Nieuw vennootschapsrecht: wat verandert er precies?

Philippe Mulliez

Frank Hellemans

Gislenus Bats

dinsdagavond 20 november 2018 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

Meesters Philippe Mulliez en Frank Hellemans zijn beiden partner bij Eubelius en specialisten vennootschapsrecht!

* Verplichte velden

€ 170,00

Inhoud:

Het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (het WVV) ondergaat veruit de belangrijkste hervorming uit de afgelopen decennia. Een veelheid van wijzigingen komt op ons af. In dit seminarie krijgt u een grondig en praktisch inzicht in deze wijzigingen en de praktische gevolgen ervan voor de KMO-vennootschappen.

De sprekers - partners van Eubelius - zijn van dichtbij betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe wetboek. Gislenus Bats modereert in zijn gekende stijl dit seminarie en stelt praktische en relevante vragen.

O.a. volgende onderwerpen komen ter sprake:

 • Welke vennootschapsvormen worden afgeschaft en welke blijven er over?
 • Hoe zien de overgangsmaatregelen voor de bestaande vennootschappen eruit?
 • Wat zijn de kenmerken van de overblijvende/vernieuwde vennootschapsvormen?
 • Welke vennootschapsvormen zijn geschikt voor welke doeleinden?
 • De invoering van de kapitaalloze BV: wat brengt dit met zich mee?
 • Wat betekent het nieuwe concept “toereikend aanvangsvermogen”?
 • Aan welke voorwaarden moet de liquiditeitstest beantwoorden?
 • Aandelen en effecten in de BV en de NV en de eraan verbonden rechten
 • Nieuwe regels inzake bestuur/bestuursmodellen en inzake algemene vergadering
 • Kapitaal en uitkeringen: volstorting inbrengen, uitgifte nieuwe aandelen/kapitaalverhoging, winstuitkeringen, overdracht van aandelen, verkrijging eigen effecten
 • Impact inzake alarmbelprocedure
 • Vennootschapsconflicten: wat wijzigt er aan de bestuurdersaansprakelijkheid?
 • Tussenkomst van cijferberoepers bij herstructureringen
 • Ontbinding en vereffening
 • Inwerkingtreding en overgangsrecht

Via dit seminarie leert u de gevolgen van de wijzigingen in het wetboek vennootschappen in te schatten voor bestaande en nieuwe vennootschappen. U leert welke vennootschapsvorm voor u in concreto geschikt is voor omvormingen en nieuwe oprichtingen. U verneemt wat u moet doen in bestaande vennootschappen in functie van de overgangsmaatregelen en de overgangstermijnen.

Deze uiteenzetting wordt warm aanbevolen aan iedereen die professioneel in aanraking komt met vennootschappen en verenigingen.

Als deelnemer kunt u uw eigen vragen voorleggen aan de docenten tijdens het seminarie.

Uw professionele docenten:

Philippe Mulliez (KUL) - licentiaat in de rechten (KU Leuven, 1992) en behaalde een bijzondere licentie in het vennootschapsrecht aan de Université Libre de Bruxelles (1994). Hij is partner van Eubelius sinds 2002 en specialist in de praktijk van vennootschaps- en financieel recht. Hij spreekt regelmatig op studiedagen over vennootschapsrecht en is de auteur van verschillende publicaties in verband met vennootschappen.

Frank Hellemans, licentiaat in de rechten (KU Leuven, 1991), Master of Laws (Northwestern University, 1992) en doctor in de rechten (KU Leuven 2000). Hij werkt als advocaat-partner bij Eubelius te Antwerpen. Frank doceert Handels-, Vennootschaps- en Economisch Recht aan de Rechtsfaculteit van de KU Leuven, Campus Brussel, en is coördinator van de Master-na-Master Vennootschapsrecht van de KU Leuven. Hij is auteur van vele wetenschappelijke publicaties.

Gislenus Bats - Ere-bedrijfsrevisor en EMS professor met oneindig veel ervaring - een zeer gewaardeerd auteur en docent bij EHSAL & EMS alsook spreker bij talrijke professionele seminaries.

Tijdsindeling:

 • dinsdagavond 20/11/2018 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

  Vanaf 18u: onthaal met broodjesbuffet
  Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting (met koffiepauze)
  Van 21u30 tot 22u: vraagstelling

  Plaats:

  hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
  (www.serwir.be - routeplan)

Deelnameprijs:

€ 195,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 40% (kleine ondernemingen) of 30% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30
NKN - Nationale Kamer van Notarissen - 3 uren juridisch
FSMA - bank- en beleggingsdiensten - 3 punten
FSMA - verzekeringen - 3 punten
BIV - Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - 3u30

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

In voorraad