Opfrissing vennootschapsbelasting in 4 voormiddagen

Sophie Hugelier

Wim Van Kerchove

vrijdagvoormiddag 21 februari 2020 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

Alle wijzigingen voor de aanslagjaren 2020 en 2021 komen aan bod!

Prijs zoals weergegeven: € 600,00

Inhoud:

In vier sessies actualiseren wij op een praktische wijze uw kennis van onze vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2020 en 2021. We bespreken de meest gemaakte fouten en geven aan welke optimalisaties op heden nog mogelijk zijn met een vennootschap.

Met talrijke oefeningen worden nuttige aandachtspunten voor uw beroepspraktijk geïllustreerd. We leggen voortdurend de link naar de boekhouding en naar de vakken op de aangifte vennootschapsbelasting. Alle nieuwigheden voor aanslagjaar 2020 en 2021 komen aan bod.

Deze opleiding is een ideale opfrissing voor belastingconsulenten, accountants en boekhouders, financieel verantwoordelijken en bedrijfsleiders. Ook voor bankiers en verzekeraars die zelfstandigen adviseren is deze opleiding nuttig.

O.m. volgende thema’s komen ter sprake:

 • welke kosten kan de vennootschap aftrekken en welk niet?
 • welke forfaitaire onkostenvergoedingen zijn mogelijk?
 • hoeveel intrestvergoeding kan een bedrijfsleider vragen op zijn RC?
 • in welke situaties moeten er nog fiscale fiches opgemaakt worden?
 • welke sociale voordelen genieten van een erg gunstig fiscaal regime?
 • autokosten, restaurant- en receptiekosten, relatiegeschenken, kledijkosten
 • tegen welke verworpen uitgaven worden vaak fouten gemaakt?
 • waar zitten er opportuniteiten met gespreide taxatie van meerwaarden?
 • is een tax shelter nog een interessante belegging voor uw vennootschap?
 • welke aandelen kan een vennootschap verkopen met belastingvrije meerwaarde?
 • de populariteit van de liquidatiereserve
 • het VVPR-bis regime
 • hoe vermindert u best uw vennootschapskapitaal?
 • is een inkoop van eigen aandelen aan te raden?
 • gebruik optimaal alle mogelijke fiscale aftrekbewerkingen
 • notionele interestaftrek of investeringsaftrek?
 • welke investeringen worden fiscaal gestimuleerd?
 • let op met het fiscale aftrekverbod!
 • wanneer past de vennootschap het verlaagde tarief vennootschapsbelasting toe?
 • wanneer kunt u aanslag geheime commissielonen nog oplopen?
 • vermijdt de belastingvermeerdering bij gebrek aan voorafbetalingen!
 • welke voorheffingen zijn verrekenbaar en onder welke voorwaarden?

U ontvangt een zeer verzorgde documentatiebundel als nuttig naslagwerk!

Uw professionele docenten:

Sophie Hugelier - licentiaat TEW (KUL, 1997)docent personen- en vennootschapsbelasting. Zij is auteur van o.a. Praktijkgids personenbelasting (Practicali) “Woonkredieten: praktijkcases” (Practicali), “caseboek PB en caseboek VenB”  (uitgeverij De Boeck).

Wim Van Kerchove - licentiaat Handels- en Financiële wetenschappen (Lessius, 1992) – docent vennootschapsbelasting. Hij is auteur van o.a. de Praktijkgidsen vennootschapsbelasting en beroepskosten.

Tijdsindeling:

 • vrijdagvoormiddag 21/02/2020 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

  Vanaf 8u30: onthaal met koffiekoekjes
  Van 9u tot 12u: uiteenzetting (met korte koffiepauze)
  Van 12u tot 12u30: vraagstelling

  Plaats:

  hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
  (www.serwir.be - routeplan)

Deelnameprijs:

€ 700,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 700,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 14 uren (4 x 3u30)
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 14 uren (4 x 3u30)
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 14 uren (4 x 3u30)

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat Practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Beschikbaarheid: In voorraad