Onroerend goed in het buitenland

Wim Vermeulen

maandagavond 30 maart 2020 - Link 21 Herentals

* Verplichte velden

€ 170,00

Inhoud:

Tijdens dit seminarie onderzoekt vastgoedspecialist Wim Vermeulen de fiscale gevolgen van de aankoop, het bezit en de vererving van onroerend goed in het buitenland.

Koop ik als investeerder best privé of met een Belgische of buitenlandse vennootschap? Moet ik de kinderen er al bij betrekken? Is de financiering met een externe lening interessant? Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden uit diverse landen maken wij verschillende overwegingen. De belangrijke fiscale aspecten van vermogensbelasting en meerwaardebelasting worden toegelicht.

Ten slotte analyseren wij de gevolgen op het vlak van schenkbelasting en erfbelasting indien de nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner een in het buitenland gelegen onroerend goed bevat, of als er buitenlands vastgoed wordt geschonken.

Volgende vraagstukken komen ter sprake tijdens de uiteenzetting:

Aankoop van buitenlands onroerend

 • Zijn de betaalde interesten aftrekbaar van het belastbaar onroerend inkomen in het land waarin het aangekochte onroerend goed gelegen is, dan wel in België?
 • Maakt het een verschil of de lening bij een Belgische of bij een buitenlandse bankinstelling werd aangegaan?
 • Geeft de aankoop van een buitenlands vastgoed, gefinancierd met een hypothecaire lening, in België recht op een belastingvermindering?
 • Waarop moet u letten indien de aankoop van het buitenlands onroerend goed gebeurt via een vennootschapsstructuur (een Belgische vennootschap, een lokale vennootschap of een vennootschap gevestigd in een derde land)?

Bezit van buitenlands onroerend

 • Hoe worden periodieke inkomsten uit buitenlands onroerend goed belast?
 • Wat met meerwaarden? Wat is de rol van de dubbelbelastingverdragen?
 • Mag de Belgische belastingambtenaar zich naar het buitenland begeven om er ter plaatse inlichtingen in te winnen over de huurwaarde?
 • Bestaat er automatische gegevensuitwisseling tussen de buurlanden onderling?
 • Wordt er in België rekening gehouden met de in het buitenland betaalde belasting?

Vererving van buitenlands onroerend

 • Met welke landen heeft België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting inzake successierechten afgesloten? Hoe wordt de heffingsbevoegdheid dan geregeld?
 • Wat als er geen dergelijk verdrag is?
 • Wat met de buitenlandse erfbelasting?
 • Welke bijzondere 'non dom' regimes zijn interessant voor de mensen die op termijn willen emigreren?
 • Hoe kan een planning er uitzien?

Deze opleiding is nuttig voor elke belastingconsulent, accountant, boekhouder, financieel verantwoordelijke, vermogensplanner, bedrijfsleider, ondernemer, ed. die vragen heeft over buitenlands vastgoed.

U krijgt een zorgvuldig samengestelde documentatiebundel.

Uw professionele docent:

Wim Vermeulen is advocaat-vennoot bij Cazimir Advocaten en één van de specialisten vastgoed fiscaliteit. Hij is als advocaat verbonden aan de balie van Brussel. Wim is auteur van meerdere boeken en publiceert in fiscale tijdschriften. Hij is een veelgevraagde gastspreker over vastgoed fiscaliteit en successieplanning van onroerend goed. Hij doceert Vastgoed fiscaliteit in de Master in de Personal Financial Planning aan de AMS en is gastdocent FHS.

Tijdsindeling:

 • maandagavond 30/03/2020 - Link 21 Herentals

  Vanaf 18u: onthaal met broodjesbuffet
  Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting (met korte koffiebreak)
  Van 21u30 tot 22u: mogelijkheid tot vraagstelling

  Plaats:

  Link 21, Welvaartstraat 14-1, bus 13, 2200 Herentals
  (link21.groepvaneyck.be - routeplan).

Deelnameprijs:

€ 195,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat Practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

In voorraad