Grondige opleiding BTW

Grondige Opleiding BTW

Praktijkopfrissing btw in 4 sessies in Sint-Niklaas en Livestream

Claire Verstraete (Deloitte)

inclusief handboek Praktijkgids btw 2021 (volledig up-to-date)!

Inhoud:

Tijdens deze 4 namiddagen frissen wij uw praktische btw-kennis degelijk op. Komen ter sprake aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen: btw-plicht, belastbare handelingen, plaatsbepaling van diensten, vrijstellingen, voldoening van de btw, maatstaf van heffing, toepasselijke tarief, na te leven verplichtingen en formaliteiten. Bijzondere aandacht gaat uit naar het recht op aftrek van btw. Ook actuele topics worden behandeld.

Deze opleiding is een aanrader voor elke professional die zijn praktijkkennis inzake btw wil opfrissen en actualiseren.

Aan de hand van praktijkgerichte cases krijgt u antwoorden op vraagstukken in verband met volgende thema’s:

 • Wie is volledig, gemengd en gedeeltelijk btw-plichtig ?
 • Onderscheid tussen "leveringen" en "diensten": waarom is dit belangrijk?
 • Onder welke voorwaarden heeft u recht op een btw-vrijstelling ?
 • Waar worden diensten gelokaliseerd en wie voldoet de btw?
 • Wat zijn de aandachtspunt bij een vrijgestelde intracommunautaire levering en invoer ?
 • Waarop moet u letten bij de verlegging van de heffing naar de medecontractant ?
 • Onder welke voorwaarden recupereert u de btw op uw inkomende facturen?
 • Op welke kosten is de btw niet of slechts beperkt aftrekbaar?
 • Hoe verloopt de doorrekening van kosten?
 • Wat zijn de mogelijkheden bij een onroerende verhuur?
 • Over welk bedrag moet wel en géén btw worden gerekend?
 • Welke btw-tarieven zijn er toepasselijk?
 • Hoe maakt u een correcte factuur op ? Waarom is dat van belang?
 • Wat houdt de kleine ondernemersregeling in?
 • Moet u maandelijks of per kwartaal een aangifte indienen?
 • Welke andere btw-verplichtingen en formaliteiten mag u niet uit het oog verliezen ?

U krijgt uitgebreid de kans om uw eigen vragen voor te leggen aan de docente.

Uw professionele docente:

Claire Verstraete, Senior VAT consultant, VAT Department, Deloitte Fiduciaire, Tax & Legal Services. Zij geeft geregeld BTW opleidingen voor KMO’s en cijferberoepen.

Deelnameprijs:

€ 700,00 (excl. btw), voor 4 namiddagen, inclusief catering, power points en handboek Praktijkgids btw. Practicali clubleden betalen slechts 600 EUR (excl. btw). U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% op de deelnameprijs (exclusief btw en catering). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is 700 EUR (600 EUR voor clubleden) Surf naar www.kmoportefeuille.be

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 14 uren (4 x 3u30)
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 14 uren (4 x 3u30)
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 14 uren (4 x 3u30)

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat Practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.