Einde belastingvrije schenking voor Nederlandse notaris: wat zijn de alternatieven?

Lars Everaert

maandagnamiddag 28 september 2020 - Livestream

Opleiding op maat van de cijferberoepen!

* Verplichte velden

€ 130,00

Inhoud:

Als belastingconsulent, accountant, boekhouder, notaris, bankier, of verzekeraar wordt u soms geconfronteerd met de vraag hoe een klant schenkingsrechten op aandelen en andere roerende goederen kan vermijden. Vaak werd hiervoor de schenking voor een Nederlandse notaris geadviseerd, de zgn. kaasroute. Langs deze route kan men de bewijskracht van de akte koppelen aan een vrijstelling van schenkbelasting.

Vanaf 1 december 2020 wordt registratie in België verplicht voor in het buitenland verleden notariële akten die de titel vormen voor een schenking van roerende goederen door een Belgische rijksinwoner. Met als gevolg dat de schenkbelasting verschuldigd wordt. Zo komt er een einde van de zgn. kaasroute.

Volgende zaken komen o.a. aan bod

 • Vanaf wanneer gaat de nieuwe regeling in werking?
 • Wijzigt er iets voor zij die in het verleden een schenking deden voor de Nederlandse notaris?
 • Geldt de verplichte registratie voor inwoners van alle gewesten?
 • Hoe zal de registratieplicht en de betaling verlopen ?
 • Binnen welke termijn moet de registratie gebeuren?
 • Blijft de handgift, bankgift en factuurgift nog mogelijk?
 • Wat met schenking van aandelen op naam?
 • Wat met schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik?
 • Wat met schenking van een rekening-courant in de vennootschap?
 • Worden gedematerialiseerde effecten interessanter?
 • Wanneer is het nog zinvol om gebruik te maken van een buitenlandse notaris?
 • Welke mogelijkheden blijven er voor de schenking van lichamelijke roerende goederen?
 • Wat zijn de voorwaarden om aan het nultarief aandelen van een familiale onderneming of vennootschap te schenken?

Bent u niet in staat om dit webinar live te volgen dan kunt u de opname achteraf nog uitgesteld (her)bekijken. Opgelet: voor uw attest permanente vorming is het vereist dat u de livestream volgt!

U ontvangt een zorgvuldig uitgeschreven syllabus waarin alle thema’s van deze opleiding uitvoerig worden beschreven met voorbeelden. U krijgt tijdens de live webinar de kans om uw eigen vragen te stellen.

Uw professionele docent:

Lars Everaert, master in de rechten (UGent), fiscaal jurist, gespecialiseerd in juridisch en fiscaal vermogensadvies. Als Estate Planner werkt hij voor particulieren een vermogens- en successieplanning op maat uit.

Tijdsindeling:

 • maandagnamiddag 28/09/2020 - Livestream

  Van 13u tot 15u : live uiteenzetting
  Van 15u tot 15u30: mogelijkheid tot vraagstelling

  Plaats:

  Livestream

Deelnameprijs:

€ 130,00 (excl. btw), inclusief documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons registratienummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 130,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties:

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 2u
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 2u
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 2u
FSMA - bank- en beleggingsdiensten - 2 punten

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat Practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

In voorraad