Blog

14 Nieuwsbericht(en)

Geplaatst in Fiscaal nieuws Personenbelasting door

Uw belastingaangifte voor het aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) kunt op twee manieren bezorgen aan de fiscus: ofwel digitaal via Tax-on-web ofwel via een papieren formulier dat u verstuurt met de post. De deadline voor de aangifte via Tax-on-web is uiterlijk 16 juli 2020 voor burgers. Mandatarissen hebben tot en met 22 oktober 2020 de tijd.

Als je je aangifte nog op papier invult moet deze ten laatste op 30 juni 2020 worden ingediend!

Lees meer over de aangifte AJ 2020 in ons blogbericht: Aangifte personenbelasting 2020. Wat is nieuw?

Lees meer
Geplaatst in Fiscaal nieuws Personenbelasting door

De belastingaangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2020 is op 30 maart 2020 verschenen op de website van Financiën.

U kan de nieuwe belastingaangifte AJ 2020 hier downloaden:

Lees meer
Geplaatst in Fiscaal nieuws Personenbelasting door

Door de recente technische problemen krijgt u extra tijd tot en met 12 november 2019 voor het indienen van de aangifte in de personenbelasting van uw klanten.

Lees meer
Geplaatst in Fiscaal nieuws Vennootschapsbelasting door

Het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting (formulier 275.1) met betrekking tot aanslagjaar 2019 werd gepubliceerd op 14.06.2019 in het Belgisch Staatsblad (KB tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2019 van 26.05.2019). In deze bijdrage overlopen wij de formele wijzigingen.

Lees meer
Geplaatst in Fiscaal nieuws Personenbelasting door

De belastingaangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2019 is op 3 april 2019 verschenen op de website van Financiën.

Na de éénmalige sterke daling van het aantal codes in AJ 2018, is er in AJ 2019 terug een stijging vast te stellen van netto 6 codes in Vlaanderen en 7 codes in Wallonië en Brussel. De aangifte personebelasting AJ 2019 telt nu in totaal 829 codes in Vlaanderen, 833 in Wallonië en 815 in Brussel.

U kan de nieuwe belastingaangifte AJ 2019 hier downloaden:

Lees meer
Geplaatst in Fiscaal nieuws Personenbelasting door

De belastingaangifte voor aanslagjaar 2018 is op 6 april 2018 verschenen In het Belgisch Staatsblad (2e editie).

Blikvanger zijn de regionalisering van de aangifte en de daling van het aantal codes!. De formele vereenvoudiging van de aangifte personenbelasting is een feit, nu nog de inhoudelijke ...

Lees meer
Geplaatst in Fiscaal nieuws Vennootschapsbelasting door

Op 31 mei 2017 werd het nieuwe formulier van de aangifte vennootschapsbelasting gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (KB van 22 mei 2017, B.S. 31-05-2017). Opvallend is dat heel wat nieuwe codes op het aangifteformulier veroorzaakt worden door sectorspecifieke regimes zoals het nieuwe Diamantstelsel, de tax shelter voor erkende podiumwerken en de nieuwe aftrek voor innovatie inkomsten. In deze bijdrage duiden wij de formele wijzigingen aan.

Lees meer
Geplaatst in Fiscaal nieuws Personenbelasting door

Het aangifteformulier voor aanslagjaar 2017 is op 29 maart 2017 verschenen In het Belgisch Staatsblad (tweede editie). De nieuwe aangifte telt 88 nieuwe codes, 13 codes zijn geschrapt. De aangifte telt nu maar liefst 885 codes.

De gewesten hebben volop gebruik gemaakt van hun bevoegdheid om wijzigingen in de gewestelijke belastingverminderingen en belastingkredieten (codes beginnend met 3 en 4) in de vakken IX, X en XI door te voeren. Deze gewestelijke differentiatie wordt in de aangifte AJ 2017 net zoals vorig aanslagjaar opgelost door de invoering van voetnoten, die verduidelijken voor welke inwoner een bepaalde maatregel geldt.

