Vergroening autofiscaliteit: wat wijzigt er concreet?

 • Tim Galloo
 • Wim Van Kerchove
Woensdag (av) 26/01/2022 - Livestream Vrijdag (vm) 04/02/2022 - Livestream

Inclusief rekentool voordelen en aftrek autofiscaliteit (ook voor toekomstige aankopen) !

Inschrijven

Om in te schrijven moet u eerst ingelogd zijn.

De autofiscaliteit wijzigt alweer ingrijpend zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting. De wet van 25.11.2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit werd op 03 december 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet zorgt voor de vergroening van de autofiscaliteit en wordt gefaseerd ingevoerd vanaf 2023. Daarbij zal de aanschafdatum van de wagen determinerend zijn voor de mate van fiscale aftrekbaarheid. Opvallend is dat enkele maatregelen reeds vanaf 01 september 2021 zijn gestart. Hoog tijd om u hierover te informeren!

Komen o.a. ter sprake:

 • Hoe evolueert de fiscale aftrekbaarheid van autokosten zowel in de personenbelasting als de vennootschapsbelasting in functie van de aanschafdatum?
 • In welke mate zijn de na 1 juli 2023 verworven personenwagens met verbrandingsmotor nog fiscaal aftrekbaar?
 • Blijft de bestaande aftrekregeling behouden voor bedrijfswagens die vóór 1 juli 2023 zijn aangekocht, geleased of gehuurd?
 • Blijven emissievrije voertuigen 100 % aftrekbaar?
 • Via welke overgangsmaatregelen wordt de aftrekbaarheid van hybride personenwagens afgebouwd?
 • Hoe zien de uitdoofscenario’s eruit?
 • Hoe worden investeringen in emissievrije nieuwe vrachtwagens aangemoedigd?
 • Komen er stimuli voor wie een emissievrije lichte vrachtwagen aanschaft?
 • Welke verhoogde kostenaftrek genieten bedrijven als zij oplaadstations voor elektrische wagens laten installeren vanaf 01.09.2021?
 • Welke belastingvermindering krijgen particulieren die vanaf 01.09.2021 in hun woning een nieuw laadstation voor elektrische wagens laten installeren?
 • Welke investeringsaftrek is weggelegd voor de installatie van een tankinfrastructuur voor waterstof en van een elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens?
 • Wat wijzigt er aan de solidariteitsbijdrage (zgn. CO2 taks) die de werkgever aan de RSZ verschuldigd is voor bedrijfswagens?
 • Moeten werkgevers en bedrijven specifiek rapporteren aan de FOD Financiën?
 • Wijzigt er iets aan de regeling voordelen alle aard voor een bedrijfswagen?
 • Welke CO2-uitstootnorm is bepalend: NEDC2 of WLTP?
 • Hoeveel bedraagt de aftrek van voertuigen waarvoor bij de DIV géén CO2-uitstootgehalte beschikbaar is?
 • Mag de eigen bijdrage voor het persoonlijk gebruik van het voertuig in mindering worden gebracht van de te beperken autokosten?
 • Welke wijzigingen worden ingevoerd aan de regeling inzake het mobiliteitsbudget?
 • Welke belastingheffingen voor bedrijfswagens komen er in de rechtspersonenbelasting?

U ontvangt een volledig uitgeschreven digitale syllabus waarbij alle nieuwe regelingen worden geïllustreerd met uitgewerkte voorbeelden.

Deze opleiding is een aanrader voor elke belastingconsulent, accountant, boekhouder, financieel verantwoordelijke, die met autofiscaliteit te maken krijgt.

Dit seminarie is een live webinar.  Als deelnemer ontvangt u vooraf een link. Hiermee kunt u op de vastgelegde datum en startuur inloggen en het seminarie live volgen. U kunt de recording of fragmenten daaruit achteraf ook nog eens uitgesteld bekijken.

Uw professionele docenten

Tim Galloo, licentiaat in de Handels- en Financiële wetenschappen (Ehsal 1995). Hij is spreker op talrijke seminaries, co-auteur van de praktijkgids woonkredieten en ontwikkelaar van fiscale rekentools. 

Wim Van Kerchove - licentiaat Handels- en Financiële wetenschappen (Lessius, 1992) – docent vennootschapsbelasting. Hij is auteur van o.a. Praktijkgids vennootschapsbelasting (Practicali) “Praktijkgids beroepskosten” (Practicali), e.a.

Tijdsindeling

 • Woensdag (av) 26/01/2022 - Livestream

  Docenten: Tim Galloo en Wim Van Kerchove

  Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

  Livestream

 • Vrijdag (vm) 04/02/2022 - Livestream

  Docenten: Tim Galloo en Wim Van Kerchove

  Van 9u tot 12u: uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

  Livestream

Deelnameprijs

€ 195,00 (Excl. BTW)

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons registratienummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00.

Attesten

ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants - 3 uren categorie A
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3 uren

Om het attest permanente vorming te bekomen dient u de aanwezigheidsvragen en de eindtoets tijdens de livestream te beantwoorden! Er wordt géén attest permanente vorming uitgereikt indien u enkel uitgesteld kijkt!