Het nieuwe UBO-register, ook wel rijkenregister genoemd, werd wettelijk gelanceerd via de wet van 18.09.2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Die wet werd reeds op 6 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het KB van 30.07.2018 (B.S. 14 augustus 2018) met de concrete werkingsmodaliteiten van het UBO-register treedt op 31.10.2018 in werking. 

Op 11 januari 2019 werden de externe UBO-mandaten beschikbaar gesteld. Vanaf die datum kan u uw boekhouder of accountant mandateren om deze adminisratieve verplichting voor u te vervullen.

Lees meer