De grote btw-hervorming onroerende verhuur

Meer afbeeldingen

De grote btw-hervorming onroerende verhuur

ISBN nr: 9789082822250
Auteur: Luc Heylens
  •  Gratis verzending
  •  Veilig betalen met:
  •  De boeken kunnen NIET samen met een seminarie besteld worden.
  • Retourneren
€ 50,00
Excl. 6% BTW
53.00
Incl. 6% BTW

In voorraad

Op 4 oktober 2018 werd de wetgeving omtrent de onroerende verhuur definitief in de plenaire vergadering van de Kamer aangenomen. Het zou om één van de grootste btw-hervormingen van de afgelopen decennia gaan.


Vanaf 1 januari 2019 kan er voor de verhuur van professioneel gebruikte onroerende goederen gekozen worden voor de onderwerping aan de btw onder bepaalde voorwaarden.


Indien de verhuurder en de huurder kiezen voor de toepassing van het btw-stelsel, dan moet de verhuurder btw berekenen op de huurprijs en kan de verhuurder de btw op de oprichtingswerken en grondige renovatiewerken recupereren. De huurder kan op zijn beurt de aangerekende btw volgens de normale regels in aftrek brengen.


Het optioneel btw-stelsel geldt enkel voor nieuwbouw of fundamentele vernieuwbouw aangevangen vanaf 1 oktober 2018. De werken in onroerende staat die strekken tot de oprichting van het nieuwe gebouw of de vernieuwbouw van het bestaande gebouw mogen pas vanaf 1 oktober 2018 gebeuren. Intellectuele prestaties (zoals diensten van architecten, landmeters, veiligheidscoördinatoren, voorstudies, ed.), voorafgaandelijke afbraakwerken en alle grondwerken (sonderingswerken, saneringswerken, graafwerken, stabiliseringswerken) mogen wel al vóór 1 oktober 2018 zijn verricht.


Voor magazijnen of opslagplaatsen geldt een speciale regeling. Zowel nieuwe als bestaande opslaggebouwen kunnen onder het optioneel btw-stelsel vallen. Vereist is dat de gebouwen of gedeelten ervan hoofdzakelijk (= voor meer dan 50%) worden aangewend als ruimten die worden gebruikt voor het opslaan van goederen.


Tenslotte onderwerpt de nieuwe wet met ingang van 1 januari 2019 de kortdurende (maximum 6 maanden) verhuur van een onroerend goed verplicht aan btw. Het gaat hier bv. om de verhuur van feestzalen, tentoonstellings– en seminarieruimten, congreszalen, enz.


De huidige alternatieve regelingen ter vermijding van btw op verhuur van gebouwen zoals onroerende leasing, vruchtgebruik, regeling inzake bedrijvencentra en shoppingcentra, enz., blijven wel voortbestaan naast het nieuwe optionele regime.

  •  Gratis verzending
  •  Veilig betalen met:
  •  De boeken kunnen NIET samen met een seminarie besteld worden.
  • Retourneren