Vereffeningen in het nieuwe vennootschapsrecht

Gislenus Bats

Sophie Hugelier

dinsdagavond 21 april 2020 - Video on Demand

Vennootschapsrechtelijk, boekhoudkundig en fiscaal doorgelicht!

* Verplichte velden

€ 170,00

Inhoud:

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft de vereffeningsprocedure ingrijpend hervormd. Deze hervorming beoogt de invoering van een soepele vereffeningsprocedure als sluitstuk van een modern vennootschapsrecht. De rol van de externe accountant, revisor, commissaris wordt daarbij nog belangrijker dan vroeger. Ook de fiscaliteit speelt een belangrijke rol bij de vereffening van een vennootschap.

Tijdens deze opleiding krijgt u een praktijkgerichte analyse van de vereffeningsprocedure, zowel vennootschapsrechtelijk, boekhoudkundig als fiscaal.

O.a. volgende topics komen ter sprake:

 • Onder welke voorwaarden kunt u een vereffening in één akte doen?
 • Stappenplan bij een gewone ontbinding en vereffening
 • Hoever reikt de aansprakelijkheid van de vereffenaar?
 • Welke verslagen moeten opgemaakt worden bij een vrijwillige vereffening?
 • Welke publicaties moeten gebeuren in het Belgisch Staatsblad?
 • Op welk tijdstip wordt bepaald wanneer er sprake is van een deficitaire of niet-deficitaire vereffening?
 • Hoe worden deeluitkeringen behandeld bij de uitkerende vennootschap en bij de ontvanger van de liquidatieboni?
 • Het aanleggen van liquidatiereserves in de vereffeningsperiode
 • Let op met belastbare meerwaarden
 • Wat doet u met een belastingvrije investeringsreserve?
 • Wat zijn de aanrekeningsregels voor uitkeringen?
 • Hoe zit het met de in te houden bedrijfsvoorheffing en de voorafbetalingen?
 • Welke btw-herzieningen moet u verrichten?
 • Problematiek van de deficitaire vereffening
 • Wat met latere belastingcontroles en de hieruit voortvloeiende schulden?

Deze opleiding is een aanrader voor elke belastingconsulent, accountant, boekhouder, financieel verantwoordelijke, die begaan is met de vereffening van een vennootschap.

U krijgt een zorgvuldig samengestelde documentatiebundel.

Uw professionele docenten:

Gislenus Bats - Ere-bedrijfsrevisor en EMS professor met oneindig veel ervaring - een zeer gewaardeerd auteur en docent bij EHSAL & EMS alsook spreker bij talrijke professionele seminaries.

Sophie Hugelier - licentiaat TEW (KUL, 1997)docent personen- en vennootschapsbelasting. Zij is auteur van o.a. Praktijkgids personenbelasting (Practicali) “Woonkredieten: praktijkcases” (Practicali), “caseboek PB en caseboek VenB”  (uitgeverij De Boeck).

Tijdsindeling:

 • dinsdagavond 21/04/2020 - Video on Demand

  Vanaf 18u: onthaal met broodjesbuffet
  Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting (met korte koffiebreak)
  Van 21u30 tot 22u: mogelijkheid tot vraagstelling

  Plaats:

  Video On Demand

Deelnameprijs:

€ 195,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30
NKN - Nationale Kamer van Notarissen - 3 punten juridisch

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat Practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

In voorraad