Fiscaalvriendelijke overdracht in familiale ondernemingen & vennootschappen

Jos Ruysseveldt

dinsdagvoormiddag 15 december 2020 - Livestream

Tussen partners en/of aan de volgende generatie

* Verplichte velden

€ 195,00

Inhoud:

Gelet op de recente evolutie in het vennootschapsrecht en het burgerlijk recht beschrijft prof. Jos Ruysseveldt in zijn gekende stijl op welke wijze een familiale onderneming, aandelen, rekening-courant op een fiscaalvriendelijk wijze kan worden overgedragen aan de partner of aan de volgende generatie.

Hierna volgt een greep van de te behandelen diverse items waarbij telkens de fiscale aspecten worden toegelicht. Waar nodig, komen de relevante standpunten en voorafgaande beslissingen van Vlabel aan bod.

1. Vooreerst is het van belang om uit te maken of voormelde de goederen zich al dan niet in de huwgemeenschap of in het eigen vermogen van de partner bevinden.

2. Vervolgens geeft prof. Ruysseveldt een toelichting van diverse overdrachtstechnieken dewelke kunnen plaatsvinden met uitwerking bij leven of bij overlijden.

De mogelijke technieken worden één voor één toegelicht.

 • het testament als opvangnet (van algemene tot bijzondere clausules)
 • commitment via contracten met uitgestelde uitvoering op het ogenblik van het overlijden tussen partners, via
  • huwelijks- en samenlevingscontract
  • aanwascontract
 • commitment via contracten met uitvoering bij leven, al dan niet met directe uitvoering
  • tussen partners en generaties, via:
   • schenking
   • verkoop (al dan niet met uitgestelde betaling)
  • met diverse modaliteiten
   • volle eigendom / blote eigendom, met voorbehoud van vruchtgebruik of lidmaatschapsrechten
   • diverse lasten (last betaling lijfrente of geldsom)
   • belang van waardering
  • met controle van lidmaatschaps- en stemrechten …. tot institutionele omkadering (maatschap/vennootschap/stichting)

Deze opleiding is een aanrader voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers, vermogensplanners, belastingconsulenten, accountants, boekhouders en advocaten. Als deelnemer kunt u uw eigen vragen stellen over deze complexe materie.

Uw professionele docent:

Jos Ruysseveldt, advocaat vermogensplanning, alsook professor Fiscale Hogeschool te Brussel en AMS UA te Antwerpen. Hij begeleidt particulieren en professionals op het vlak van vermogensplanning en is een gewaardeerd spreker.

Tijdsindeling:

 • dinsdagvoormiddag 15/12/2020 - Livestream

  Van 9u tot 12u : uiteenzetting (met korte break)
  Van 12u tot 12u30: vraagstelling

  Plaats:

  Livestream

Deelnameprijs:

€ 195,00 (excl. btw), inclusief documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons registratienummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00 (Meer info).

Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties:

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30
NKN - Nationale Kamer van Notarissen - 3 uren juridisch
FSMA - bank- en beleggingsdiensten - 3 punten

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat Practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

In voorraad