Hoe onroerend goed uit de vennootschap halen?

 • Philippe Salens
Donderdag (nm) 27/01/2022 - Livestream Dinsdag (av) 01/02/2022 - Livestream

Inschrijven

Om in te schrijven moet u eerst ingelogd zijn.

In tegenstelling tot de inbreng wordt de uitbreng niet wettelijk gedefinieerd. In de praktijk verwijst een uitbreng naar de overdracht van een vermogensbestanddeel door een vennootschap aan haar aandeelhouders. De uitbreng is dan ook een vlag die vele ladingen dekt.

Tijdens dit seminarie bespreken we de overdracht van een onroerend goed via een overeenkomst onder bezwarende titel (koop, verdeling), via een besluit (ontbinding/vereffening, terugbetaling inbreng/kapitaalvermindering, dividend) en tenslotte van rechtswege (door natrekking).

Bij de fiscale behandeling besteden we telkens aandacht aan zowel de inkomstenbelasting, de btw als het registratierecht. Op basis van concrete voorbeelden worden de belangrijke aandachtspunten toegelicht.

 • Moeten latente meerwaarden altijd boekhoudkundig uitgedrukt worden?
 • Zijn de latente meerwaarden belastbaar in de vennootschapsbelasting?
 • Zo ja, kan een liquidatiereserve aangelegd worden?
 • Wat met de roerende voorheffing?
 • Kan een uitbreng onderworpen worden aan de btw?
 • Moet de afgetrokken btw herzien worden bij een uitbreng?
 • Is het verkooprecht verschuldigd op een uitbreng?
 • Moet steeds de volle eigendom uitgebracht worden of kan de vennootschap een tijdelijk zakelijk gebruiksrecht voorbehouden?

Eén en ander wordt toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden.

U krijgt de kans om uw vragen voor te leggen aan de docent tijdens het seminarie.

Dit seminarie is een live webinar. Als deelnemer ontvangt u vooraf een link. Hiermee kunt u op de vastgelegde datum en startuur inloggen en het seminarie live volgen. U kunt de recording of fragmenten daaruit achteraf ook nog eens uitgesteld bekijken.

Doelgroep: belastingconsulenten, accountants, boekhouders, bedrijfsrevisoren, notarissen, advocaten, bedrijfsjuristen, CFO’s, vastgoedexperten en bankiers actief in vastgoeddossiers.

Uw professionele docent

Philippe Salens is Senior Counselor EY Tax Consultants. Hij is tevens programmadirecteur Vermogens- en successieplanning en docent vennootschapsbelasting aan de Brugge Business School en auteur van diverse publicaties in de vakliteratuur. Vastgoed is één van zijn specialiteiten.

Tijdsindeling

 • Donderdag (nm) 27/01/2022 - Livestream

  Docent: Philippe Salens

  Van 13u30 tot 16u30: uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

  Livestream

 • Dinsdag (av) 01/02/2022 - Livestream

  Docent: Philippe Salens

  Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

  Livestream

Deelnameprijs

€ 195,00 (Excl. BTW)

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons registratienummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00.

Attesten

ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants - 3 uren categorie A
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3 uren
BIV - Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - 3 uren
NKN - Nationale Kamer van Notarissen - 3 uren juridisch

Om het attest permanente vorming te bekomen dient u de aanwezigheidsvragen en de eindtoets tijdens de livestream te beantwoorden! Er wordt géén attest permanente vorming uitgereikt indien u enkel uitgesteld kijkt!