Vanaf 1 mei 2018 vervangt de nieuwe insolventiewet van 13 juli 2017 de faillissementswet van 8 augustus 1997 en de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO). Centraal in de nieuwe wetgeving staat het detecteren, opvolgen en remediëren van de onderneming in moeilijkheden.

In dit blogartikel gaan we in op het toepassingsgebied en het nieuwe preventieve luik van de nieuwe insolventiewet. De boekhouders, accountants en bedrijfsrevisoren krijgen van de wetgever een grote verantwoordelijkheid toebedeeld.

Ook in deze reeks:
De insolventiewet - voorlopige maatregelen (deel 2)
De insolventiewet - vrijwillige bijstandsmaatregelen (deel 3)
De insolventiewet - gerechtelijke reorganisatie (deel 4)

Lees meer