Blog

2 Nieuwsbericht(en)

De fiscale programmawet (I) van 25 december 2016 (B.S. 29 december 2016) bevat alweer een pak van nieuwe fiscale maatregelen – genomen vanuit de budgettaire begrotingsoptiek.
Een overzicht van de nieuwe fiscale maatregelen vanaf 1 januari 2017!

Lees meer

De verhoging van de roerende voorheffing is één van de fiscale maatregelen die het voorwerp uitmaken van de federale beleidsverklaring en de definitieve programmawet.

Lees meer

2 Nieuwsbericht(en)