U kan de nieuwe belastingaangifte 2017 hier downloaden (pdf).

Lees meer
Geplaatst in Fiscaal nieuws Schenkbelasting en erfbelasting door

Uit het verslag van de kamercommissie voor Algemeen beleid, Financiën en Begroting van dinsdag 10 mei 2016 blijkt dat VLABEL iedere ingediende aangifte na een eerste de visu controle zal onderwerpen aan een tweede, grondige controle. Voor sommige nalatenschappen zal een derde, meer doorgedreven onderzoek nodig zijn.

Om deze controles efficiënt te kunnen uitvoeren heeft VLABEL, in samenspraak met de Federale Patrimoniumdocumentatie al diverse instrumenten uitgewerkt. Hierbij wordt verwezen naar Consult-Immo voor het nazicht van onroerend actief, de webservice van de vergelijkingspunten en het samenwerkingsprotocol met de Definitief Belaste Inkomsten (DBI), die ondertussen is ondertekend. Dat zijn stuk voor stuk instrumenten gericht op een efficiënte gegevensuitwisseling, onontbeerlijk voor een deugdelijk en betrouwbaar controlebeleid.

Lees meer
Geplaatst in Fiscaal nieuws Personenbelasting door

De parieren aangifte moet worden ingediend ten laatste 30 juni 2016.
De elektronische aangifte Tax-on-Web moet worden ingediend:

  • ten laatste op13 juli 2016 (burger)
  • ten laatste op 27 oktober 2016 (mandataris)

Bekijk ook het uitgebreid verslag over de belastingaangifte 2016 

Lees meer
Geplaatst in Fiscaal nieuws Personenbelasting door

Het aangifteformulier in de personenbelasting voor aanslagjaar 2016 is op 5 april 2016 verschenen op de website van Financiën. De belastingaangifte 2016 telt 43 nieuwe codes, 5 codes zijn geschrapt. De gewesten hebben reeds gebruik gemaakt van hun bevoegdheid om wijzigingen in de gewestelijke belastingverminderingen (codes beginnend met 3 en 4) door te voeren. Deze gewestelijke differentiatie wordt in de aangifte AJ 2016 opgelost door de invoering van voetnoten, die verduidelijken voor welke inwoner een bepaalde maatregel geldt.

U kan de nieuwe belastingaangifte 2016 hier downloaden (pdf).

Lees meer
Geplaatst in Fiscaal nieuws Vennootschapsbelasting door

Met de Programmawet van 10.08.2015 is de zgn. bijzondere liquidatiereserve voor de aanslagjaren 2013 en 2014 mogelijk gemaakt.  Het nieuwe formulier is nu ook al bekend gemaakt!

Aangifte bijzondere liquidatiereserve AJ 2013 (pdf)
Aangifte bijzondere liquidatiereserve AJ 2014 (pdf)

Lees meer
Geplaatst in Fiscaal nieuws Personenbelasting door

Wanneer u als bedrijfsleider een deel van uw woning aan uw vennootschap verhuurt en u daarvoor tussen 2005 en 2013 een woonbonuslening aanging, denk dan twee keer na vooraleer u de federale woonbonus vraagt in uw aangifte personenbelasting! Waarom?

Lees meer
Geplaatst in Fiscaal nieuws Personenbelasting door

Het aangifteformulier in de personenbelasting voor aanslagjaar 2015 is op 7 april 2015 verschenen op de website van Financiën, wachtende op publicatie in het Staatsblad. De aangifte telt 43 nieuwe codes. De impact van de zesde staatshervorming is verwerkt in het begincijfer van de diverse codes. Hierna geven wij u uitleg bij de formele wijzigingen die het formulier heeft ondergaan.

U kan het formulier hier downloaden (pdf).
Toelichting aangifte personenbelasting aj 2015 DEEL I (pdf 5MB)
Toelichting aangifte personenbelasting aj 2015 DEEL II (pdf 3MB)

Lees meer

14 Nieuwsbericht(en)