Blog

3 Nieuwsbericht(en)

Geplaatst in Fiscaal nieuws door

Vanaf 1 mei 2018 vervangt de nieuwe insolventiewet van 13 juli 2017 de faillissementswet van 8 augustus 1997 en de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO). Centraal in de nieuwe wetgeving staat het detecteren, opvolgen en remediëren van de onderneming in moeilijkheden.

In dit blogartikel gaan we in op de mogelijkheden die een gerechtelijke reorganisatie biedt: buitengerechtelijke minnelijk akkoord, collectief akkoord en een overdracht aan derden onder gerechtelijk gezag.

Ook in deze reeks:
De insolventiewet - het preventieve luik (deel 1)
De insolventiewet - voorlopige maatregelen (deel 2)
De insolventiewet - vrijwillige bijstandmaatregelen (deel 3)

Lees meer
Geplaatst in Fiscaal nieuws door

Vanaf 1 mei 2018 vervangt de nieuwe insolventiewet van 13 juli 2017 de faillissementswet van 8 augustus 1997 en de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO). Centraal in de nieuwe wetgeving staat het detecteren, opvolgen en remediëren van de onderneming in moeilijkheden.

In dit blogartikel gaan we in op het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de rol van de ondernemingsbemiddelaar.

Ook in deze reeks:
De insolventiewet - het preventieve luik (deel 1)
De insolventiewet - voorlopige maatregelen (deel 2)
De insolventiewet - gerechtelijke reorganisatie (deel 4)

Lees meer
Geplaatst in Fiscaal nieuws door

Vanaf 1 mei 2018 vervangt de nieuwe insolventiewet van 13 juli 2017 de faillissementswet van 8 augustus 1997 en de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO). Centraal in de nieuwe wetgeving staat het detecteren, opvolgen en remediëren van de onderneming in moeilijkheden.

In dit blogartikel gaan we in op de mogelijkheden die de schuldenaars of elke andere belanghebbende als voorlopige beschermende maartegelen kunnen inroepen.

Ook in deze reeks:
De insolventiewet - het preventieve luik (deel 1)
De insolventiewet - vrijwillige bijstandsmaatregelen (deel 3)
De insolventiewet - gerechtelijke reorganisatie (deel 4)

Lees meer

3 Nieuwsbericht(en)