Blog

4 Nieuwsbericht(en)

Kleine vennootschappen kunnen dividenden tegen 15% RV uitkeren op zgn. VVPR-bis kapitaal. 
VVPR betekent: Verlaagde Voorheffing / Précompte Réduit. De 15% roerende voorheffing is van toepassing op inbrengen gedaan vanaf 1 juli 2013. Deze maatregel is niet alleen van toepassing op kapitaalsverhogingen, maar ook bij de oprichting van nieuwe kleine vennootschappen (artikel 269, § 2, WIB92). De administratie gaf toelichting bij dit regime in circulaire AAFisc Nr. 9/2014 (nr. Ci.RH.233/629.197) dd. 24.02.2014.

Lees meer

De verhoging van de roerende voorheffing is één van de fiscale maatregelen die het voorwerp uitmaken van de federale beleidsverklaring en de definitieve programmawet.

Lees meer

Sinds 01.01.2016 bedraagt het algemeen tarief van de roerende voorheffing  27%. Gelukkig zijn er gunsttarieven voor sommige dividenden en interesten. Het is inmiddels een wirwar van tarieven geworden. We geven een overzicht ter verduidelijking.

Lees meer
Geplaatst in Fiscaal nieuws Vennootschapsbelasting door

Reeds vanaf 1/1/2016 zou de roerende voorheffing van 25% met 2% verhoogd worden. Voor welke roerende inkomsten heeft dat gevolgen en hoe anticipeert u eventueel hierop?

Lees meer

4 Nieuwsbericht(en)