Grondige opfrissing vennootschapsbelasting in 5 sessies

  Ideale voorbereiding voor de VenB-aangifte aanslagjaar 2021

  Inschrijven

  Om in te schrijven moet u eerst ingelogd zijn.

  Grondige opfrissing vennootschapsbelasting in 5 sessies aanpassen
  1 x Grondige opfrissing vennootschapsbelasting (sessie 1/5)   + € 0,00
  1 x Grondige opfrissing vennootschapsbelasting (sessie 2/5)   + € 0,00
  1 x Grondige opfrissing vennootschapsbelasting (sessie 3/5)   + € 0,00
  1 x Grondige opfrissing vennootschapsbelasting (sessie 4/5)   + € 0,00
  1 x Grondige opfrissing vennootschapsbelasting (sessie 5/5)   + € 0,00

  * Verplichte velden

  Uw aanpassing
  Grondige opfrissing vennootschapsbelasting in 5 sessies
  Grondige opfrissing vennootschapsbelasting in 5 sessies

  Op voorraad

  € 907,50 € 750,00

  Samenvatting

   Overzicht

    In vijf sessies actualiseren wij op een praktische wijze uw kennis van onze vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2021. We bekijken waarop u dient te letten bij de voorbereiding van de VenB-aangifte. Met talrijke oefeningen worden nuttige aandachtspunten voor uw beroepspraktijk geïllustreerd.

    Onze professionele docenten leggen voortdurend de link naar de boekhouding en naar de vakken op de aangifte vennootschapsbelasting. Alle wetenswaardigheden voor aanslagjaar 2021 en aanslagjaar 2022 komen aan bod.

    Deze opleiding is een ideale opfrissing voor belastingconsulenten, accountants en boekhouders, financieel verantwoordelijken en bedrijfsleiders. Ook voor bankiers en verzekeraars die zelfstandigen adviseren is deze opleiding nuttig.

    O.m. volgende thema’s komen ter sprake:
    • welke fiscale voordelen zijn voorbehouden aan kleine vennootschappen?
    • wat is een kleine vennootschap en wanneer dient u dit te beoordelen?
    • welke kosten kan de vennootschap aftrekken en welk niet?
    • hoe berekent u de eerste pro rata afschrijving?
    • hoe verwerkt u de bij de aankoop komende kosten?
    • welke forfaitaire onkostenvergoedingen zijn mogelijk?
    • hoeveel intrestvergoeding kan een bedrijfsleider vragen op zijn RC?
    • in welke situaties moeten er nog fiscale fiches opgemaakt worden?
    • welke boetes zijn er fiscaal aftrekbaar?
    • autokosten: hoe omspringen met de nieuwe gramformule?
    • restaurant – receptiekosten, relatiegeschenken, kledijkosten- sociale voordelen
    • te bestemmen winst: aandachtspunten bij winstuitkeringen (dividenden en tantièmes)
    • wettelijke reserves: nog aan te leggen?
    • mobilisatie van bepaalde vrijgestelde reserves: wat zijn de opportuniteiten?
    • wanneer is gespreide taxatie van meerwaarden interessant?
    • is een tax shelter nog een interessante belegging voor uw vennootschap?
    • welke aandelen kan een vennootschap verkopen met belastingvrije meerwaarde?
    • liquidatiereserve: voorwaarden en vanaf wanneer uitkeringen tegen 5% RV?
    • dividenduitkeringen onder VVPR-bis : voorwaarden en kansen
    • verminderingen van vennootschapskapitaal (inbreng): kwijtschelding volstortingsplicht?
    • gebruik optimaal alle mogelijke fiscale aftrekbewerkingen
    • investeringsaftrek: welke investeringen worden fiscaal gestimuleerd?
    • aftrek van buitenlandse beroepsverliezen: in welke gevallen kan dit nog?
    • let op met het fiscale aftrekverbod!
    • wanneer past de vennootschap het verlaagde tarief vennootschapsbelasting toe?
    • wat zijn de gevolgen van de toegepaste Corona vervroegde verliesaftrek?
    • wanneer kunt u aanslag geheime commissielonen nog oplopen?
    • vermijdt de belastingvermeerdering bij gebrek aan voorafbetalingen!
    • hoe ziet de nieuwe wederopbouwreserve vanaf aanslagjaar 2022 eruit?

    U ontvangt een zeer verzorgde documentatiebundel met uitgewerkte oefeningen als nuttig naslagwerk!

    Tijdens de live webinar krijgt iedere deelnemer de kans om vragen te stellen aan de docent.

    Bent u niet in staat om dit webinar live te volgen dan kunt u de opname achteraf ook uitgesteld bekijken.

    Tijdsindeling

    Opfrissing vennootschapbelasting in 5 voormiddagen
    dinsdagvoormiddag 26/01/2021, 02/02/2021, 09/02/2021, 23/02/2021 en 02/03/2021

    Van 9u tot 12u (met korte pauze)

    Opfrissing vennootschapbelasting in 5 namiddagen
    maandagnamiddag 25/01/2021, 01/02/2021, 08/02/2021, 22/02/2021 en 01/03/2021

    Van 13u30 tot 16u30 (met korte pauze)

    Opfrissing vennootschapbelasting in 5 avonden
    donderdagavond 21/01/2021, 28/01/2021, 04/02/2021, 11/02/2021 en 25/02/2021

    Van 18u30 tot 21u30 (met korte pauze)

    Deelnameprijs

    € 750,00 (Excl. BTW)

    Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (20% als grote onderneming) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is 750 EUR.

    Attesten

    ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants - 15 uren categorie A
    IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 15 uren

    Om het attest permanente vorming te bekomen dient u de aanwezigheidsvragen en de eindtoets tijdens de livestream te beantwoorden! Er wordt géén attest permanente vorming uitgereikt indien u enkel uitgesteld kijkt!