Btw in de zorgsector: wat wijzigt er vanaf 1 januari 2022?

 • Tim Van Sant
Dinsdag (av) 25/01/2022 - Livestream Donderdag (vm) 27/01/2022 - Livestream
Toelichting bij de langverwachte circulaire 2021/C/114 van 20 december 2021 betreffende
de vrijstelling inzake de belasting inzake medische verzorging door bepaalde personen en inzake ziekenhuisverpleging.

Inschrijven

Om in te schrijven moet u eerst ingelogd zijn.

BLIKVANGER: Op 20 december 2021 publiceerde de administratie de langverwachte circulaire 2021/C/114 betreffende de vrijstelling inzake de belasting inzake medische verzorging door bepaalde personen en inzake ziekenhuisverpleging. Btw expert Tim Van Sant licht deze gloednieuwe circulaire toe !!

Tot en met 31.12.2021 waren bepaalde (para)medische beroepen vrijgesteld van het aanrekenen van btw op hun erelonen zoals bv. geneesheren, tandartsen, kinesisten, diëtisten… Enkel de louter esthetische ingrepen waren aan btw onderworpen. De wet van 11 juli 2021 (B.S. 20 juli 2021) brengt hier verandering in door de aanpassing van art. 44 W.BTW.

Vanaf 01 januari 2022 zijn alle vormen van medische handelingen zonder therapeutisch doel onderworpen aan btw, ook als ze verstrekt worden door een gereglementeerde (para)medische beroepsbeoefenaar. Enkel therapeutische behandelingen blijven nog van btw vrijgesteld.

Voortaan wordt voor de paramedische beroepen niet langer gekeken naar de erkenning, maar wel naar de aard van de behandeling. De vrijstelling van btw is niet meer beperkt tot gereglementeerde zorgbeoefenaars. Zo hoeven chiropractors en osteopaten geen btw aan te rekenen, als ze over de juiste kwalificaties beschikken.

Bepaalde medici en paramedici zullen historische btw-aftrek genieten. Hoe dient dit te gebeuren?  Wie moet negatieve btw-herzieningen uitvoeren ten aanzien van de btw-aftrek uit het verleden? Hoe verloopt dit precies?

In haar lang verwachte circulaire 2021/C/114 van 20.12.2021 geeft de btw-administratie toelichting bij het toepassingsgebied van de btw-vrijstelling voor prestaties van (para)medische beroepen.

Welke behandelingen komen er nu in de btw-sfeer terecht en welke niet? Deze hamvraag zal btw-specialist Tim Van Sant per beroepscategorie beantwoorden tijdens dit webinar.

U krijgt o.m. een antwoord op volgende vragen:

 • Heeft elke zelfstandige zorgverstrekker vanaf 1 januari 2022 een btw-nummer nodig?
 • Wie moet tegen 31 januari 2022 een formulier 604A / 604 B indienen?
 • Biedt de kleine ondernemersregeling soelaas als de niet-therapeutische behandelingen onder de omzetdrempel van 25.000 euro blijven?
 • Thuiszorgprestaties door zelfstandige verpleegkundigen: in welke gevallen zijn die aan btw onderworpen?
 • In welke mate zijn de tandartsen en orthodontisten geïmpacteerd?
 • Een huisarts die een medisch onderzoek verricht in het kader van een levensverzekering of voor de aanvraag van een sportvergunning: voortaan met btw?
 • Wordt een preventiearts bij Kind&Gezin voortaan btw-plichtig?
 • Een diëtist schrijft een speciaal dieet voor een marathonloper: met btw?
 • Een kinesist treedt op als personal coach: moet hij 21% btw aanrekenen? Wat met kinesitherapeuten die werken voor sportclubs?
 • Welke invloed heeft deze wetswijziging op de podologen en voethygiënisten?
 • In welke situaties kan het bleken van tanden of het plaatsen van facetten een therapeutische handeling uitmaken? Wat met de mondhygiënisten?
 • Zullen ergotherapeuten veel meer btw-vrijstellingen ondergaan?
 • Moeten vroedkundigen voortaan btw rekenen op de babymassages die ze uitvoeren?
 • Is er btw verschuldigd over het geven van voordrachten, wachtvergoedingen en no show fees?
 • Wat zijn de gevolgen voor de ziekenhuizen in de relatie tot hun patiënten en in de relatie tot hun artsen?
 • Moet de vrijgestelde omzet vermeld worden in rooster 00 van de btw-aangifte?
 • Welke formaliteiten zijn na te leven bij wijziging van het btw-statuut voor medische verzorging?
 • Wat met de inventaris die nodig is voor de historische aftrek?
 • Op welke wijze kan het recht op aftrek uitgeoefend worden?
 • Hoe moeten de positieve en de negatieve btw-herzieningen worden verricht bij de overgang naar een ander stelsel: gespreid in de tijd, of in één keer?
 • In welke btw-aangiften moeten de herzieningen opgenomen worden?
 • Welke (para)medische beroepsbeoefenaars moeten een dagontvangstenboek houden?
 • Welke handelingen moeten in dat dagontvangstenboek vermeld worden?

Dit seminarie is een live webinar. Als deelnemer ontvangt u vooraf een link. Hiermee kunt u op de vastgelegde datum en startuur inloggen en het seminarie live volgen. U kunt de recording ook uitgesteld bekijken.

Tijdens het webinar kunt u uw persoonlijk btw-vraag voorleggen aan de spreker.

Uw professionele docent

Tim Van Sant is licentiaat in de rechten (KUL-1997) en bijzondere licentiaat in het ondernemingsrecht (UA - 2002). Hij is als btw-expert werkzaam bij PwC.

Tijdsindeling

 • Dinsdag (av) 25/01/2022 - Livestream

  Docent: Tim Van Sant

  Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

  Livestream

 • Donderdag (vm) 27/01/2022 - Livestream

  Docent: Tim Van Sant

  Van 9u tot 12u: uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

  Livestream

Deelnameprijs

€ 195,00 (Excl. BTW)

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons registratienummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00.

Attesten

ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants - 3 uren categorie A
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3 uren

Om het attest permanente vorming te bekomen dient u de aanwezigheidsvragen en de eindtoets tijdens de livestream te beantwoorden! Er wordt géén attest permanente vorming uitgereikt indien u enkel uitgesteld kijkt!