelfstandige: wat is het juiste stappenplan?
 • welken inkomsten riskeren onder de taxatie als toevallige winsten en baten te vallen?
 • hoe vermijdt u de taxatie van meerwaarde bij snelle verkoop van gebouwen en gronden?
 • wat zijn de belangrijkste aftrekbare kosten voor zelfstandigen?
 • kan een zelfstandige een voorziening of een waardevermindering aftrekken?
 • fiscale aandachtspunten voor de beoefenaars van een vrij beroep
 • wanneer betaalt een zelfstandige géén meerwaardebelasting
 • wat bij een uitkoop n.a.v. een echtscheiding door een zelfstandige?

Als deelnemer ontvangt u een verzorgde oefeningensyllabus personenbelasting en de “Praktijkgids personenbelasting Aj 2020”, een bruikbaar naslagwerk voor de professional met talrijke uitgewerkte cijfervoorbeelden op het invullen van de aangifte personenbelasting.

U kan tijdens deze interactieve livestream via de Q&A en chat vragen stellen aan de docent.
U hebt de mogelijkheid om nadien de opname van de opleiding te bekijken.

Uw professionele docenten:

Sophie Hugelier  - licentiaat TEW (KUL, 1997) – docent personen- en vennootschapsbelasting. Zij is auteur van o.a. Praktijkgids personenbelasting (Practicali) “Woonkredieten: praktijkcases” (Practicali), “caseboek PB en caseboek VenB” (uitgeverij De Boeck).

Tim Galloo - licentiaat in de Handels- en Financiële wetenschappen (Ehsal 1995). Hij is spreker op talrijke seminaries en co-auteur van de praktijkgids woonkredieten.

Deelnameprijs:

€ 700,00 (excl. btw), inclusief documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 700,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 14 uren (4 x 3u30)
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 14 uren (4 x 3u30)
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 14 uren (4 x 3u30)

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat Practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.