Grondige opleiding BTW

Grondige Opleiding BTW

Praktijkopfrissing btw in 4 namiddagen in Antwerpen of Gent

Claire Verstraete (Deloitte)

inclusief handboek Praktijkgids btw 2019 (volledig up-to-date)!

Inhoud:

Tijdens deze 4 namiddagen frissen wij uw praktische btw-kennis degelijk op. Komen ter sprake aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen: btw-plicht, belastbare handelingen, plaatsbepaling van diensten, vrijstellingen, voldoening van de btw, maatstaf van heffing, toepasselijke tarief, na te leven verplichtingen en formaliteiten. Bijzondere aandacht gaat uit naar het recht op aftrek van btw. Ook actuele topics worden behandeld.

Deze opleiding is een aanrader voor elke professional die zijn praktijkkennis inzake btw wil opfrissen en actualiseren.

Aan de hand van praktijkgerichte cases krijgt u antwoorden op vraagstukken in verband met volgende thema’s:

 • Wie is volledig, gemengd en gedeeltelijk btw-plichtig ?
 • Onderscheid tussen "leveringen" en "diensten": waarom is dit belangrijk?
 • Onder welke voorwaarden heeft u recht op een btw-vrijstelling ?
 • Waar worden diensten gelokaliseerd en wie voldoet de btw?
 • Wat zijn de aandachtspunt bij een vrijgestelde intracommunautaire levering en invoer ?
 • Waarop moet u letten bij de verlegging van de heffing naar de medecontractant ?
 • Onder welke voorwaarden recupereert u de btw op uw inkomende facturen?
 • Op welke kosten is de btw niet of slechts beperkt aftrekbaar?
 • Hoe verloopt de doorrekening van kosten?
 • Wat zijn de mogelijkheden bij een onroerende verhuur?
 • Over welk bedrag moet wel en géén btw worden gerekend?
 • Welke btw-tarieven zijn er toepasselijk?
 • Hoe maakt u een correcte factuur op ? Waarom is dat van belang?
 • Wat houdt de kleine ondernemersregeling in?
 • Moet u maandelijks of per kwartaal een aangifte indienen?
 • Welke andere btw-verplichtingen en formaliteiten mag u niet uit het oog verliezen ?

U krijgt uitgebreid de kans om uw eigen vragen voor te leggen aan de docente.

Uw professionele docente:

Claire Verstraete, Senior VAT consultant, VAT Department, Deloitte Fiduciaire, Tax & Legal Services. Zij geeft geregeld BTW opleidingen voor KMO’s en cijferberoepen.

Deelnameprijs:

€ 700,00 (excl. btw), voor 4 namiddagen, inclusief catering, power points en handboek Praktijkgids btw. Practicali clubleden betalen slechts 600 EUR (excl. btw). U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 40% op de deelnameprijs (exclusief btw en catering). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is 700 EUR (600 EUR voor clubleden) Surf naar www.kmoportefeuille.be

Attesten:

Door het BIBF en het IAB wordt deze opleiding erkend voor 14u permanente vorming. U krijgt een attest voor beroepsvervolmaking conform de vereisten van de bevoegde instanties na aftekening van de aanwezigheidslijst.

erkenningsnummer IAB - B0253/2012-10
erkenningsnummer BIBF : in aanvraag

Inschrijven kan tot uiterlijk 2 werkdagen voor de aanvang van dit seminarie.