Fiscale procedure: rechten en plichten van belastingplichtige anno 2023

 • Pieter-Jan Wouters
Donderdag (nm) 09/02/2023 - Livestream Woensdag (av) 15/02/2023 - Livestream

Inschrijven

Om in te schrijven moet u eerst ingelogd zijn.

Met de Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen van 20 november 2022 zijn de bevoegdheden van de fiscus uitgebreid: langere aanslag- en onderzoekstermijnen, de mogelijkheid om dwangsommen op te leggen om het toegangs- en inzagerecht af te dwingen, langere bewaartermijnen, langere bezwaartermijn, enz.

Hoever reikt het nieuwe arsenaal aan proceduremogelijkheden voor de belastingadministratie?

Tijdens het webinar wordt gefocust op de verschillende fasen van de fiscale procedure en op de rechten en plichten van de belastingplichtige. Ook de recente evoluties in de rechtspraak worden onder de loep genomen.

Hierbij worden o.m. de volgende vragen beantwoord:

 • Wanneer kan de belastingadministratie de verlengde termijnen van 4, 6 of 10 jaar toepassen?
 • Wat is het verschil tussen een gewone, een semicomplexe en een complexe aangifte?
 • Welke elementen kan men precies controleren en belasten tijdens de verlengde termijnen? Wordt hiermee de doos van Pandora geopend?
 • Kan de belastingadministratie bepaalde termijnen combineren? En is voorafgaande kennisgeving vereist?
 • Wat zijn de termijnen voor in het buitenland verkregen informatie?
 • In welke situaties kunnen dwangsommen worden opgelegd? Kan de belastingplichtige dit alsnog verhinderen?
 • Hoe lang bedragen de bewaar- en bezwaartermijnen na de laatste hervormingswet?
 • Welke evoluties merken we op in recente rechtspraak? Wat kunnen we hieruit leren?
 • Hoeveel bedragen de nalatigheids- en moratoriuminteresten vanaf 2023?
 • Wijzigt de subsidiaire aanslag?

U krijgt tijdens de live webinar de kans om uw eigen vragen te stellen. Bent u niet in staat om dit webinar live te volgen dan kunt u de opname achteraf nog uitgesteld bekijken.

Uw professionele docent

Pieter-Jan Wouters (master in de Toegepaste Economische Wetenschappen en master in het Fiscaal Recht – Universiteit Antwerpen) is Senior Tax Manager bij EY. Hij ondersteunt en adviseert ondernemingen op het vlak van vennootschapsbelasting en internationale fiscaliteit. Hij is auteur van verschillende fiscale bijdragen (o.a. boeken over fiscale consolidatie, grensoverschrijdende zetelverplaatsingen en innovatiefiscaliteit), is docent bij UCLL Hogeschool en spreker over diverse fiscale topics.

Tijdsindeling

 • Donderdag (nm) 09/02/2023 - Livestream

  Van 13u30 tot 16u30: uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

  Docent: Pieter-Jan Wouters

  Livestream

 • Woensdag (av) 15/02/2023 - Livestream

  Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

  Docent: Pieter-Jan Wouters

  Livestream

Deelnameprijs

€ 195,00 (Excl. BTW)

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (20% als grote onderneming) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Kies het thema 'Financiële geletterdheid - fiscaliteit en belastingen'. Het bedrag van de projectaanvraag is 195 EUR.

Attesten

ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants - 3 uren categorie A
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3 uren

Om het attest permanente vorming te bekomen dient u de aanwezigheidsvragen en de eindtoets tijdens de livestream te beantwoorden! Er wordt géén attest permanente vorming uitgereikt indien u enkel uitgesteld kijkt!