Blog

3 Nieuwsbericht(en)

Geplaatst in Fiscaal nieuws Btw Nieuws door
  1. Btw - uitbreiding toepassingsgebied btw bij esthetische ingrepen
  2. Btw - vrijstelling voor chiropractors en osteopaten
Lees meer
Geplaatst in Fiscaal nieuws Btw Nieuws door

De btw-administratie heeft op 4 juni 2019 via haar circulaire nr. 2019/C/46 enige commentaar verstrekt aangaande de btw-aspecten van samenwerkingen tussen beoefenaars van een (para)medisch beroep.

Deze zouden de eerdere circulaire nr. 31/2016 (E.T. 127.540) van 12 december 2016, aangaande de btw-regeling op zelfstandige groeperingen van personenen, zoals bedoeld in artikel 44, §2bis WBTW, verder verduidelijken.

Specifiek voor de (para)medische sector is gebleken dat beoefenaars van (para)medische beroepen zich vaak verenigen in samenwerkingsverbanden.

Lees meer
Geplaatst in Fiscaal nieuws Btw Nieuws door

Op bepaalde esthetische ingrepen en behandelingen is vanaf 1 januari 2016 btw verschuldigd. Over welke ingrepen en behandelingen gaat het precies? Welke blijven vrijgesteld? Geldt dat enkel voor het ereloon van de behandelende arts die de esthetische ingreep of behandeling uitvoert of ook voor de aanverwante prestaties?

Een administratieve beslissing van 22 maart 2016 licht in detail deze nieuwe regeling toe (Beslissing nr. ET 127.740 van 22 maart 2016). Uit deze administratieve commentaar blijkt ook dat artsen, die dergelijke esthetische ingrepen verrichten, kunnen opteren voor een aantal bijzondere regelingen tot voldoening van de btw.

Lees meer

3 Nieuwsbericht(en)