Het nieuwe vennootschapsrecht

Anneleen Steeno

Robbie Tas

maandagavond 19 februari 2018 - KortrijkXpo Meeting Center
dinsdagnamiddag 20 februari 2018 - Hotel Serwir Sint-Niklaas
dinsdagavond 27 februari 2018 - Brabanthal Leuven

Robbie Tas werkt als actief lid van het Belgisch Centrum voor vennootschapsrecht mee aan de hervorming van het Belgisch vennootschapsrecht.

* Verplichte velden

€ 170,00

Inhoud:

Op de ministerraad van 20 juli 2017 werd het wetsontwerp voor de hervorming van het ondernemings- en vennootschapsrecht goedgekeurd. De wijzigingen zijn immens. Het is de bedoeling dat de nieuwe wetgeving in 2018 in werking treed. Vanaf de tiende dag na de publicatie zal er een verbod gelden om nog nieuwe vennootschappen op te richten volgens het oude vennootschapsrecht.

Na deze publicatie treed er ook een kennismakingsperiode in werking van één jaar. Vanaf het eerste boekjaar dat aanvangt na deze kennismakingsperiode:

 • hebben bestaande vennootschappen tien jaar om de statuten af te stemmen op het nieuw Wetboek
 • moeten vennootschappen bij hun eerstvolgende statutenwijziging (bijvoorbeeld wegens naamswijziging of wijziging boekjaar) de nieuwe bepalingen reeds opnemen in hun statuten
 • zullen de 'dwingende bepalingen' van het nieuwe wetboek in werking treden (het gaat hier dan bijvoorbeeld om de nieuwe regels inzake winstverdeling)

Met deze opleiding brengen wij u op de hoogte van alle nieuwigheden en hun praktische implicaties.

De hervorming van ons ondernemings- en vennootschapsrecht kent volgende krachtlijnen:

 • Behoud van vier vennootschapsvormen: de maatschap, de BVBA, de CVBA en de NV
 • De invoering van de kapitaalloze bvba en de gevolgen ervan
 • De mogelijkheid winst uit te keren wordt het enig criterium van onderscheid tussen vennootschappen en verenigingen
 • De regels voor publieke vennootschappen worden van toepassing op genoteerde vennootschappen
 • Overstap van werkelijke zetelleer naar statutaire zetelleer in het Belgische IPR
 • Het verenigings- en stichtingsrecht wordt geïntegreerd in één Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Daarnaast zijn er nog tal van andere aanpassingen die het vennootschapsrecht flexibeler moeten maken en die inspelen op Europese evoluties en tendensen.

Deze uiteenzetting wordt aanbevolen aan iedereen die professioneel in aanraking komen met vennootschappen en verenigingen.

Als deelnemer kunt u uw eigen vragen voorleggen aan de docenten vóór of tijdens het seminarie.

Uw professionele docenten:

Anneleen Steeno (Lic. Rechten KUL 2002, LL.M Stanford Law School USA 2006) – advocaat-vennoot intui (Brussel-Leuven). Zij is sinds 2007 ook deeltijds assistent vennootschapsrecht bij Prof. Koen Geens aan het Jan Ronse Instituut van de KU Leuven en doceert er werkcolleges vennootschapsrecht.

Robbie Tas (Lic. Handelsingenieur KUL 1993, Lic. Rechten 1994 KUL, Doctor in de Rechten KUL 2002) – advocaat-vennoot intui (Brussel-Leuven). Hij is docent Master na Master Vennootschapsrecht aan de KU Leuven en docent Estate planning aan de VUB. Hij is vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.) en spreekt regelmatig over vennootschapsrecht.

Tijdsindeling:

 • maandagavond 19/02/2018 - KortrijkXpo Meeting Center

  Vanaf 18u: onthaal met broodjesbuffet
  Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting (met koffiepauze)
  Van 21u30 tot 22u: vraagstelling

  Plaats:

  Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk
  (www.kortrijkxpo.com - routeplan)

 • dinsdagnamiddag 20/02/2018 - Hotel Serwir Sint-Niklaas

  Vanaf 13u: onthaal met broodjesbuffet
  Van 13u30 tot 16u30: uiteenzetting (met koffiepauze)
  Van 16u30 tot 17u: vraagstelling

  Plaats:

  hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
  (www.serwir.be - routeplan)

 • dinsdagavond 27/02/2018 - Brabanthal Leuven

  Vanaf 18u: onthaal met broodjesbuffet
  Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting (met koffiepauze)
  Van 21u30 tot 22u: vraagstelling

  Plaats:

  Brabanthal, Brabantlaan 1, 3001 Leuven
  (www.brabanthal.be - routeplan)

Deelnameprijs:

€ 195,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 40% (kleine ondernemingen) of 30% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30
NKN - Nationale Kamer van Notarissen - 3 uren juridisch (in aanvraag)
FSMA - bank- en beleggingsdiensten - 3 punten
BIV - Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - 3 uren (in aanvraag)

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

In voorraad